పొందని లాభాలు మరియు నష్టాలు

1 min read
by Angel One

మీరు తరచుగా వ్యాపారం చేసే ఒక పెట్టుబడిదారు అయితే, మీరు మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పై ‘పొందని లాభాలు మరియు నష్టాల’ ఒక విభాగాన్ని చూసే ఉంటారు. ఈ విభాగం సాధారణంగా సానుకూల లేదా ప్రతికూల పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని విలువలను ప్రదర్శిస్తుంది. ట్రేడింగ్ సెషన్ మూసివేసిన తర్వాత ప్రతి రోజు ఈ విలువలను కూడా మీరు గమనించే ఉంటారు. మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ యొక్క ‘ పొందని లాభాలు మరియు నష్టాలు’ విభాగంలో విలువలు ప్రాతినిధ్యం వహించే లేదా సూచించేవి ఏమిటి అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆశ్చర్యపోయారా? మీరు గనక అలా చేసి ఉంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ సమాధానం ఇవ్వబడింది. 

పొందని లాభాలు మరియు నష్టాలు ఏమిటి?

ఒక స్టాక్ లేదా మీరు కలిగి ఉన్న, కానీ ఇంకా విక్రయించబడని సెక్యూరిటీ వంటి పెట్టుబడి విలువలో పెరుగుదల, సాధారణంగా ఒక పొందని లాభంగా పరిగణించబడుతుంది. అదేవిధంగా, ఒక స్టాక్ లేదా ఒక సెక్యూరిటీ వంటి మీరు ఇంకా విక్రయించని పెట్టుబడి విలువలో తగ్గింపు, సాధారణంగా ఒక పొందని నష్టంగా పరిగణించబడుతుంది.

ఉదాహరణకు, మీరు స్టాక్ మార్కెట్ నుండి స్టాక్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, పెట్టుబడి యొక్క విలువ దాదాపుగా ఒక మార్పును అనుభవించవచ్చు. మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో పేర్కొన్న స్టాక్ కలిగి ఉన్న సమయం వరకు, దాని విలువలో ఏవైనా పెరుగుదలను పొందని లాభాలుగా పరిగణించబడుతుంది మరియు దాని విలువలో ఏవైనా తగ్గులు పొందని నష్టాలుగా పరిగణించబడతాయి.

పొందని లాభాలు అనేవి మీ ఖాతాలో కూర్చునే సంభావ్య లాభాలు కాబట్టి, విలువలు ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్ గా మరియు సాధారణంగా ఆకుపచ్చలో ప్రతినిధినిత్వం కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా, పొందని నష్టాలు సంభావ్య నష్టాలు కాబట్టి, విలువలు ఎల్లప్పుడూ నెగటివ్ గా ఉంటాయి మరియు సాధారణంగా ఎరుపులో సూచించబడతాయి.

పొందని లాభాలు మరియు నష్టాల ఉదాహరణలు

ఇప్పుడు మీరు ‘పొందని లాభాలు మరియు నష్టాలు ఏమిటి?’ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని కనుగొన్నారు , ఈ భావనను మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని ఉదాహరణలను చూద్దాం.

పొందని లాభాల ఒక ఉదాహరణ

మీరు దాదాపుగా రూ. 1,100 కోసం హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వాటాను కొనుగోలు చేస్తారని  అనుకుందాం. రెండు రోజుల తర్వాత, షేర్ ధర దాదాపుగా రూ. 1,150 వద్ద ముగుస్తుందని అనుకుందాం. మీరు ఇప్పటికీ మీ ఖాతాలో వాటాను నిలిపి ఉంచడం కొనసాగించడం వలన, రెండవ రోజు చివరిలో మీ ట్రేడింగ్ ఖాతాలో పొందని లాభం రూ. 50 (రూ. 1,150 – రూ. 1,100) గా కనిపిస్తుంది. మరియు మూడవ రోజున, షేర్ ధర ఇంకా మరింత పెరిగి దాదాపుగా రూ. 1,200 వద్ద ముగుస్తుంది. ఇప్పుడు, మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పొందని లాభం కూడా ఈ పెరుగుదలను ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు రూ. 100 (రూ. 1,200 – రూ. 1,100) గా కనిపిస్తుంది.

పొందని నష్టాల ఒక ఉదాహరణ

ఇప్పుడు మీరు సుమారుగా రూ. 30 కోసం యెస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వాటాను కొనుగోలు చేసారు అనుకుందాం. రెండు రోజుల తర్వాత, షేర్ ధర దాదాపుగా రూ. 25 వద్ద ముగుస్తుందని అనుకుందాం. మీరు ఇప్పటికీ మీ ఖాతాలో వాటాను నిలిపి ఉంచడం కొనసాగించడం వలన, రెండవ రోజు చివరిలో మీ వాణిజ్య ఖాతాలో పొందని నష్టం రూ. 5 (రూ. 25 – రూ. 30) గా కనిపిస్తుంది. మరియు మూడవ రోజున, షేర్ ధర ఇంకా మరింత పడిపోయి, దాదాపుగా రూ. 20 వద్ద మూగుస్తుంది. ఇప్పుడు, మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పొందని నష్టం ఈ తదనంతరపు నష్టాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు రూ. 10 (రూ. 20 – రూ. 30) గా కనిపిస్తుంది.

పొందని లాభాలు మరియు నష్టాల పన్ను ప్రభావాలు

ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961 యొక్క నిబంధనల ప్రకారం, మీరు స్టాక్స్ మరియు ఇతర సెక్యూరిటీల అమ్మకం ద్వారా చేసే ఏవైనా లాభాలు మూలధన లాభాలుగా పరిగణించబడతాయి మరియు తదనుగుణంగా పన్ను విధించబడవచ్చు.

అదే విధంగా, మీరు స్టాక్స్ అమ్మకం ద్వారా చేసే నష్టాలు మరియు ఇతర సెక్యూరిటీలు క్యాపిటల్ నష్టాలుగా పరిగణించబడతాయి మరియు ఆ సంవత్సరం యొక్క క్యాపిటల్ లాభాలతో సెట్-ఆఫ్ చేయబడవచ్చు లేదా తదుపరి సంవత్సరానికి ముందుకు తీసుకువెళ్ళబడవచ్చు.

అది చెప్పిన తర్వాత, పొందని లాభాలు మరియు నష్టాలు ఎంత పెద్దవి అయినా, పన్ను ప్రభావాలు ఏమాత్రం ఉండవు. ఇది ప్రాథమికంగా ఎందుకంటే పొందని లాభాలు మరియు నష్టాలు కేవలం సంభావ్య లాభాలు మరియు నష్టాలు మాత్రమే అయి ఉంటాయి గనక. అలాగే, క్యాపిటల్ లాభం లేదా క్యాపిటల్ నష్టంగా పరిగణించబడటానికి ఒక లాభం లేదా నష్టం కోసం,  ఒక విక్రయం మరియు తదుపరి పేర్కొన్న ఆస్తి బదిలీ ఉండాలి. 

ముగింపు

మరి అందుకే, క్యాపిటల్ లాభాలు లేదా క్యాపిటల్ నష్టాలు మరియు వాటి తరువాతి పన్నుఅనే భావన మీరు సంబంధిత ఆస్తిని వాస్తవంగా అమ్మడం మరియు బదిలీ చేయడం ద్వారా లాభాలు లేదా నష్టాలను పొందినప్పుడు మాత్రమే రంగంలోకి వస్తుంది. అందువల్ల, అనేక మంది పెట్టుబడిదారులు వారి లాభాలను పొందకుండా ఉంటారు మరియు వారి మూలధన పన్ను భారాన్ని తగ్గించడానికి ఒక స్టాగర్డ్ అమ్మకపు విధానాన్ని అనుసరిస్తారు.