શરૂઆતકર્તાઓ માટે સ્ટૉક માર્કેટની શરતો

0 mins read
by Angel One

તો ચાલો શેર માર્કેટની સૌથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી શરતો સાથે દિનેશનો પણ પરિચય કરાવીએ.

  1. સ્ટૉક:સ્ટૉક કંપનીની મૂળભૂત રીતે માલિકી એકમ છે; તે શેર અથવા ઇક્વિટી તરીકે પણ ઓળખાય છે.
  2. શેર બજાર: એક એવું બજાર છે જેમાં જાહેર કંપનીઓના શેરો ઈશ્યુ કરવામાં આવે છે અને એક્સચેન્જ દ્વારામાં કામકાજ કરવામાં આવે છે.
  3. અફરા તફરી: અસ્થિરતા ચોક્કસ સમય દરમિયાન ટ્રેડિંગ પ્રાઇસ સીરીઝના વેરિએશનનુંપ્રમાણ છે, જેમ કે રિટર્નના પ્રમાણિત ડેવિએશનને માપવામાં આવે છે. બહુ જ સરળ

પ્રસ્તુત કરો, સામાન્ય રીતે સ્ટૉક અથવા બજારની ફ્લક્ટેશનને અસ્થિરતા તરીકે ઓળખાય છે.

  1. લિક્વિડિટી: લિક્વિડિટી છે કે તમે સ્ટૉક કેવી રીતે ખરીદી અથવા વેચી શકો છો અને તેને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરી શકો છો.
  2. ડિવિડન્ડ: કંપનીના નફાનો ભાગ છે જે સામાન્ય રીતે કંપનીના શેરધારકોને સમયાંતરે વિતરિત કરવામાં આવે છે.
  3. બુલ માર્કેટ: એક બુલ માર્કેટ બજારની સ્થિતિ એક એવી સ્થિતિ છે જેનો અર્થ સ્ટૉકની કિંમતો વધવાની અપેક્ષા ધરાવે છે.

7. બિયર માર્કેટ: તેએક બજારની એક એવી  સ્થિતિ છે જ્યાં સ્ટૉકની કિંમતો ઘટવાની અપેક્ષા છે