ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿವೆಯೇ?

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೇಡರ್ ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್  ಮಾಡಲಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕು. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ (ಫಾರೆಕ್ಸ್) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು, ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರೇಡರ್ ಬೆಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ರೇಡರ್  ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಟ್ರೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಬೈನರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರೇಡರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿಯು ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆದರೆ, ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರೆನ್ಸಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಟ್ರೇಡರ್  ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಗದು ಮೂಲಕ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಗೆ  ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನೀವು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಮಾಡಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೈನರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೆ  ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ಕರೆನ್ಸಿಯು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ 4 ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಐಎನ್ಆರ್‌(INR)ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್(US) ಡಾಲರ್ (ಯುಎಸ್ಡಿ(USD)), ಯುರೋ (ಇಯುಆರ್(EUR1)), ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟೇನ್ ಪಾಂಡ್ (ಜಿಬಿಪಿ(GBP)) ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ಯೆನ್ (ಜೆಪಿವೈ(JPY)) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಓದಿ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್

ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೀಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಲಂಡನ್, ಟೋಕಿಯೋ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಓದಿ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ:

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಸಾಬೀತಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರೋಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ

KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

ಅಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ನೀವು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ:

ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್:

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೋರಬೇಕು.

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಯಂತಹ, ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಳು

ನೀವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ:

ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಜಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ:

ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಯುಎಸ್ಡಿ(USD) ಮತ್ತು ಜಿಬಿಪಿ(GBP)ಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಜೆಪಿವೈ(JPY) ಮತ್ತು ಯುಆರ್‌(UR)ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ:

ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಾದ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ನೀಡಿದ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೀರೋ ಇನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ:

ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.