ప్రారంభికుల కోసం స్టాక్ మార్కెట్ నిబంధనలు

0 mins read
by Angel One

షేర్ మార్కెట్ కు కొత్త వ్యక్తి అయిన దినేష్కు షేర్ మార్కెట్ యొక్క సాధారణంగా ఉపయోగించబడే నిబంధనలు పరిచయం చేద్దాం.

 1. స్టాక్: స్టాక్ అనేది ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రాథమిక యాజమాన్య యూనిట్; షేర్ లేదా ఈక్విటీ అని కూడా సూచించబడుతుంది.
 2. స్టాక్ మార్కెట్:  ఇది పబ్లిక్ కంపెనీల షేర్లను ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా జారీ చేయబడే మరియు ట్రేడ్ చేయబడే మార్కెట్.
 3. అస్థిరత:  అస్థిరత అనేది కాలక్రమేణా ట్రేడింగ్ ధరల శ్రేణి యొక్క వైవిధ్యం, ఇది రాబడి యొక్క ప్రామాణిక విచలనం ద్వారా కొలుస్తారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, సాధారణంగా స్టాక్ లేదా మార్కెట్ యొక్క హెచ్చుతగ్గులను అస్థిరత అంటారు.
 4. లిక్విడిటీ:  లిక్విడిటీ అనేది మీరు ఒక స్టాక్ ని ఎలా సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా అమ్మవచ్చు మరియు దానిని నగదుగా మార్చుకోవచ్చు.
 5. డివిడెండ్: కంపెనీ యొక్క లాభాలలో భాగం, సాధారణంగా కంపెనీ వాటాదారులకు, క్రమానుగతంగా పంపిణీ చేయబడుతుంది.
 6. బుల్ మార్కెట్:  ఒక బుల్ మార్కెట్ అనేది స్టాక్ ధరలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్న మార్కెట్ పరిస్థితి.
 7. బేర్ మార్కెట్:  ఒక బేర్ మార్కెట్ అనేది స్టాక్ ధరలు తగ్గుతాయని భావిస్తున్న మార్కెట్ పరిస్థితి.

షేర్ మార్కెట్ కు కొత్త వ్యక్తి అయిన దినేష్కు షేర్ మార్కెట్ యొక్క సాధారణంగా ఉపయోగించబడే నిబంధనలు పరిచయం చేద్దాం.

 1. స్టాక్: స్టాక్ అనేది ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రాథమిక యాజమాన్య యూనిట్; షేర్ లేదా ఈక్విటీ అని కూడా సూచించబడుతుంది.
 2. స్టాక్ మార్కెట్:  ఇది పబ్లిక్ కంపెనీల షేర్లను ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా జారీ చేయబడే మరియు ట్రేడ్ చేయబడే మార్కెట్.
 3. అస్థిరత:  అస్థిరత అనేది కాలక్రమేణా ట్రేడింగ్ ధరల శ్రేణి యొక్క వైవిధ్యం, ఇది రాబడి యొక్క ప్రామాణిక విచలనం ద్వారా కొలుస్తారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, సాధారణంగా స్టాక్ లేదా మార్కెట్ యొక్క హెచ్చుతగ్గులను అస్థిరత అంటారు.
 4. లిక్విడిటీ:  లిక్విడిటీ అనేది మీరు ఒక స్టాక్ ని ఎలా సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా అమ్మవచ్చు మరియు దానిని నగదుగా మార్చుకోవచ్చు.
 5. డివిడెండ్: కంపెనీ యొక్క లాభాలలో భాగం, సాధారణంగా కంపెనీ వాటాదారులకు, క్రమానుగతంగా పంపిణీ చేయబడుతుంది.
 6. బుల్ మార్కెట్:  ఒక బుల్ మార్కెట్ అనేది స్టాక్ ధరలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్న మార్కెట్ పరిస్థితి.

7. బేర్ మార్కెట్:  ఒక బేర్ మార్కెట్ అనేది స్టాక్ ధరలు తగ్గుతాయని భావిస్తున్న మార్కెట్ పరిస్థితి.