ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಪರಿಚಯ

ತೆರಿಗೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆನೋವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ-ಕಡಿಮೆ-ಮೌಲ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಜನರಿಗೆ: ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ತೆರಿಗೆಯ ಈ  ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಿಸೋಣ.

ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯದ ವಿಧಗಳು

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯವನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಆದಾಯಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡುವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಎರಡು ಆದಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋಣ.

 1. ರೀಕ್ಷಿತನಿಆದಾಯ: ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ  ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಬಹುಶಃ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಬೆಲೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 2. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಫ್&ಒ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿತರಣೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ್ಗತ ಷೇರುಗಳು/ಸರಕುಗಳು ಕೈವಿನಿಮಯ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ F&O(ಎಫ್&ಒ) ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಷೇರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 43(5) ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರಿಗೆದಾರರು (ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು) ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

ಸೆಕ್ಷನ್ 44 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಊಹೆಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯ

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ರೂ. 2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟಿನ 6% ರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಊಹೆಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ನೀವು ITR(ಐಟಿಆರ್)-3 ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವು ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿ ನಿಂದ ಕಳೆಯ ತಕ್ಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಸವಕಳಿ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಫೋನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮುಂತಾದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮರು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ – ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಥಿರ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಷೇರು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ರೂ. 1,00,000, ಇಂಟ್ರಾಡೇ F&O(ಎಫ್ & ಒ) ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಂದ ರೂ. 50,000 ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ರೂ. 10,00,000 ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ರೂ. 11,50,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ:

 1. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ವಭಾವ (ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್) ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
 2. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟ ಗಳನ್ನು (ಇಂಟ್ರಾಡೇ F&O(ಎಫ್ & ಒ)  ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳು) ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಆದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, F&O(ಎಫ್ & ಒ)   ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ, ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
 3. ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ 4 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು,ಗಡುವು ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 44AB(ಎಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ 1961 ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ:

 • –ಊಹಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ ವಹಿವಾಟು (ಲಾಭ/ನಷ್ಟ) ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 2 ಕೋಟಿ ಮೀರುತ್ತದೆ
 • – ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ ವಹಿವಾಟು (ಲಾಭ/ನಷ್ಟ) ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೀರುತ್ತದೆ

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ದೈನಂದಿನ  ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಕಳೆದು ನಷ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಟ್ರೇಡರ್  ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತರಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ:

 • – P/L(ಪಿ/ಎಲ್) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
 • – ಖಾತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
 • – ಫಾರಂ 3CD(ಸಿಡಿ) ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
 • – ITR(ಐಟಿಆರ್) ತಯಾರಿಸುವುದು,  ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಮುಕ್ತಾಯ

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ, ಏಂಜಲ್‌ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡಿಮ್ಯಾಟ್  ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಣಿತ ರಿಂದ, ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ.