ಐಪಿಓ(IPO) ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಐಪಿಓ(IPO) ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ (IPO) ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು, ಅವರು ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಐಪಿಓ (IPO) ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಐಪಿಓ (IPO) ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.

ಹೊಸ ಆಫರ್ ವರ್ಸಸ್ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಆಫರ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಫರ್-ಫಾರ್-ಸೇಲ್

ಐಪಿಓ (IPO) ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿವಿಧ ಉಪ-ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಓ( IPO) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಆಗ ಇದು ಹೊಸ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಫರ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಆಧಾರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಆಫರ್‌ಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಐಪಿಓ (IPO) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಓ (IPO) ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮೋಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐಪಿಓ (IPO) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು  ಆಫರ್-ಫಾರ್-ಸೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಫರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಓಎಫ್ಎಸ್(OFS) ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಪಿಓ (IPO) ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳನ್ನು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಐಪಿಓ (IPO) ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು?

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ, ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಕರು ಕಂಪನಿಯ ಐಪಿಓ (IPO) ಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀವು ನೀಡಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೆನಪಿಡಿ, ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ! ನೀವು ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫರ್ ಮಾಡಲು ಆಮಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಓ (IPO) ವಿತರಕರು ನಿಮಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಆಫರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ: ಐಪಿಓ (IPO) ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಓ (IPO) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ. ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ

 • ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳು ಎರಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬೆಲೆ ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳು. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬೆಲೆ ಐಪಿಓ (IPO) ಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಓ (IPO) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಕೇವಲ ಸೂಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಓ (IPO) ಯ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ.
 • ಐಪಿಒ(IPO)ಗಳು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರಿಟೇಲ್, ಎಚ್ಎನ್ಐ(HNI) ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವರ್ಗಗಳು. ಐಪಿಒ (IPO) ಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೆಬಿ (SEBI) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಎನ್ಐ(HNI) ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ವಿವೇಚನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಓ (IPO) ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಒದಗಿಸಿದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಐಪಿಓ (IPO) ನಲ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ / ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ತಂತಾನೇ ಪಾಪುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯಿಂದ ಕ್ಲರಿಕಲ್  ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಐಪಿಓ (IPO) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಐಪಿಓ (IPO) ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
 • ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು 10-12 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಸೆಬಿ (SEBI) ಈಗ ಎಎಸ್‌ಬಿಎ(ASBA) (ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು) ಎಂಬ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಎಎಸ್‌ಬಿಎ (ASBA) ಐಪಿಓ (IPO) ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ  ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ದಿನದಂದು, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರರ್ಥ ನೀವು 1.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇವಲ ರೂ. 60,000 ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಂತರ ಕೇವಲ ರೂ. 60,000 ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಓ (IPO) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಿಟೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ

ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳು

ಐಪಿಓ (IPO) ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?

ಇದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಐಪಿಓ (IPO) ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ
 • ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಡರ್‌ರೈಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ
 • ವಿವಿಡ್ನೆಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ.ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
 • ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ

ಐಪಿಓ (IPO) ಇಶ್ಯೂ ಬೆಲೆ ಎಂದರೇನು?

 • ಆಫರಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂ ಬೆಲೆಯು ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುವ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಐಪಿಓ (IPO) ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿಸಬಹುದು?

ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಐಪಿಓ (IPO) ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಿ- ಐಪಿಓ (IPO) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ನಾನು ಹೊಸ ಐಪಿಓ (IPO) ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಐಪಿಓ (IPO) ನಂತಹ ಹುಡುಕಾಟದ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್‌ಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.

ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಪಾನ್ (PAN) ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಯುಪಿಐ (UPI) ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಯುಪಿಐ ಐಡಿ (UPI id) ಬಳಸಿ ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಬಿ (SEBI) ಯಿಂದ ಐಪಿಓ (IPO) ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಯುಪಿಐ (UPI) ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಪಿಓ (IPO) ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು?

ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಲಾಟ್ ಮೂಲಕ ರಿಟೇಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ (RII) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು. ನೀವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಡೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

 • ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ್‌ಗಳು 200,000 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
 • ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇರೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೆಲೆ-ಹರಾಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
 • ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ
 • ಹೆಸರುಗಳು ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ನಾನು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಓ (IPO) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು?

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಐಪಿಓ (IPO) ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.

 • ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಐಪಿಓ (IPO) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಏನ್ಎಸ್ಈ (NSE)/ ಬಿಎಸ್ಈ (BSE) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳಾದ – ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಿವರಗಳು, ಪಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕಟ್-ಆಫ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
 • ಎಎಸ್‌ಬಿಎ (ASBA) (ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು) ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