રોબો ઑર્ડર્સ: તમારું ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ એલી

1 min read
by Angel One
EN

શું તમે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં રુચિ ધરાવો છો?

શું તમને તમારા વ્યસ્ત શેડ્યૂલમાંથી ટ્રેડિંગ માટે સમય આપવો મુશ્કેલ લાગે છે?

હવે, અમારા રોબો ઑર્ડર્સ સાથે સરળતાથી ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડ કરો અને સમયસર તમારા કાર્યનો સંપર્ક કરો.

રોબો ઑર્ડર શું છે?

રોબો ઑર્ડર એ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતો એક મલ્ટી-લેગ ઑર્ડર છે જે તમને તમારા પ્રારંભિક ઑર્ડર સાથે વધુ બે ઑર્ડર આપવાની મંજૂરી આપે છે. અન્ય બે ઑર્ડરમાં, એક ઑર્ડર નિર્દિષ્ટ કિંમત પર રિટર્ન સેટ કરવાનો છે અને બીજો ટ્રિગર કિંમત પર નુકસાનને ઘટાડવાનો છે.

રોબો ઑર્ડરની મહત્વપૂર્ણ વિશેષતાઓ

 • રોબોઑર્ડર માત્ર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં જ કરી શકાય છે
 • આએક 3-લેગ ઑર્ડર છે જેમાં પ્રારંભિક ખરીદી/વેચાણ મર્યાદા ઑર્ડર અને લક્ષ્ય ઑર્ડર અને સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડરનો સમાવેશ થાય છે
 • તમારોસમય બચાવે છે કારણ કે તમારે બજારના હલનચલન પર કોઈ ટૅબ રાખવાની જરૂર નથી. માત્ર તમારો ઑર્ડર આપો અને તમારા કામ પર પાછા જાઓ.
 • ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ સુવિધા સાથે નુકસાનને ઘટાડવામાં અસરકારક

રોબો ઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે?

રોબો ઑર્ડર નીચે મુજબ કામ કરે છે:

કેસ 1: કેસ2:
જો પ્રારંભિક ઑર્ડર એક ખરીદીનો ઑર્ડર છે, તો લક્ષ્ય અને સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર બંને વેચાણ ઑર્ડર હોવા જોઈએ. જો પ્રારંભિક ઑર્ડર વેચાણ ઑર્ડર છે, તો લક્ષ્ય અને સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર બંને ઑર્ડર ખરીદવા જોઈએ.
ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે રૂપિયા 1000 પર કંપની એક્સવાયઝેડના શેર ખરીદી રહ્યા છો અને રોબો ઑર્ડર આપવા માંગો છો, તો અમે તમને માનીએ છીએ કે તમે મૂકવામાં આવ્યા છે,

· રૂપિયા 1,000 ની મર્યાદા પર પ્રારંભિક ખરીદી ઑર્ડર

· રૂપિયા 1050 ની લક્ષ્ય કિંમત સાથે વેચાણ ઑર્ડર

· રૂપિયા 990 પર ટ્રિગર કિંમત સાથે સ્ટૉપ-લૉસ સેલ ઑર્ડર.

એકવાર પ્રારંભિક મર્યાદા ઑર્ડર ભરવામાં આવે અને નીચેના 2 માંથી કોઈપણ ઑર્ડર ટ્રિગર અને અમલમાં મુકવામાં આવે પછી, બાકીનો ઑર્ડર આપોઆપ રદ થઈ જશે.

ઉપરોક્ત કિસ્સામાં,

· જો રૂપિયા 1,000 ની પ્રારંભિક મર્યાદાનો ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવે છે અને રોકાણકારની તરફેણમાં બજાર ખસેડે છે અને રૂપિયા 1,050 ની લક્ષ્ય કિંમતને હિટ કરે છે, તો લક્ષ્ય ઑર્ડર ટ્રિગર કરવામાં આવે છે અને અમલ કરવામાં આવે છે, તો સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર ઑટોમેટિક રીતે કૅન્સલ કરવામાં આવશે.

