ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಳು

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಂದರೆ ‘ದಿನದ ಒಳಗೆ’’. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಯಮಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ETF(ಇಟಿಎಫ್‌) ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡದೆ ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಎರಡೂ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಕ್ಕೆಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಪ್ರವೀಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ  ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂದೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ  ತಾರ್ಕಿಕತೆಯು ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು  ನೋಡೋಣ.

ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾನವನ್ನುತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಗದಿರಬಹುದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್  ಷೇರುಗಳು ಅನೇಕ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು , ಇದು ಷೇರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನದ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಶೋಧನೆ: ಲಾಭಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಲಯದಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯಂತಹ ಇತರ  ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ  ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶಾಲ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕದಿಯುವ ಕೆಲವು ಷೇರುಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಫ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಈ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ಷೇರುಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.

ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲು, ನೀವು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲುಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ  ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು  ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ವೇಗವನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಿ  ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ .

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್  ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ಗಳು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್  ಹೊಂದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಬೆಲೆಯು ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿಯು  ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಿ: ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆದಾಗ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬೀರಿಶ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೇರುಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬಹುದು.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳು

ಆರಂಭಿಕ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್‌ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 1. ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನುನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು  ಹಾಕುವುದು ಅವಿವೇಕದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ಲಾಭಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
 2. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮರು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
 3. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆಕಣ್ಣಿಡಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಿನವಿಡೀ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ  ಷೇರುಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 4. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ. ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ , ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನುಹೊಂದಬಹುದು.
 5. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
 6. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 7. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ.
 8. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಸರಿಯಾದ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು.
 9. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಷೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಆರಂಭಿಸಲು, ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೈಜ-ಸಮಯದಮ್ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿವೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅನೇಕ ಸಾಧಕಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 1. ತ್ವರಿತ ಗಳಿಕೆಗಳು

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನೀವು ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೂಲ್‌ಗೆ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು  ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

 1. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ

ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ  ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಷೇರು ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಏರಿಳಿತವು ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

 1. ಬೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ

ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷೇರು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ನೀವು ಷೇರು ಅನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಲು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು.

 1. ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ
 2. ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
 3. ಬಂಡವಾಳ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲು, ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತೊಂದರೆ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಂತರ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕರಗಳಿಗಾಗಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಖಾತೆ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ದಿನದ – ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳ ವಿಧಗಳು

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿವೆ- ಸ್ವತಂತ್ರ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸುವ ಬಹುಪಾಲು ದಿನದ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಲೈನ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ – ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಾಗಿ  ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ  ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇವು-

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ಮಾರ್ಗಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ  ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಡೀಲಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳು – ಸುದ್ದಿಯು ಇಂಟ್ರಾಡೇ  ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ – ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಿಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾದರಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ನರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್  ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ದಿನದ ಟ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನು  ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?

ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ – ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ – ದಿನದ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆವೇಶದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ – ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವ ಷೇರುಗಳನ್ನುಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಸ್ತು – ಅನೇಕ  ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾನದಂಡ ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಯು ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಷೇರುಟ್ರೇಡರ್  ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಬಹುದು.

ದಿನದ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುವ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಷೇರುಬೆಲೆಯು, ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಖರೀದಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಷೇರು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು?

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾರ್ತೆಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿವರಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ-

 • ಸ್ಕಲ್ಪಿಂಗ್-ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
 • ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ – ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಟ್ಟಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಸುದ್ದಿ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ – ಈ ತಂತ್ರವು ಲಾಭದಾಯಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸುದ್ದಿ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯೋಚಿತ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ (HFT)(ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಟಿ) – ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದ್ರವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು.