પોસ્ટ ઑફિસ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના: યોગ્યતા અને કર લાભો

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (એસએસવાય) એ છોકરીઓના બાળકોને સમર્પિત બચત યોજના છે. 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકના માતાપિતા અથવા કાનૂની સંરક્ષક દ્વારા એસએસવાય ખાતું ખોલી શકાય છે.

બાળકોના સશક્તિકરણ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી કેટલીક સરકાર સમર્થિત યોજનાઓમાંથી એક છે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના. જો તમારે એક છોકરી હોય તો તમે નજીકના પોસ્ટ ઑફિસની મુલાકાત લઈને એસએસવાય એકાઉન્ટ ખોલી શકો છો. આ ખાસ બચત યોજના વિશે અમે તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપવા જઈ રહ્યા છીએ.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (એસએસવાય) શું છે?

બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ (બીબીબીપી) પહેલના ભાગ રૂપે ભારત સરકાર દ્વારા 22 જાન્યુઆરી, 2015ના રોજ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (એસએસવાય)ની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. એસએસવાય યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છોકરીઓના માતાપિતાને તેમના ભવિષ્ય માટે બચત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. એકવાર એકાઉન્ટ મેચ્યોર થયા પછી, કન્યા બાળક તેમના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે અથવા તેના લગ્નના ખર્ચની કાળજી લેવા માટે ભંડોળનો ઉપયોગ કરી શકે છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના બાળકોને નાણાંકીય રીતે સ્વતંત્ર બનાવીને સશક્ત બનાવે છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની વય મર્યાદા અને મેચ્યોરિટીનો સમયગાળો

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાએ એકાઉન્ટ ખોલવા માટેની વય મર્યાદા સ્પષ્ટપણે નિર્દિષ્ટ કરી છે. દીકરીના માતાપિતા 10 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય તે અગાઉ કોઈપણ સમયે પોસ્ટ ઑફિસ અથવા શિડ્યુઅલ્ડ કોમર્શિયલ બેંક (એસસીબી) સાથે એસએસવાય ખાતું ખોલી શકે છે.

જ્યારે છોકરીની ઉંમર 21 વર્ષ હોય ત્યારે સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ મેચ્યોર્ડ થાય છે. મેચ્યોરિટી પર, ભંડોળ પર વ્યાજ મળવાનું બંધ થાય છે અને એકાઉન્ટ ધારક દ્વારા ઉપાડી શકાય છે. વૈકલ્પિક રીતે જો તે 18 વર્ષની ઉંમર પછી લગ્ન કરવામાં આવે તો એકાઉન્ટમાં રહેલા ભંડોળને દીકરી દ્વારા ઍક્સેસ કરી શકાય છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના લાભો

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માતાપિતા અને બાળક બંને માટે ઘણા લાભો આપવામાં આવે છે. અહીં આ યોજનાના કેટલાક મુખ્ય લાભો વિશે સંક્ષિપ્તમાં માહિતી આપવામાં આવી છે.

 • ઓછા ન્યૂનતમ ડિપોઝિટ

સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ માટે ન્યૂનતમ ડિપોઝિટ નાણાંકીય વર્ષ દીઠ ફક્ત રૂપિયા 250 છે. જો તમે નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ન્યૂનતમ ડિપોઝિટ કરવામાં નિષ્ફળ જાવો છો તો રૂપિયા 50નો ન્યૂનતમ દંડ વસૂલવામાં આવશે. કોઈપણ ચોક્કસ નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન તમે જમા કરી શકો છો તે મહત્તમ રકમ રૂપિયા 1.5 લાખ છે.

 • સમય પહેલા ઉપાડની સુવિધા

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં સમય પહેલા ઉપાડની સુવિધા છે, જ્યાં તમે તમારા બાળકના શૈક્ષણિક ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે પાછલા નાણાંકીય વર્ષના બાકીના 50% સુધી ઉપાડી શકો છો. તેથી કહ્યું, આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે પ્રવેશનો પુરાવો રજૂ કરવો ફરજિયાત છે.

 • ગેરંટીડ સુરક્ષા અને રિટર્ન

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના સાથે, રિટર્નની ગેરંટી છે અને આ યોજના ભારત સરકાર દ્વારા સમર્થિત હોવાથી કોઈ ડિફૉલ્ટ જોખમ નથી.

 • એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફરની સુવિધા

તમે કોઈપણ સમયે પોસ્ટ ઑફિસ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એકાઉન્ટને શેડ્યૂલ્ડ કમર્શિયલ બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો અને તેમજ કોઈપણ સમયે વિપરીત ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના કર લાભો

બચત યોજનાને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે, ભારત સરકારે અનેક કર લાભો સાથે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના પ્રદાન કરી છે:

 • નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન તમે એસએસવાય એકાઉન્ટ માટે કરેલી કોઈપણ ડિપોઝિટને આવકવેરા અધિનિયમ, 1961ની કલમ 80સી હેઠળ કપાત તરીકે ક્લેઇમ કરી શકાય છે. તમે ક્લેઇમ કરી શકો છો તે મહત્તમ રકમ નાણાંકીય વર્ષ દીઠ રૂપિયા 1.5 લાખ સુધી પ્રતિબંધિત છે.
 • સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટમાં પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ વ્યાજ આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 10 મુજબ સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે.
 • મેચ્યોરિટી પર અથવા અન્યથા એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડવામાં આવેલા ફંડને પણ સંપૂર્ણપણે કર મુક્તિ મળે છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનો વ્યાજ દર

ભારત સરકાર ત્રિમાસિક આધારે યોજના માટે વ્યાજ દરને સૂચિત કરે છે. નાણાકીય વર્ષ 2023-2024ના બીજા ત્રિમાસિક (જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર) સુધી, વ્યાજ દરને વાર્ષિક 8% તરીકે સૂચિત કરવામાં આવ્યું છે, જે સૌથી વધુ પરંપરાગત બચત અને ડિપોઝિટ યોજના કરતાં વધુ છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના વ્યાજની ગણતરી

વ્યાજની ગણતરી સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટમાં એક મહિનામાં સૌથી ઓછી બૅલેન્સ પર કરવામાં આવે છે. વ્યાજની ગણતરીના હેતુ માટે, મહિનાના પાંચમી અને છેલ્લા દિવસો વચ્ચેના એકાઉન્ટમાં બૅલેન્સને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

જોકે વ્યાજની ગણતરી દર મહિને કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે દરેક નાણાંકીય વર્ષના અંતે જ જમા કરવામાં આવે છે. વધુમાં, વ્યાજ વાર્ષિક પણ કમ્પાઉન્ડ કરવામાં આવે છે. જો તમે એસએસવાય એકાઉન્ટમાં તમારા રોકાણની વ્યાજની રકમ ચોક્કસપણે નિર્ધારિત કરવા માંગો છો, તો સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારે માત્ર થોડી વિગતો દાખલ કરવાની જરૂર છે જેમ કે વાર્ષિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રકમ, બાળકની ઉંમર અને એકાઉન્ટ ખોલવાનું વર્ષ. આ ટૂલ તમને રિટર્નનો તરત જ અંદાજ આપશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની યોગ્યતા

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એકાઉન્ટ ખોલવા માટે પાત્ર બનવા માટે કેટલાક માપદંડ સંતુષ્ટ હોવા જરૂરી છે. પાત્રતાના માપદંડની ઝડપી ઝલક અહીં છે:

 • તમે છોકરીના બાળકના માતાપિતા અથવા કાનૂની સંરક્ષક હોવા જોઈએ.
 • છોકરી બાળક એક ભારતીય નિવાસી અને 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનો હોવો જોઈએ.
 • તમે પ્રતિ છોકરી બાળક માત્ર એક જ એકાઉન્ટ ખોલી શકો છો.
 • તમે ત્રણ છોકરીના બાળકોના કિસ્સા સિવાય પરિવાર દીઠ મહત્તમ બે એસએસવાય એકાઉન્ટ ખોલી શકો છો, જ્યાં ત્રીજુ એકાઉન્ટ પણ ખોલાવી શકાય છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (એસએસવાય) માં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરવા માટે, તમારે પ્રથમ પોસ્ટ ઑફિસ અથવા સૂચિત અનુસૂચિત વાણિજ્યિક બેંક (એસસીબી) સાથે એકાઉન્ટ ખોલવાની જરૂર છે. એકાઉન્ટ ખોલવા માટે તમારે અનુસરવાની જરૂર છે તે પ્રક્રિયા નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

 • પગલું 1: પોસ્ટ ઑફિસની નજીકની શાખા અથવા સૂચિત બેંકની મુલાકાત લો.
 • પગલું 2: સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ ખોલવાના ફોર્મ માટે વિનંતી કરો (ફોર્મ-1).
 • પગલું 3: બધા જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે ફોર્મ ભરો અને સબમિટ કરો.
 • પગલું 4: પ્રથમ ડિપોઝિટ કરો. તમે કૅશ, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા ચેક દ્વારા ચુકવણી કરવાનું પસંદ કરી શકો છો.

એકવાર તમે પ્રથમ ડિપોઝિટ કરો પછી, બેંક અથવા પોસ્ટ ઑફિસ તમારા એકાઉન્ટ ખોલવાની વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરશે અને તમને નવા ખોલેલા એકાઉન્ટની વિગતો સાથે પાસબુક પ્રાપ્ત થશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

બેંક અથવા પોસ્ટ ઑફિસ સાથે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એકાઉન્ટ ખોલવા માટે તમારે સબમિટ કરવાના દસ્તાવેજોની સૂચિ નીચે મુજબ છે:

 • છોકરીના બાળકના જન્મ પ્રમાણપત્રની એક કૉપી
 • માતાપિતા અથવા કાનૂની વાલીની ઓળખ અને સરનામાના પુરાવાની એક કૉપી
 • એક ગર્ભાવસ્થા દ્વારા બહુવિધ બાળકોના જન્મના કિસ્સામાં, સક્ષમ ડૉક્ટર તરફથી એક મેડિકલ સર્ટિફિકેટ પ્રમાણિત કરે છે

નોંધ: બેંક અથવા પોસ્ટ ઑફિસ તમને ઉપર ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજો ઉપરાંત વધુ દસ્તાવેજી પુરાવા સબમિટ કરવાની વિનંતી કરી શકે છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ક્લોઝર નિયમો

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એકાઉન્ટ સામાન્ય રીતે મેચ્યોરિટી પર બંધ થાય છે. જો કે, જ્યાં સુધી કેટલીક શરતો પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી તેને કાયમી ધોરણે બંધ કરી શકાય છે. એકાઉન્ટ બંધ કરવાના નિયમો પર આ એક નજીક નજર છે.

મેચ્યોરિટી પર એકાઉન્ટ બંધ કરવું

એકવાર બાળકની ઉંમર 21 વર્ષ થયા પછી સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ મેચ્યોર થાય છે. આ સમયે, એકાઉન્ટ ધારક બંધ કરવા અને એકાઉન્ટમાં સંપૂર્ણ બૅલેન્સ ઉપાડવા માટે એક અરજી સબમિટ કરી શકે છે.

પ્રીમેચ્યોર એકાઉન્ટ ક્લોઝર

જો નીચે ઉલ્લેખિત શરતોમાંથી કોઈ પણ સંતુષ્ટ હોય તો જ ખાતું સમયસર બંધ થઈ શકે છે:

 • જો છોકરી બાળક જીવલેણ રોગ માટે તબીબી સારવાર કરી રહી છે.
 • જો એકાઉન્ટ મેચ્યોર થાય તે પહેલાં કોઈપણ સમયે છોકરીનું બાળક મૃત્યુ પામે છે.
 • જો છોકરીના બાળકની રહેઠાણની સ્થિતિ નિવાસીથી અનિવાસી બદલાય છે.
 • જો બાળક 18 વર્ષની ઉંમર પછી લગ્ન કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો પ્રસ્તાવિત લગ્નના એક મહિના પહેલાં અને તેની લગ્ન પછી 3 મહિના પહેલાં કોઈપણ સમયે એકાઉન્ટ બંધ કરવાની વિનંતી કરી શકાય છે.
 • જો એકાઉન્ટ જારી કરનાર અધિકારી એ ધ્યાનમાં રાખે છે કે એકાઉન્ટનું ચાલુ રાખવાથી છોકરી બાળકને મુશ્કેલી થશે.

નોંધ: જો એસએસવાય એકાઉન્ટ ઉપર લિસ્ટેડ કરેલા કોઈપણ કારણોસર અગાઉથી બંધ કરવામાં આવે છે તો ડિપોઝિટ નિયમિત પોસ્ટ ઑફિસ સેવિંગ એકાઉન્ટ પર લાગુ દર પર વ્યાજ કમાશે.

નિષ્કર્ષ

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના બાળકોની ફાઇનાન્શિયલ સ્વતંત્રતાની ખાતરી કરવા માટે એક સારો પગલું છે. તેના દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતા લાભોના આભાર, આ યોજના પહેલેથી જ દેશની સૌથી લોકપ્રિય બચત યોજનાઓમાંથી એક બની ગઈ છે.

FAQs

શું તમે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એકાઉન્ટમાં બૅલેન્સ પર લોન લઈ શકો છો?

એસએસવાય યોજનાના નિયમો મુજબ, તમે એસએસવાય ખાતામાં સિલક સામે લોન મેળવી શકતા નથી. એસએસવાય યોજના લોન સુવિધા ઑફર કરતી નથી.

શું સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટમાં બૅલેન્સની આંશિક ઉપાડની મંજૂરી છે?

એકાઉન્ટ કોર્પસના 50% સુધી આંશિક ઉપાડ ઉપલબ્ધ છે. જો કે, 18 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા બાળકની ઉંમર પછી સુવિધાનો લાભ લઈ શકાય છે.

શું એક નાણાંકીય વર્ષમાં એસએસવાય એકાઉન્ટમાં કરી શકાય તેવા ડિપૉઝિટની સંખ્યાની કોઈ મર્યાદા છે?

એક નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટમાં તમે ડિપોઝિટની સંખ્યા સુધી કોઈ મર્યાદા નથી. જો કે, મહત્તમ ડિપોઝિટ રકમ દર નાણાંકીય વર્ષે રૂપિયા1.5 લાખ સુધી મર્યાદિત છે.

શું સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એકાઉન્ટ ઑનલાઇન ખોલી શકાય છે?

પોસ્ટ ઑફિસ અથવા અનુસૂચિત વાણિજ્યિક બેંકો તમને ઑનલાઇન એસએસવાય ખાતું ખોલવાની મંજૂરી આપતા નથી. એક એકાઉન્ટ ખોલવા માટે, તમારે પોસ્ટ ઑફિસની શાખા અથવા નોટિફાઇડ બેંકની મુલાકાત લો.