· જો લિમિટ ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવે છે અને માર્કેટ રિવર્સ દિશામાં આવે છે અને રૂપિયા 990 ની ટ્રિગર કિંમતને હિટ કરે છે, તો સ્ટૉપ-લૉસ સેલ ઑર્ડર ટ્રિગર કરવામાં આવે છે અને ઑટોમેટિક રીતે ટાર્ગેટ ઑર્ડર કૅન્સલ કરવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે કંપની એક્સવાયઝેડ ના શેર રૂપિયા 1000 પર વેચી રહ્યા છો અને રોબો ઑર્ડર આપવા માંગો છો, તો અમે તમને માનીએ કે તમે મૂકવામાં આવ્યા છે,

· રૂપિયા 1,000 ની મર્યાદા પર પ્રારંભિક વેચાણ ઑર્ડર

· રૂપિયા990 ની લક્ષ્ય કિંમત સાથે ખરીદી ઑર્ડર

· રૂપિયા 1005 પર ટ્રિગર કિંમત સાથે સ્ટૉપ-લૉસ બાય ઑર્ડર.

એકવાર પ્રારંભિક મર્યાદા ઑર્ડર ભરવામાં આવે અને નીચેના 2 માંથી કોઈપણ ઑર્ડર ટ્રિગર અને અમલમાં મુકવામાં આવે પછી, બાકીનો ઑર્ડર આપોઆપ રદ થઈ જશે.

ઉપરોક્ત કિસ્સામાં,

· જો રૂપિયા 1,000 ની પ્રારંભિક મર્યાદાનો ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવે છે અને બજાર રોકાણકારની તરફેણમાં મૂવ થાય છે અને રૂપિયા 990 ની લક્ષ્ય કિંમતને હિટ કરે છે, તો લક્ષ્ય ખરીદ ઑર્ડર ટ્રિગર કરવામાં આવે છે અને અમલ કરવામાં આવે છે, તો સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર ઑટોમેટિક રીતે કૅન્સલ કરવામાં આવશે.

· જો લિમિટ ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવે છે અને માર્કેટ રૂપિયા 1005 ની ટ્રિગર કિંમતને હિટ કરતી અનુકૂળ દિશામાં ખસેડે છે, તો સ્ટૉપ-લૉસ બાય ઑર્ડર ટ્રિગર કરવામાં આવે છે અને આપોઆપ લક્ષ્ય ખરીદી ઑર્ડરને કૅન્સલ કરવામાં આવે છે.

નોંધ: જો તમારો પ્રથમ પગનો ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવ્યો છે અને બીજો પગ અથવા ત્રીજા પગનો ઑર્ડર બપોરે  3:15 સુધી અમલમાં મુકવામાં આવતો નથી, તો તમારી સ્થિતિ ઇક્વિટી માટે બપોરે 3:15 અને ડેરિવેટિવ ટ્રેડ માટેબપોરે  3:20 પર ઑટો-સ્ક્વેર ઑફ થશે.

રોબો ઑર્ડરમાં ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ

રોબો ઑર્ડર ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસની અનન્ય સુવિધા સાથે આવે છે, જ્યાં તમે નુકસાનને ઘટાડવા માટે તમારા નુકસાનને ટ્રેલ કરી શકો છો અને LTP જંપ કિંમત સેટ કરીને દરેક ટ્રેડમાંથી સંભવિત રિટર્ન મેળવી શકો છો.

કેસ 1: ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે રૂપિયા 90 પર મૂકવામાં આવેલ સ્ટૉપ લૉસ સેલ ઑર્ડર સાથે રૂપિયા 100 ની મર્યાદા કિંમત પર એક્સસ્ક્રિપ ખરીદી રહ્યા છો અને રૂપિયા 110 પર લક્ષ્યની કિંમત સેટ કરી છે, અને જો તમે રૂપિયા 2 ની એલટીપી જંપ કિંમત સેટ કરી છે, તો છેલ્લા ટ્રેડેડ કિંમતમાં દરેક રૂપિયા 2 માં વધારો (એલટીપી), સ્ટૉપ લૉસ સેલ ઑર્ડર ટ્રિગર કિંમત ₹ 2 સુધી વધશે.

