ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಗಳು

ಆರಂಭಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮೂಲ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಅದರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೂಚಕಗಳು ಇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ  ಸೂಚ್ಯಂಕ ಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಾಯವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ

 1. ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ
 2. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇಗದ ಕೊರತೆ
 3. ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

 ಪರಿಮಾಣ ಮಾಪನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಇವುಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ  ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು

ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಳು:

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ಡಿಎಂಎ) ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ರೇಖೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮುಚ್ಚುವ ದರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ  ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಅವಧಿ, ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಷೇರು  ಬೆಲೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವು ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಲಿಂಗರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು:

ಈ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಸೂಚಕ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರು  ಸಾಲು ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ –  ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು,  ಇದರ ಬೆಲೆಯು ಅದರ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರದ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸಿಲೇಟರ್‌ಗಳು:

ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬುಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆವರ್ತನಗಳಿವೆಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಮೆಂಟಮ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚಕವನ್ನು 0 ರಿಂದ 100  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯು ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನುಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ  ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಗಳ  ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸಿಲೇಟರ್‌ಗಳು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ):

ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ()ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ ಉಪಯುಕ್ತ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚ್ಯಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 0 ಮತ್ತು 100 ನಡುವೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ(RSI)  ಸ್ಕೋರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ(RSI)ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವುದು

ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಳು:

ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಇದು ಬುಲಿಶ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ  ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್‌ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸಲಹೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಲಿಂಗರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು:

ಬಾಲಿಂಗರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ  ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಖರೀದಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಷೇರು ಬೆಲೆಯು ಮೇಲಿನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸಿಲೇಟರ್‌ಗಳು:

ಷೇರು ಬೆಲೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಮಟ್ಟವು ಬೆಲೆಯಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಷೇರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ:

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ 70 ನ್ನು . ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು 30 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಖರೀದಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುಗಳು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ  ವಹಿವಾಟು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನುಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ  ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಈ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೂಚಕ ವಹಿವಾಟು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರವಾದ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಹಿವಾಟು ತಂತ್ರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳು

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಚ್ಯಂಕಯಾವುದು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ  ಬಹು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 • ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ
 • ಬಾಲಿಂಗರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು
 • ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸಿಲೇಟರ್
 • ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ( ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ(RSI)) 

ಈ  ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕ  ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿದೆ?

 ವರ್ತಕರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯು  ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ  ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ(RSI) ಆಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕೆಲವು  ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು  ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಕೆಲಸ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಲು ಉತ್ತಮ  ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಬಹು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇಗಾಗಿ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ?

ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ,

 • ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ  ರೇಖೆ
 • ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ (ಎಂಎಸಿಡಿ)
 • ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ( ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ(RSI))
 • ಆನ್-ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್-ವಾಲ್ಯೂಮ್ ( ಓಬಿವಿ(OBV))
 • ಬಾಲಿಂಗರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು
 • ಸೂಪರ್‌ಟ್ರೆಂಡ್  ಸೂಚ್ಯಂಕ
 •  ಸುಧಾರಿತ-ಕುಸಿತದ ರೇಖೆ

ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾವ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?

ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ  ಸೂಚ್ಯಂಕ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು  ಸಂಯೋಜಿ ಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಸೂಚ್ಯಂಕ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 • ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ  ರೇಖೆ
 •  ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ (ಎಂಎಸಿಡಿ)
 • ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ((RSI)) ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ
 • ಆನ್-ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್-ವಾಲ್ಯೂಮ್ (ಓಬಿವಿ (OBV))

 ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೆಂಡ್  ಸೂಚ್ಯಂಕಎಂದರೇನು?

ಇಂಟ್ರಾಡೇ  ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ  ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಬೆಲೆ ಸಂಕೇತಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವೇಗ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸೂಪರ್‌ಟ್ರೆಂಡ್  ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು?

ಸೂಪರ್‌ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ  ಉತ್ಪಾದಿಸಲುನೀವು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಚಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸುವ  ಷೇರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.  ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ  ಸಂಕೇತಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಚಕವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.