અધિકારો અને લાભોનું વર્ણન કરતો અધિકૃત વ્યક્તિ કરાર

અધિકૃત વ્યક્તિ કોન્ટ્રેકેટ્  એક એવા મહત્વના દસ્તાવેજ છે જે બ્રોકિંગ હાઉસ અને અધિકૃત વ્યક્તિ વચ્ચે પાર્ટનરશીપનું સર્જન કરે છે. તે બે પક્ષકારો વચ્ચેના નિયમો અને શરતોને લિસ્ટેડ કરે છે, નીતી નિયમોનું વર્ણન કરે છે, જેનું દરેક વ્યક્તિએ પાલન કરવું જરૂરી છે અને તેમના સંબંધિત અધિકારો.  શરતો જણાવે છે કે ચોક્કસ સ્થિતિને ટાળવા માટે અધિકૃત વ્યક્તિઓને ઉચ્ચ સ્તરની પારદર્શિતા જાળવવા માટે પાલન કરવાની જરૂર છે.

એક અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા જ્યાં સુધી ચોક્ક કોન્ટ્રેક નિર્ધારિત કરવામાં ન આવે ત્યા સુધીકોન્ટ્રેક્ટરજૂ કરવામાં આવતા નથી અને સંચાલન પણ યોગ્ય રીતે કરી શકાઅતુઆવે ત્યાં સુધી સંચાલન શરૂ કરી શકશે નહીં અને સેબી સાથે નોંધણી પૂર્ણ થાય છે. તેથી, જો તમે જાણવા માંગો છો કે તે શું કહે છે, તો અમે, આ લેખમાં આપણે અધિકૃત વ્યક્તિને લગતા કોન્ટ્રેક્ટને લગતી કેટલાક જરૂરી કલમોનું વર્ણન કર્યું છે, જેના તમારે નોંધ લેવી જોઈએ.

દરમિયાન જ્યારે આપણે અધિકૃત વ્યક્તિને લગતા કોન્ટ્રેક્ટશું છે તે અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ત્યારે તમે જાણવા માંગો છો કે પોતાને અથવા અધિકૃત વ્યક્તિઓ તથા સ્ટૉકબ્રોકર્સને આચારસંહિતાને કેવી રીતે નોંધ લેવી જરૂરી છે.

અધિકૃત વ્યક્તિને લગતા લાભોનું વર્ણન કરતી કલમો

એક અધિકૃત વ્યક્તિ  કોન્ટ્રેક્ટએ એક વ્યવસાયિક દસ્તાવેજ છે જે સ્ટૉકબ્રોકર સાથે ભાગીદારીમાં પ્રવેશ કરતી વખતે અધિકૃત વ્યક્તિના અધિકારો અને હિતોની રૂપરે

ખા રજૂ કરવામાં આવી છે. આપ્રકારના કોન્ટ્રેક્ટ, અધિકૃત વ્યક્તિ નીચે પ્રમાણેના અધિકારો માટે હકદાર છે.

– તે કોઈપણ અયોગ્ય કાયદામાં શામેલ થવાથી સ્ટૉકબ્રોકર્સને પ્રતિબંધિત કરે છે જેના કારણે ગ્રાહક અધિકૃત વ્યક્તિ પાસેથી અલગ થઈ શકે છે

– કોઈપણ વિવાદના કિસ્સામાં, બંને પક્ષોને સ્ટૉક એક્સચેન્જના નિયમોનું પાલન કરવું પડશે

– જો સ્ટૉક એક્સચેન્જના અધિકારીઓ દ્વારા ઈશ્યુનો ઉકેલ મેળવી શકે નહીં તો તેને આર્બિટ્રેશન માટે રેફર કરવામાં આવશે

– કોઈપણ પક્ષ એગ્રીમેન્ટ બંધ કરી શકે છે. જો સ્ટૉકબ્રોકર કોન્ટ્રેક્ટ પૂરા કરવાનું નક્કી કરે છે, તો તે  પ્રમાણે એક્સચેન્જને અપડેટ કરવાની જરૂર છે અને રેગ્યુલેટર સાથે કોઈપણ બાકી ફી ક્લિયર કરવાની જરૂર છે

– સ્ટૉકબ્રોકર ત્યારપછી અધિકૃત વ્યક્તિ વચ્ચે સંમત થવા કરતાં વધુ રકમના ટ્રાન્ઝૅક્શન કરી શકતા નથી

અધિકૃત વ્યક્તિને લગતી  આચાર સંહિતા

અધિકૃત વ્યક્તિ કોન્ટ્રેક્ટ, સ્ટૉકબ્રોકર પ્રત્યે અધિકૃત વ્યક્તિની ફરજનું વર્ણન પણ કરે છે, જે તેને રોજગારી આપી છે. કારણ કે તે એક વ્યવસાયિક કોન્ટ્રેક્ટ છે, તે સ્પષ્ટપણે અધિકૃત વ્યક્તિને સ્ટૉકબ્રોકર સાથે તેમનું સંગઠન રાખવા માટે આચારસંહિતાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. અધિકૃત વ્યક્તિના કોન્ટ્રેક્ટ પ્રમાણે છે.

