ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ GST

ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನಂತೆ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು GST ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ ನ ನೇರ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ CGST ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

GST ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಯಾರು?

SEBI ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿ 1992 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಈ ಮೊದಲು ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ,

ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು SEBI ನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ಏಜೆಂಟ್’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು CGST ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು CGST ಕಾಯ್ದೆ, 2017 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 24(vii) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, GST ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ರೋಕರೇಜನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

GST ಅನುಸರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಏಜೆಂಟರು, ಇತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. GST ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರೋಕರೇಜಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ GST ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ, ವಿಳಂಬವಾದ ಪಾವತಿಯು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲದ ಮುಂಗಡಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು NRI ಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಇಂಟ್ರಾ -ಸ್ಟೇಟ್  ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರೋಕರೇಜಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಯೋಜಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ-ಮಟ್ಟದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅವರು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸರಳ ನಿಯಮ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆಯು ಏಜೆಂಟ್ ಬ್ರೋಕರೇಜಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನಿಂದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಲೋನ್ ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ GST ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ; ಇದು ಕೇಂದ್ರ GST ಕಾಯ್ದೆ 2017 ರ 2(31) ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಬುಕ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದ ಹೊರತು ಅದು GST ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಂತಹ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪಾವತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ GST 

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ GST ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

– ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ GST ನೋಂದಣಿ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ

– 22 ನಿಬಂಧನೆಯಡಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ರ ಒಳಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

– ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ GST ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

– ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು GST ಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ರ ಒಳಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

– ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಾಗಿ ಅರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, CGST ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(78) ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

– ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಲೋಡಿಗೆ GST ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆಯು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲು GST ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.