કૉલ ઓપ્શન અને પુટ ઓપ્શન શું છે? – એક પ્રારંભિક માર્ગદર્શિકા

1 min read
by Angel One

કૉલ ઓપ્શન અને પુટ ઓપ્શન શેરબજારમાં ઉપલબ્ધ બે પ્રકારના ઓપ્શનો છે. જ્યારે આપણે શેરના ભાવમાં વધારો થવાની અપેક્ષા રાખીએ ત્યારે કૉલ ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જ્યારે સ્ટોકના ભાવમાં ઘટાડો થવાની ધારણા હોય ત્યારે પુટ ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

તેની સિવાય આ સાધનોને સામૂહિક પાયમાલના શસ્ત્રો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જો કે, જો આ સાધનોના વધુ પડતા ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તમે તમારી કારકિર્દીને ફેરવવામાં મદદ કરી શકો છો!

ચાલો આમાં ઊંડાણમાં ઉતારીએ અને વધુ જાણીએ!

ઓપ્શનો 

ઓપ્શન કરાર એ એક એવો કરાર છે જે ખરીદનારને આધારભૂત સંપત્તિ ખરીદવાનો અધિકાર આપે છે. જો કે, તે કોઈ જવાબદારી નથી. ઓપ્શન કરાર તેની કિંમત આધારભૂત સંપત્તિના મૂલ્યમાંથી મેળવે છે. તેનું પોતાનું કોઈ મૂલ્ય નથી. આધારભૂત સંપત્તિ શેર, ચલણ અથવા કોમોડિટી હોઈ શકે છે.

ખરીદદાર પાસે ઓપ્શન રાખવાનો કે રદ કરવાનો ઓપ્શન છે, એટલે કે કરાર પર દર્શાવેલ નિયત સમયગાળામાં સંપત્તિ ખરીદવી અથવા સંપત્તિને જતું કરવું.

ઉદાહરણ તરીકે, માખણનું પોતાનું કોઈ મૂલ્ય નથી, તે દૂધમાંથી તેનું મૂલ્ય મેળવે છે. 

આ રીતે, જો દૂધનું મૂલ્ય વધશે તો દૂધનું મૂલ્ય પણ વધશે.

ઉપલબ્ધ ઓપ્શનો

 • કૉલ ઓપ્શન
 • પુટ ઓપ્શન

કૉલ ઓપ્શન 

આ કરાર ખરીદનારને કરારની સમાપ્તિ તારીખ પહેલાં નિર્દિષ્ટ કિંમતે સંપત્તિ ખરીદવાનો અધિકાર આપે છે પરંતુ જવાબદારી નથી.

પુટ ઓપ્શન 

ઓપ્શન ખરીદનારને અધિકાર આપે છે, કરારની સમાપ્તિ તારીખ પહેલાં ચોક્કસ કિંમતે સંપત્તિ વેચવાની જવાબદારી નહીં.

અન્ય દેશોમાં ઓપ્શનો

 • યુએસ ઓપ્શનો કરાર: તેનો ઉપયોગ સમાપ્તિની તારીખ સુધી કોઈ પણ સમયે કરી શકાય છે.
 • યુરોપીયન કરારો: તેનો ઉપયોગ માત્ર સમાપ્તિની તારીખે જ થઈ શકે છે.

મૂળભૂત શરતો

 • પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત: કિંમત કે જેના પર સંપત્તિની ખરીદી અથવા વેચાણ સમાપ્તિ તારીખ પહેલા થાય છે.
 • હાજર કિંમત: આ ક્ષણે શેરબજારમાં સંપતિની કિંમત.
 • ઓપ્શનો સમાપ્તિ: જે તારીખે કરાર સમાપ્ત થાય છે, તે મહિનાનો છેલ્લો ગુરુવાર છે.
 • ઓપ્શન પ્રીમિયમ: ઓપ્શન ખરીદનાર દ્વારા ઓપ્શન ખરીદતી વખતે ઓપ્શન વેચનારને ચૂકવવામાં આવેલી રકમ.
 • પતાવટ: ઓપ્શન કરાર ભારતમાં રોકડથી પતાવટ કરવામાં આવે છે.

કૉલ ઓપ્શનના ઉદાહરણ

નીચેના ઉદાહરણમાં, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરની કિંમત હાલમાં રૂ. 1953 છે અને અમારી પાસે રૂ. 2000 નો કૉલ ઓપ્શન છે જેની સમયસીમા 31મી ડિસેમ્બર 2020 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. કરારની કિંમત રૂ. 57.15 છે. રિલાયન્સના શેરનો 1 લોટ 505 શેર છે.

હાજર કિંમત: રૂ. 1953.15 

પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત: રૂ. 2000 

ઓપ્શન પ્રીમિયમ: 57.15 INR

સમાપ્તિ તારીખ: 31મી ડિસેમ્બર 2020

લોટનો આકાર: 501 શેરો

જો તમે માનતા હોવ કે આવનારા સમયમાં રિલાયન્સના શેરની કિંમત વધીને રૂ. 2000 થશે તો તમારે આ કરાર ખરીદવો પડશે. જો આવું થાય તો વિક્રેતા કરારની શરતોની અનુસાર તમને પ્રીમિયમ ચૂકવવા માટે બંધાયેલા રહેશે. જો કે, જો તેમ ન થાય, તો તમે પ્રીમિયમ ગુમાવશો.

આ કિસ્સામાં તમે કરાર રદ કરી શકો છો, તેની પાછળનું કારણ એ છે કે તમે વિક્રેતાના દરો કરતાં સસ્તા દરે બજારમાંથી શેર ખરીદી શકો છો.

પુટ ઓપ્શનના ઉદાહરણ

ઉપરના ઉદાહરણમાં,

પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત: રૂ. 1953.15 

હાજર કિંમત: રૂ. 1900 

ઓપ્શન પ્રીમિયમ: રૂ. 46.30 

સમાપ્તિ તારીખ: 30મી ડિસેમ્બર 2020

લોટનો આકાર: 505 શેરો

કૉલ ઓપ્શન અને પુટ ઓપ્શન વચ્ચેનો તફાવત

પરિમાણ કૉલ ઓપ્શન પુટ ઓપ્શન
વ્યાખ્યા ખરીદનારને અધિકાર આપે છે પરંતુ ખરીદવાની જવાબદારી નથી વિક્રેતાઓને અધિકાર આપે છે પરંતુ સંપત્તિ વેચવાની જવાબદારી નથી.
રોકાણકારોની અપેક્ષા  શેરના ભાવ વધશે. શેરના ભાવ ઘટશે.
લાભો ખરીદનાર માટે લાભ અમર્યાદિત છે. મર્યાદિત લાભો કારણ કે શેરના ભાવ શૂન્ય સુધી ઘટી શકતા નથી.
નુકશાન નુકસાન ચૂકવેલ પ્રીમિયમ સુધી મર્યાદિત છે. નુકસાનનો મારની કિંમત ઋણ સંખ્યામાં પ્રીમિયમ હશે.
લાભાંશ માટે પ્રતિક્રિયા મૂલ્યનું નુકશાન  મૂલ્ય મેળવો

કૉલ ઓપ્શનસમાપ્તિ (ખરીદી) 

કૉલ ઓપ્શનની સમાપ્તિ નજીક હોવાથી ત્રણ વસ્તુઓ થઈ શકે છે-

  • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા કૉલ ઓપ્શનમાં = નફો
  • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા કૉલ ઓપ્શનની બહાર = નુકશાન
 • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા કૉલ ઓપ્શન પર = નફા કે નુકશાન વિના
 • કૉલ ઓપ્શન સમાપ્તિ (વેચાણ)

જ્યારે તમે કૉલ ઓપ્શન વેચો છો, ત્યારે ત્રણ વસ્તુઓ થઈ શકે છે કારણ કે તેની સમાપ્તિ નજીક છે-

  • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા કૉલ ઓપ્શનમાં = નુકશાન
  • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા કૉલ ઓપ્શનની બહાર = નફો
 • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા કૉલ ઓપ્શન પર = પ્રીમિયમ સ્વરૂપે નફો.
 • પુટ ઓપ્શન સમાપ્તિ (ખરીદી) 

જ્યારે તમે પુટ ઓપ્શન ખરીદો છો, ત્યારે ત્રણ પરિણામો શક્ય છે

  • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા પુટ ઓપ્શનની બહાર = નુકશાન
  • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા પુટ ઓપ્શનમાં = નફો
 • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા કૉલ ઓપ્શન પર = ચૂકવેલ પ્રીમિયમની નુકશાન
 • પુટ ઓપ્શન (વેચાણ)

જ્યારે તમે પુટ ઓપ્શન વેચો છો, ત્યારે ત્રણ પરિણામો શક્ય છે-

  • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા પુટ ઓપ્શનની બહાર = નફો
  • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા પુટ ઓપ્શનમાં = નુકશાન
 • બજાર કિંમત > પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત = નાણા કૉલ ઓપ્શન પર = પ્રીમિયમ સ્વરૂપે નફો.
 • બે ઓપ્શનોમાં જોખમો અને પુરસ્કારો
કૉલ ખરીદનાર કૉલ વેચનાર પુટ ખરીદનાર પુટ વેચનાર
મહત્તમ નફો અમર્યાદિત પ્રીમિયમ મેળવો પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત ઋણ પ્રીમિયમ પ્રીમિયમ
મહતમ નુકશાન પ્રીમિયમ ચૂકવ્યું અમર્યાદિત પ્રીમિયમ ચૂકવ્યું પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત પ્રીમિયમ
ન નફો કે ન તો નુકસાન પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત પ્રીમિયમ પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત પ્રીમિયમ પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત પ્રીમિયમ પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત પ્રીમિયમ
આદર્શ ક્રિયા અભ્યાસ સમાપ્તિ અભ્યાસ સમાપ્તિ

આ મૂળભૂત બાબતો તમને ખ્યાલોને સમજવામાં મદદ કરી શકે છે, પરંતુ બજારને સંચાલન કરવું એ સંપૂર્ણપણે અલગ પ્રક્રિયા છે. તે પહેલાં તમારે વ્યાપક જ્ઞાન અને અભ્યાસની આવશ્યકતા છે. તેથી, ખાતરી કરો કે તમે બજારમાં રોકાણ કરતા પહેલા તમામ નફા અને જોખમોનું માપન કરો છો.