– કમિશન પે-આઉટ સંબંધિત સ્ટૉકબ્રોકર અને અધિકૃત વ્યક્તિ વચ્ચે સહમતિ હોવી આવશ્યક છે

– દસ્તાવેજ અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવેલા ટ્રાન્ઝૅક્શનના મૂલ્યના આધારે કમિશનની મહત્તમ ટકાવારીને મર્યાદિત કરે છે

–  અધિકૃત વ્યક્તિએ તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા તમામ ટ્રાન્ઝૅક્શનનો વિગતવાર રેકોર્ડ જાળવી રાખવો જોઈએ અને તેના વિશે સ્ટૉકબ્રોકરને અપડેટ કરવો જોઈએ

–  આ કોન્ટ્રેક્ટના અધિકૃત વ્યક્તિને તેની સ્થિતિ પર સામગ્રીમાં ફેરફાર  અથવા સ્ટૉકબ્રોકરની સંમતિ વિના સંવિધાનને બદલવાથી અટકાવે છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ કલમ છે જે અધિકૃત વ્યક્તિઓને સેબી પાસેથી મંજૂરી મેળવવા માટે સ્વીકારવાની જરૂર છે

– અધિકૃત વ્યક્તિઓ માત્ર બ્રોકિંગ હાઉસની તરફથી જ વ્યવહાર કરતી સુરક્ષા કરી શકે છે

– અધિકૃત વ્યક્તિને બિલ, પુષ્ટિકરણ મેમો, ભંડોળનું સ્ટેટમેન્ટ, સિક્યોરિટીઝ અને વધુ સહિત કોઈપણ દસ્તાવેજ જારી કરવા માટે સ્ટૉકબ્રોકરની મંજૂરીની જરૂર પડશે.

– અધિકૃત વ્યક્તિને સ્ટૉકબ્રોકરને તમામ બેંક ટ્રાન્ઝૅક્શન અને ડીપી સ્ટેટમેન્ટની વિગતો માંગવામાં આવશે

– આકોન્ટ્રેક્ટ સ્ટૉકબ્રોકર દ્વારા આંતરિક નિયંત્રણને પણ મંજૂરી આપે છે. અધિકૃત વ્યક્તિએ અધિકૃત વ્યક્તિના રેકોર્ડ્સ, ડિપોઝિટ્સ, ગ્રાહક દસ્તાવેજો, અધિકૃત વ્યક્તિના દસ્તાવેજો અને તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટા વૉલ્યુમ ટ્રાન્ઝૅક્શન પર સ્ટૉકબ્રોકર પાસેથી કોઈપણ સમયે તપાસની મંજૂરી આપવી આવશ્યક છે.

– ગ્રાહકો પાસેથી ફરિયાદના કિસ્સામાં, સ્ટૉકબ્રોકર આ બાબતના ઉકેલ માટેવ્યક્તિને ડીલ પર કમિશન ચૂકવવાનું બંધ કરી શકે છે

– આ કોન્ટ્રેક્ટ હેઠળ, અધિકૃત વ્યક્તિએ સિક્યોરિટીઝની ડિલિવરી પ્રાપ્ત કરવા સંબંધિત ટ્રેડિંગ મેમ્બરના સંપર્ક વિગતો, કમ્પ્લાયન્સ ઑફિસ, ચુકવણીની પદ્ધતિ અને નિયમો સહિતના રોકાણકારો માટે માર્ગદર્શિકા દર્શાવતા ટ્રેડિંગ મેમ્બરના ડિસ્પ્લે બોર્ડને પ્રદર્શિત કરવાની જરૂર છે

અધિકૃત વ્યક્તિના કોન્ટ્રેક્ટ સમાપ્ત કરવું

કોઈપણ કારણ આપ્યા વિના કોઈપણ પક્ષ એગ્રીમેન્ટને સમાપ્ત કરી શકે છે. જોકે, જો સ્ટૉકબ્રોકર કોન્ટ્રેક્ટ સમાપ્ત કરે છે, તો તેને અધિકૃત વ્યક્તિ પાસેથી નોંધણી પ્રમાણપત્ર એકત્રિત કરવું જરૂરી છે અને તેને બાકી ફી અને બાકી રહેલી વસ્તુ સાથે સેબીને સબમિટ કરવી જરૂરી છે. એક સાથે, સ્ટૉકબ્રોકરને કોન્ટ્રેક્ટને ઉકેલવા સંબંધિત અખબારની જાહેરાત દ્વારા તમામ રોકાણકારોને પણ ઈશ્યુ કરવા આવશ્યક છે.

તારણ

અધિકૃત વ્યક્તિ કરાર બંને પક્ષો દ્વારા આનંદિત લાભોનું વર્ણન કરે છે અને દરેકની મર્યાદાઓ જણાવે છે. મૂડી બજારની વિશ્વસનીયતા જાળવવાના સંદર્ભમાં, અધિકૃત વ્યક્તિનો કરાર એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. તે મગના કાર્ટા છે જે સુનિશ્ચિત કરે છે કે સચોટતા અને પારદર્શિતાના આધારે સ્ટૉકબ્રોકર અને અધિકૃત વ્યક્તિઓ વચ્ચે ભાગીદારી સ્થાપિત કરવામાં આવે છે.

જો તમને અધિકૃત વ્યક્તિ તરીકે (અગાઉ એક સબબ્રોકર તરીકે ઓળખાય છે) મુસાફરી શરૂ કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તો અમે તમારા કરિયરના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં તમારી મદદ કરી શકે છેએન્જલ વન ભારતમાં 1 મિલિયનથી વધુ સક્રિય ગ્રાહકો સાથે અગ્રણી સંપૂર્ણ સ્ટૉક બ્રોકિંગ હાઉસ પૈકી એક છે.