 • ઉપરોક્તકિસ્સામાં, જો એલટીપી રૂપિયા 102 બને છે, તો સ્ટૉપ લૉસ સેલ ઑર્ડર માટેની ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા 92 સુધી વધશે અને આગળ વધશે.
 • જોકે, આ કિસ્સામાં  એલટીપી નીચે જાય તો સ્ટૉપ લૉસ અપરિવર્તિત રહે છે. જો એલટીપી રૂપિયા 100 થી ઓછી હોય તો સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા 90 પર રહેશે.

કેસ 2: ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે રૂપિયા 105 પર સ્ટૉપ લૉસ બાય ઑર્ડર અને રૂપિયા 90 પર લક્ષ્યની કિંમત સાથે રૂપિયા 100 ની મર્યાદા કિંમત પર એક્સસ્ક્રિપ વેચી રહ્યા છો, અને જો તમે રૂપિયા 2 ની એલટીપી જંપ કિંમત સેટ કરી છે, તો દરેક રૂપિયા 2 માટે એલટીપીમાં આવતા, સ્ટૉપ લૉસ બાય ઑર્ડર ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા 2 સુધી આવશે.

 • ઉપરોક્તકિસ્સામાં, જો એલટીપી રૂપિયા 98 બને છે, તો સ્ટૉપ લૉસ બાય ઑર્ડર માટેની ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા 103 સુધી આવશે અને તેથી આગળ વધશે.
 • જોકે, આ કિસ્સામાં કિંમત વધી જાય તો સ્ટૉપ લૉસ અપરિવર્તિત રહે છે. જો એટીપી રૂપિયા 100 થી વધુ હોય તો સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા 105 પર રહેશે.

રોબો ઑર્ડર્સ તમને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં તમે જે સુવિધા શોધી રહ્યા છો તે બધું આપે છે. હવે તમે જાણો છો કે રોબો ઑર્ડર કેવી રીતે મૂકવો, આરામ કરો અને તમારી ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગની યાત્રાનો આનંદ માણો. હેપી ટ્રેડિંગ!!

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

 1. રોબોઑર્ડર શું છે?

રોબો ઑર્ડર એ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતો એક મલ્ટી-લેગ ઑર્ડર છે જે તમને પ્રારંભિક ઑર્ડર સાથે 2 વધુ ઑર્ડર આપવાની મંજૂરી આપે છે. આ ઑર્ડરનો પ્રકાર નિર્દિષ્ટ લક્ષ્યની કિંમતો પર નફો બુક કરવા તેમજ ટ્રિગર કિંમત પર નુકસાનને ઘટાડવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

 1. શુંહું એનએસઈ અને બીએસઈ પર રોબો ઑર્ડર આપી શકું?

હા, રોબો ઑર્ડર એનએસઈ અને બીએસઈ બંનેમાં મૂકી શકાય છે

 1. કયાટ્રેડિંગ રોબો ઑર્ડર આપવાની મંજૂરી આપે છે?

તમે માત્ર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં રોબો ઑર્ડર કરી શકો છો.

 1. શુંહું રોબો ઑર્ડર માટે  એમટીએફ સુવિધાનો લાભ લઈ શકું છું?

ના, રોબો ઑર્ડર માટે એમટીએફ સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.

 1. શુંહું રોબો ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરીને ડિલિવરી ઑર્ડર આપી શકું છું?

ના, તમે ડિલિવરી ટ્રેડિંગમાં રોબો ઑર્ડર આપી શકતા નથી.

 1. શુંહું કમોડિટી અને કરન્સીમાં રોબો ઑર્ડર આપી શકું?

રોબો ઑર્ડર માત્ર સ્ટૉક્સ અને સૂચકાંકો માટે કૅશ માર્કેટ સેગમેન્ટમાં (ઇક્વિટી અને ડેરિવેટિવ્સ) જ મૂકી શકાય છે.

 1. શુંહું તમામ સ્ટૉક્સમાં રોબો ઑર્ડર આપી શકું છું?

તમે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે ઉપલબ્ધ તમામ કૅશ સેગમેન્ટ સ્ક્રિપ્સમાં રોબો ઑર્ડર આપી શકો છો.

 1. શુંહું દિવસ દરમિયાન કોઈપણ સમયે રોબો ઑર્ડર આપી શકું છું?

તમે ટ્રેડિંગ દિવસે સવારે 9:15 થી બપોરે 3:10 વચ્ચેનો રોબો ઑર્ડર આપી શકો છો.

 1. જોદિવસ દરમિયાન મારો રોબો ઑર્ડર અમલમાં  આવે તો શું થશે?

 • જોતમારો પ્રથમ-પગનો ઑર્ડર (પ્રારંભિક મર્યાદા ઑર્ડર) વેપારના દિવસના બજાર કલાકો દરમિયાન અમલમાં મુકવામાં આવતો નથી, તો રોબો ઑર્ડર રદ થઈ જશે.
 • જોતમારો પ્રથમ-પગનો ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવ્યો છે અને બીજો પગ અથવા ત્રીજા-પગનો ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવતો નથી તો તમારી સ્થિતિ બપોરે 3:10 પર ઑટો-સ્ક્વેર ઑફ થશે.
 1. રોબોઑર્ડર કેવી રીતે આપવો?

 • તમેજે સ્ક્રિપ ઑર્ડર કરવા માંગો છો તે પર ક્લિક કરો
 • ખરીદો/વેચોપર ક્લિક કરો
 • ઍડવાન્સટ્રેડ પર જાઓ અને ‘રોબો ઑર્ડર’ પર ક્લિક કરો’
 • ક્વૉન્ટિટીઅને સંબંધિત કિંમતો ભરો
 • ખરીદો/વેચોપર ક્લિક કરો અને ખરીદી/વેચાણની પુષ્ટિ કરો
 1. રોબો ઑર્ડરમાં કેટલી વખત ફેરફાર કરી શકાય છે?

રોબો ઑર્ડરમાં ઘણી વાર નીચેની રીતોમાં ફેરફાર કરી શકાય છે:

પ્રારંભિક મર્યાદા ઑર્ડર લક્ષ્ય ખરીદી/વેચાણ ઑર્ડર સ્ટૉપલૉસ ખરીદી/વેચાણ ઑર્ડર ફેરફાર કેસ
અનપેક્ષિત અનપેક્ષિત અનપેક્ષિત માત્ર પ્રારંભિક મર્યાદા ઑર્ડરમાં ફેરફાર કરી શકાય છે
અમલમાં મુકેલ છે અનપેક્ષિત અનપેક્ષિત માત્ર સ્ટૉપ લૉસ અને ટાર્ગેટ ઑર્ડરમાં ફેરફાર કરી શકાય છે
અમલમાં મુકેલ છે અમલમાં મુકેલ છે રદ્દ કરેલ છે ફેરફાર કરી શકાતું નથી
અમલમાં મુકેલ છે રદ્દ કરેલ છે ટ્રિગર કરેલ ફેરફાર કરી શકાતું નથી
 1. રોબોઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે?

દરેક કિસ્સામાં રોબો ઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે તે જાણવા માટે ઉપરોક્ત લેખમાં ‘રોબો ઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે?’ નો સંદર્ભ લો.

 1. રોબો ઑર્ડરમાં સ્ટૉપલૉસની સ્થિતિ શું છે?

રોબો ઑર્ડર 2 સ્ટૉપ લૉસ શરતો સાથે આવે છે:

 1. સામાન્યસ્ટૉપ લૉસ, જ્યાં તમે માત્ર સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમત સેટ કરો છો
 2. ટ્રેલિંગસ્ટૉપ લૉસ, જ્યાં તમે સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમત તેમજ એટીપી જંપ કિંમત સેટ કરો છો. અહીં રોબો ઑર્ડરમાં ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ ઑર્ડર કેવી રીતે આપવો તે જાણો

 

 1. રોબો ઑર્ડરમાં ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ શું છે?

રોબો ઑર્ડર ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસની ખાસ સુવિધા સાથે આવે છે જ્યાં તમે એલટીપી જમ્પ કિંમત સેટ કરીને, નુકસાનને ઘટાડવા અને દરેક ટ્રેડમાંથી શ્રેષ્ઠ રિટર્ન મેળવવા માટે તમારા નુકસાનને ટ્રેલ કરી શકો છો.