ઑર્ડર બુક અને ટ્રેડ બુક વચ્ચેનો તફાવત

1 min read
by Angel One

જો તમે હમણાં F&O અને ઇક્વિટીમાં ટ્રેડિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું છે અથવા ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો તમે ઑર્ડર બુક અને ટ્રેડ બુક જેવી શરતો સાંભળવા મળી શકો છો. તો શરતોનો અર્થ શું છે અને ઑર્ડર બુક અને ટ્રેડ બુક વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

ઑનલાઇન ટ્રેડિંગમાં ઑર્ડર બુક સામે ટ્રેડ બુક વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં વાંચો.

ઑર્ડર બુક સામે ટ્રેડ બુક

ઑર્ડર બુક કોઈપણ સુરક્ષા અથવા નાણાંકીય સાધન માટે ખરીદી/વેચાણ ઑર્ડરની સૂચિનું વર્ણન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી શરતો છે. સૂચિ યા તો મેન્યુઅલ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક છે પરંતુ ઑનલાઇન ટ્રેડિંગની દુનિયામાં તે લિસ્ટ છે. દરેક વખતે ઑર્ડર આપવામાં આવે છે, કિંમત અને જથ્થા સહિતની તમામ ઑર્ડરની વિગતો ઑર્ડર બુકમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. દરેક ઑર્ડરને એક ચોક્કસ નંબર પણ સોંપવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં તેનો સંદર્ભ લેવામાં આવે છે. ઑર્ડર બુકમાં વાસ્તવિક સમયની અપડેટ્સ મળે છે. ઑર્ડરની સ્થિતિવિનંતી કરી શકાય છે‘, ‘લિસ્ટ‘, ‘ઑર્ડર‘, ‘અમલીકૃત‘, ‘ભાગ અમલીકૃત‘, ‘સમાપ્ત‘, ‘રદ કરેલઅથવાનકારવામાં આવી‘’.

જ્યારે કોઈ ઑર્ડર અમલમાં આવે છે, ત્યારે તે ટ્રેડ બુકમાં પ્રવેશ કરે છે. તેમાં ટ્રેડ નંબર સોંપવામાં આવ્યો છે અને અમલની સ્થિતિ પણ ટ્રેડ બુકમાં લીસ્ટેડ છે. ટ્રેડ બુક પણ ઑર્ડર બુકની જેમ છે, જેનો ઉપયોગ ઇક્વિટી અને F&O ટ્રેડિંગમાં થાય છે.

ઑર્ડર બુક અને ટ્રેડ બુક વચ્ચેનો પ્રાથમિક તફાવત છે કે ઑર્ડર બુક બધા ઑર્ડર્સનું પ્રતિબિંબ છે જે ટ્રેડ બુક ખરેખર અમલમાં મુકવામાં આવ્યા છે.

ઑનલાઇન ટ્રેડિંગમાં બુક સામે ટ્રેડ બુક સાથે સંબંધિત કેટલાક વધુ તથ્યો અહીં આપેલ છે:

જ્યારે ઑર્ડર બુક ઑર્ડરની સ્થિતિ બતાવી શકે છે,, ફેરફાર/રદ્દીકરણ/બાકી અથવા અમલમાં મુકવામાં આવેલા ઑર્ડરની સ્થિતિ બતાવી શકે છે, ત્યારે વેપાર પુસ્તકો માત્ર અમલીકૃત ઑર્ડરની વિગતો દર્શાવે છે. બાકી અથવા રદ કરેલ ઑર્ડર ટ્રેડ બુકમાં કોઈ સ્થળ મળતો નથી.

માર્કેટ ઑર્ડર એક ખરીદી/વેચાણ ઑર્ડર છે જે વાસ્તવિક સમયમાં અને વર્તમાન બજાર કિંમત પર અમલમાં મુકવામાં આવે છે. તે સૌથી સરળ ઑર્ડરમાંથી એક છે, અને જ્યારે તે કિંમત કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેથી, જ્યારે આવો ઑર્ડર આપવામાં આવે છે, ત્યારે તે ઑર્ડર બુકમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે પરંતુ ટ્રેડ બુકમાં ઝડપી સમયમાં પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે.

