ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಹ  ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಪಿವಟ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಲಿಶ್ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿವಟ್  ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆರಿಶ್ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್  ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿವೆ. ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಳಿವೆ.

ಮೂಲಭೂತವಾದವುಗಳು  ಚಾರ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ  ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಿವಟ್  ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಗಳು  1, 2, ಮತ್ತು 3 ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. 1, 2, ಮತ್ತು 3 ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟಗಳಾಗಿವೆ

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸಪೋರ್ಟ್  ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು  ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಯು ಹೋದಾಗ ಬೆಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಮಟ್ಟಗಳು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿವೆ.

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಿವಟ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ (ಪಿಪಿ) ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಬುಲಿಷ್ ಬಯಾಸ್ ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು R1 ಅನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು R2 ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದುಪ್ರಾರಂಭದ ಬೆಲೆಯು ಪಿಪಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಬಿಯರಿಶ್ ಬಯಾಸ್ ಸೂಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ದಿನದ ಮುಚ್ಚುವ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಳಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.  

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಇದು ಪಿವಟ್  ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಪಿವಟ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೈವಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್.

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್

ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು  ನಮೂದಿಸುತ್ತೀರಿ, ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಒಂದು ಬಿಯರಿಶ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಒಂದು ಬುಲಿಶ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ. ನೀವು ಪೈವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಳಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಿಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕೌಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಿಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬೆಲೆಯು ಮುಂದಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೌನ್ಸ್

ಇದು ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆಬೆಲೆಯು ಒಂದು ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಬೌನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಬೌನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗುರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವವರೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತೆರೆಯಿರಿನೀವು ದಿನದ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, OHLC ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕಾಯಿರಿ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಕಡಿಮೆಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಬಾರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಬಾರ್ಗಳು ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.  

ಬೆಲೆಯು ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿಇದರ ನಂತರ, ನೀವು ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ನಂತರ ಪಿವಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಹೊಸ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮೊದಲ ಬೆಲೆಯ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕಮಾಡಿಟಿಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ  ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಆಸಿಲೇಟರ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಸೂಚಕಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವು  ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಟ್ಟಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. S1, S2, ಅಥವಾ R1, ಮತ್ತು R2 ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ವಿವಿಧ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.    

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ನಿರಂತರ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ರೇಡ್ನಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳ 3 ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಅವರು ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.  

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ?

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಾರಣಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿವೆ

  • ಅವುಗಳು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ.
  • ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡುವ ಡೇಟಾವು ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1-ನಿಮಿಷ, 2-ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 5-ನಿಮಿಷಗಳಂತಹ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಚಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಇದು ದಿನದ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಪಿವಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ
  • ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಚಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ
  • ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಡೇಟಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು 7 ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವು ಟ್ರೇಡರ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ
  • ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಚಕವು ಅದರ ಬಳಕೆದಾರಸ್ನೇಹಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೂಚಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಚಾರ್ಟ್ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ.

ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿರೋಧಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದ ನಂತರ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನೀವು ಟ್ರಿಕಿ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಮಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಇರುವ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು ನೀವು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು.

ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ದಿನದ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದುಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರಳ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿ ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸದಿರಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಿವಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಇತರ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಧವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಾರದು