સ્ટૉક ટ્રેડિંગ ટર્મિનોલોજીસ

1 min read

માર્જિનની રકમ

માર્જિન રકમ એ બ્રોકર સાથે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલતી વખતે રોકાણકાર ડિપોઝિટની રકમ છે.

માર્જિન ફંડિંગ

સિક્યોરિટીઝ ખરીદવા માટે એક રોકાણકાર દ્વારા ઉધારલેવામાં આવતા પૈસા. આ પ્રેક્ટિસને “માર્જિન પર ખરીદી” તરીકે સંદર્ભિત કરવામાં આવે છે. આ રોકાણકારોને ઉચ્ચતમ એક્સપોઝર લેવાની મંજૂરી આપે છે, આમ લાભો અને નુકસાનને વધારવાની મંજૂરી આપે છે.

કરારની નોંધ

એક બ્રોકરને સ્ટૉકએક્સચેન્જ દ્વારા નિર્દિષ્ટ ફોર્મમાં તમામ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે ગ્રાહકોને કરાર નોંધ જારી કરવી પડશે. ફક્ત બ્રોકર કોન્ટ્રેક્ટની નોંધો જારી કરી શકે છે.

અન્ય પ્રવેશ સાથે કોન્ટ્રેક્ટની નોંધ નીચે મુજબ હોવો જોઈએ:

– સભ્યબ્રોકરનું નામ, સરનામું અને સેબી નોંધણી નંબર

– ભાગીદારનું નામ/માલિક/અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા

– ઑફિસનું સરનામું/ટેલનંબર/ફેક્સ નંબર, એક્સચેન્જ દ્વારા આપેલ સભ્યનો કોડ નંબર

– અન્ય ઓળ ખનંબર

– કરાર નંબર, કરાર નોંધ જારી કરવાની તારીખ, સેટલમેન્ટ નંબર અને સેટલમેન્ટ માટે સમયગાળો

– ઘટક (ક્લાયન્ટ)નું નામ/કોડ નંબર

– ટ્રેડ સાથે સંબંધિત ઑર્ડર નંબર અને ઑર્ડરનો સમય

– ટ્રેડ નંબર અને ટ્રેડનો સમય

– ક્લાયન્ટ દ્વારા લાવવામાં/વેચાયેલી ક્વૉન્ટિટી અને પ્રકારની સુરક્ષા

– બ્રોકરેજ અને ખરીદી/વેચાણ દર અલગથી આપવામાં આવે છે

– સેવા કર દરો અને બ્રોકર દ્વારા વસૂલવામાં આવતા કોઈપણ અન્ય શુલ્ક

– લાગુ પડતા સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝૅક્શન ટેક્સ (એસટીટી)

– મૂળ કોન્ટ્રેક્ટ નોંધ પર યોગ્ય સ્ટેમ્પ લગાવવાની જરૂર છે અથવા તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે કે એકત્રિત સ્ટેમ્પડ્યુટીની ચુકવણી કરવામાં આવે છે

– સ્ટૉક બ્રોકર/અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાની સહી

સેટલમેન્ટ ટાઇપેસિન રોલિંગ સેટલમેન્ટ, દિવસ દરમિયાન અમલમાં મુકવામાં આવતા ટ્રેડ આ દિવસ માટે ચોખ્ખી જવાબદારીઓના આધારે સેટલ કરવામાંઆવેછે. તેથી, જોકોઈરોકાણકારસવારે 100 શેરોની ખરીદી કરે છે અને બીજા દિવસમાં 50 શેરો વેચે છે, તો તે  50 શેરોનીચુકવણી કરવા જવાબદાર છે. તેનાથી વિપરીત, એકાઉન્ટ સમયગાળો સેટલમેન્ટ એ એક સેટલમેન્ટ છે જ્યાં એક દિવસથી વધુ સમયગાળા સાથે સંબંધિત વેપારો સેટલ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સોમવારથી શુક્રવારનો સમય ગાળો એક સાથે સેટલ કરવામાં આવે છે. એકાઉન્ટ સમયગાળા માટે જવાબદારીઓ સેટલ કરવામાં આવે છે. એકાઉન્ટના સમયગાળાની સેટલમેન્ટ જાન્યુઆરી 1, 2002 થી બંધ કરવામાં આવી છે, જે સેબીના નિર્દેશોને અનુસરે છે. હાલમાં, રોલિંગ સેટલમેન્ટ સંબંધિત ટ્રેડ T+2 દિવસના આધારે સેટલ કરવામાં આવે છે જ્યાં ‘T’ વેપાર દિવસ માટે છે. તેથી, સોમવાર અમલમાં મુકવામાં આવેલા વેપાર સામાન્ય રીતે ત્યારપછીના બુધવારે સેટલ કરવામાં આવે છે (વેપાર દિવસથી 2 કાર્યકારી દિવસોનો વિચાર કરતા). ફંડ્સ અને સિક્યોરિટીઝ પે-ઇન અને પે-આઉટ ટી+2 દિવસ પર કરવામાં આવે છે.

કોર્પોરેટ ઍક્શન કોર્પોરેટક્રિયા એ કંપની દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક ઇવેન્ટ છે જે સામગ્રીમાં ફેરફાર કરે છે અને કંપની દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી સિક્યોરિટીઝ (ઇક્વિટી અને ડેબ્ટ)ને અસર કરે છે. કોર્પોરેટ ક્રિયાઓને સામાન્ય રીતે સંચાલક બોર્ડ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે અને શેરધારકો દ્વારા અધિકૃત કરવામાં આવે છે. કેટલાક ઉદાહરણો છે ડિવિડન્ડ્સ, સ્ટૉકસ્પ્લિટ્સ, બોનસ સમસ્યાઓ, મર્જર અને પ્રાપ્તિઓ, અધિકારની સમસ્યાઓ વગેરે.

ડિવિડન્ડ   એ કંપનીની ઇક્વિટીનો ભાગ છે જે શેરધારકોને સીધા ચૂકવવામાં આવે છે. કંપની ડિવિડન્ડની રકમ, ફ્રીક્વન્સી (માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધ-વાર્ષિક), ચૂકવવાપાત્ર તારીખ અને રેકોર્ડની તારીખ રજૂ કરે છે. એક્સચેન્જ જે સમસ્યા હકદારી માટે પૂર્વ-ડિવિડન્ડ/વિતરણ (એક્સ-ડી) તારીખ સેટ પર સૂચિબદ્ધ છે. કંપની લાભોની ચુકવણી કરવા માટે કોઈ કાનૂની જવાબદારી હેઠળ નથી.

– ઘોષણાની તારીખ: કંપની દ્વારા ડિવિડન્ડની જાહેરાતની તારીખ

– રેકોર્ડની તારીખ: ડિવિડન્ડ પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્ટૉકની એકાઉન્ટમાં હોવી જોઈએ

– ચૂકવવા પાત્ર તારીખ: કંપની એક ડિવિડન્ડ અથવા સ્ટૉક સ્પ્લિટ આઉટની તારીખ

– પૂર્વ-તારીખ: સ્ટૉકની ખરીદદાર આગામી જાહેર ડિવિડન્ડ/વિતરણ માટે હકદાર નથી, કારણ કે ખરીદનાર રેકોર્ડધારક નહીં હશે. એક્સચેન્જ કે કંપની સેટલમેન્ટ સાઇકલના આધારે, એક્સ-ડેટ પર સૂચિબદ્ધ છે.

બોનસ ઇશ્યુ મૂળભૂત રીતે એક સ્ટૉક ડિવિડન્ડ છે જ્યાં કંપની તેના સ્ટૉક નામ  શેર વર્તમાન શેરહોલ્ડર્સને જારી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ રોકાણકાર કંપનીના 200 શેર ધરાવે છે, જે 2:1 (એટલે કે શેર દીઠ 2 બોનસ શેર) બોનસની જાહેરાત કરે છે, તો તેમને મફતમાં 400 શેર મળશે અને તેમની કુલ હોલ્ડિંગ રિટેલ ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા અને ઇક્વિટી બેઝને વધારવા માટે બોનસ શેર જારી કરશે. જ્યારે કંપનીના દરેક શેરની કિંમત વધુ હોય, ત્યારે નવા રોકાણકારો તે ચોક્કસ કંપનીના શેરો ખરીદવામાં મુશ્કેલ બની જાય છે. શેરની સંખ્યામાં વધારો દરેક શેરની કિંમત ઘટાડે છે. પરંતુ સમગ્ર મૂડી એક જ રહે છે જો બોનસ શેર જાહેર કરવામાં આવે છે.

સ્ટૉક સ્પ્લિટ્સ સ્ટૉક કંપનીના સ્ટૉકના દરેક શેરના ફેસ વેલ્યુ ઘટાડીને બાકી શેરોની સંખ્યામાં વધારો કરે છે. લિક્વિડિટી ઇન્ફ્યૂઝ કરવા માટે સ્ટૉકનું વિભાજન કરવામાં આવે છે અને વિવિધ રોકાણકારો માટે શેરને વ્યાજબી બનાવવામાં આવે છે જેઓ ઉચ્ચ કિંમતોને કારણે તે કંપનીના શેર ખરીદી શકતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, 2:1 સ્ટૉકસ્પ્લિટનો અર્થ એ છે કે શેરહોલ્ડર્સને હાલમાં તેમના માલિકીના દરેક શેર માટે 2 શેર પ્રાપ્ત થશે. વિભાજન બાકી શેરોની સંખ્યાને ડબલ કરશે અને ફેશ વેલ્યુનું મૂલ્ય  અડધા દરેક શેર દ્વારા ઘટાડશે. તેથી, સ્ટૉકના વિભાજન પહેલાં 100,000 માંથી 2,000 શેરધરાવતા શેરહોલ્ડર સ્ટૉકના વિભાજન પછી 200,000 માંથી 4,000 શેર ધરાવશે.

હાલના શેરધારકોને અધિકાર જારી કરવાના અધિકારોની સમસ્યા સામાન્ય રીતે વર્તમાન બજારની કિંમતમાં અને નિશ્ચિત સમયગાળામાં તેમની હાલની હોલ્ડિંગ્સના પ્રમાણમાં કંપનીમાંથી સીધા વધારાના શેર ખરીદવા માટે હકદાર કરે છે.