મર્યાદા ઑર્ડર તે છે જેમાં વેપારીને કોઈ ચોક્કસ કિંમત પર સંપત્તિ ખરીદવા અથવા વેચવામાં રસ હોય છે. તેથી સામાન્ય રીતે મર્યાદા ઑર્ડર તાત્કાલિક અમલમાં મુકતા નથી. જો આંશિક અમલીકરણ હોય તો ટ્રેડબુક અમલની મર્યાદા નોંધાવે છે. આંશિક અમલને આંશિક ભરવાનું કહેવામાં આવે છે, જેમાં કેટલાક વેપાર ઑર્ડર ચોક્કસ/ઇચ્છિત કિંમતે ભરવામાં આવે છેઅન્યથા, ટ્રેડ બુકમાં મર્યાદા ઑર્ડર દેખાતો નથી, કે જ્યારે તે બિનઅમલીકૃત હોય. એક અન્ય ઑર્ડર બુક સામે ટ્રેડ બુક છે.

સ્ટૉપ અથવા સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર એક ઑર્ડર છે જેમાં તમે જ્યારે પ્રિસેટ કિંમત પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ખરીદો અથવા વેચો છો. તે ચોક્કસ કિંમત સુધી પહોંચીને, સ્ટૉપ ઑર્ડર અસરકારક રીતે માર્કેટ ઑર્ડર છે. જ્યાં સુધી કોઈ ચોક્કસ કિંમત સુધી પહોંચી જાય ત્યાં સુધી ટ્રેડ બુકમાં સ્ટૉપ ઑર્ડર પ્રતિત થતો નથી.

ટ્રેડ બુકમાં લિંક પણ છે, જેથી તમે અમલમાં મુકવામાં આવેલા દરેક ઑર્ડર માટે કેસ/સિક્યોરિટીઝ સેટલમેન્ટ કરી શકો છો. ટ્રેડ બુકમાં તમારા દરેક અમલીકૃત ઑર્ડરનો રેકોર્ડ એક દિવસ માટે નથી તે તમને બૂકમાંથી વધુ ઉમેરવા અથવા ટ્રેડ બંધ કરવાનો ઓપશન્સ પણ આપે છે.

ઑર્ડર્સની સમજણ અને ટ્રેડિંગમાં તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય છે તેનો ઉપયોગ ઑર્ડર બુક સામે ટ્રેડ બુકને જોઈને પ્રારંભકર્તાને તાત્કાલિક અમલીકરણથી બજાર ઑર્ડર સરળ થઈ શકે છે અને ટ્રેડ બુકમાં દેખાય છે. વધુ ગંભીર ઑનલાઇન ટ્રેડર મર્યાદિત ઑર્ડરમાં મૂલ્ય શધી શકે છે અને તે જલ્દીથી ટ્રેડ બુકમાં પ્રતિત થતા નથી.

સમિંગ ઇટ અપ

અંતમાં, ઑર્ડર બુક અને ટ્રેડ બુક વચ્ચેનો તફાવત જરૂરી છે કે જે ઓનલાઇન ટ્રેડિંગ વધુ ગંભીરતાથી લેવા માંગે છે. ટ્રેડિંગ ઑર્ડર્સ વિશે વધુ જાણતા પહેલાં ધ્યાનમાં રાખી શકાય છે કારણ કે તેના ઘણા પ્રકારો છે. તમે એન્જલ બ્રોકિંગ સાથે ડીમેટ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલી શકો છો અને ઑનલાઇન ટ્રેડિંગમાં ઑર્ડર બુક સામે ટ્રેડ બુક વિશે સારી સમજણ મેળવી શકો છો અને તેમાંથી દરેકમાં શું હોય છે. તમે સમગ્ર પ્લેટફોર્મ પર કોઈ પણ અવરોધ વગર ટ્રેડ કરી શકશો તેમ જ રિસર્ચ સાથે ઍક્સેસ મેળવી શકશો.