ಸೆಕ್ಷನ್ 80: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ

ತೆರಿಗೆಗಳು ವಯಸ್ಕರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಲು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಏನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಆಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವು ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು, ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು? ತಿಳಿಯಲು ಓದಿ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು

ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ(C), ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿಸಿಸಿ(CCC) ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ 80 ಸಿಸಿಡಿ(CCD) ಸೇರಿದಂತೆ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ FD ಗಳು:

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ FD ಗಳು ಕಡಿಮೆಅಪಾಯದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

PPF (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್):

PPF ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಆದರೆ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. PPF ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿದೆ.

ELSS ಫಂಡ್ಗಳು:

ಇಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್(ELSS) ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ELSS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ 80% ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್‌(ELSS) ಫಂಡ್ಗಳ ಲಾಕ್ಇನ್ ಅವಧಿಯು 3 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆಪಾವತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

NSC (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು):

ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಕಡಿತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು NSC ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ NSC ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯು ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತದ ಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಂತರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಜೀವ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು:

ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ:

ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲಿನ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ

ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿ:

ನಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು

EPF (ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್):

ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳದ ಸುಮಾರು 12% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾಲು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ:

ನೀವು SCSS ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 CCC ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವಿಮಾದಾತರು ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಫಂಡಿಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 CCC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 CCD ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಳದ 10% ವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿಸಿಎಫ್(CCF) ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು (ಎಚ್‌ಯುಎಫ್‌ಗಳು(HUF)) ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 20,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿಸಿಜಿ (CCG) ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ. 25,000.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 D – ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 25,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರೂ. 30,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ₹ 25,000 ಮಿತಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೋಷಕರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ; ನೀವು ರೂ. 30,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಕಡಿತ ರೂ. 60,000.

ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾದರೆ, ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80DD – ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಗಂಭೀರ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 75,000 ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 DDB ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕಡಿತ ರೂ. 40,000. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಕಡಿತವನ್ನು ರೂ. 60,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಲೋನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80E ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಲೋನನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಕಡಿತವು 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಾವುದು ಮೊದಲು ಅದು. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 80E ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GG ಪಾವತಿಸಿದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. HRA ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ರೂ. 60,000 ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GGA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GGB ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 GGC ಆಯ್ದ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 IA ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ದೂರಸಂವಹನ, ಎಸ್ಇಜೆಡ್‌(SEZ)ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುವ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.

  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 IAB ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (ಎಸ್ಇಜೆಡ್(SEZ)) ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಇಜೆಡ್‌(SEZ)ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರೇಟ್ ಆದ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 IB ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು, ಶಿಪ್‌ಗಳು, ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 IC ಆಯ್ದ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಣಿಪುರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ತ್ರಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ID ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸೆಕ್ಷನ್ 80 IE ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 JJA ಜೈವಿಕ-ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಬಯೋ-ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್‌ಗಳು, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 JJAA ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಜನರೇಟ್ ಆದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅವಧಿಗೆ 30% ಹೊಸ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 LA SEZ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯದ 100% ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ 50% ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 P ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮಾರಾಟ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಾಜಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ

  • ಸಮಾಜದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಲಾದ ಆದಾಯ
  • ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಲೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲಾದ ಆದಾಯ
  • ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲಾದ ಆದಾಯ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 QQB ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ರಾಯಲ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು, ಜರ್ನಲ್‌ಗಳು, ಡೈರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 RRBU ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು (HUF ಗಳು) ದೇಶದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 U ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 75,000 ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿದ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯೊಂದಿಗೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ(PWD)) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಗಂಭೀರ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನೀವು ರೂ. 1.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಕಡಿತಗಳ ಸಾರಾಂಶ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ ಯಾರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ
80 C ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಯುಎಫ್‌(HUF)ಗಳು ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ (80C + 80CCC + 80 CCD)
80  CCC ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ (80C + 80CCC + 80 CCD)
80 CCD ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ (80C + 80CCC + 80 CCD)
80 CCF ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಯುಎಫ್‌ (HUF)ಗಳು ರೂ. 20,000
80 CCG ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೂ. 25,000
80 D ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಯುಎಫ್‌ (HUF)ಗಳು ರೂ. 20,000
80 DD ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಯುಎಫ್‌ (HUF)ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 75,000 ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಾಗಿ ರೂ. 1.25 ಲಕ್ಷ
80 DDB  ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಯುಎಫ್‌ (HUF)ಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 60,000 ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೂ. 40,000
80 E ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ
80 EE ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ
80 G ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮಿತಿಯು ದೇಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
80 GG HRA ಪಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 2000
80 GGA ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮಿತಿಯು ದೇಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
80 GGB ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಿತಿಯು ದೇಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
80 GGC ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮಿತಿಯು ದೇಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
80 IA ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
80 IAB ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
80 IB ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
80 IC ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
80 ID ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
80 IE ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
80 JJA ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು
80 JJAA ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಧಿತ ಆದಾಯದ 30%
80 LA ಐಎಫ್ಎಸ್‌ಸಿ(IFSC)ಗಳು, ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅವರ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ
80 P ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಅವರ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ
80 QQB ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಲೇಖಕರು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ
80 RRB ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ
80 TTA ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಯುಎಫ್‌ (HUF)ಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 10,000
80 U ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ರೂ. 75,000, ಗಂಭೀರ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ರೂ. 1.25 ಲಕ್ಷ

 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಣತನದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲಿನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ದಿನದ ವೆಚ್ಚಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.