ફંડની ચુકવણીની વિગતવાર સમજણ

તમે કેટલું રોકાણ કરો છો અને કયા સાધનોમાં, એક સમય આવે છે જ્યારે તમે તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાંથી ભંડોળ ઉપાડવા માંગો છો. તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાંથી રજિસ્ટર્ડ બેંક એકાઉન્ટમાં ફંડ ઉપાડવાની આ પ્રક્રિયાને ફંડની ચુકવણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

લેખમાં અમે કેટલાક મુખ્ય પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ છીએ કે વપરાશકર્તાઓ તેમના એન્જલ વન એકાઉન્ટમાંથી ભંડોળ ઉપાડવા સંબંધિત હોઈ શકે છે.

મારું ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સ શા તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાટે શૂન્ય છે અથવા મારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બૅલેન્સ સાથે મૅચ થતું નથી?

તમારા ખાતામાં તમે સટલ ન કરેલ બેલેન્સ છે. નીચે દર્શાવવામાં આવેલા કારણોને લીધે તે થઈ શકે છેઃ

 • ડિલિવરી વેચાણ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે
  • તમે ટી+2 દિવસ પર રકમ ઉપાડી શકો છો.
  • ઉદાહરણ તરીકે – તમારી પાસે સોમવારે રૂપિયા1000 ડિલિવરી વેચાણ ટ્રાન્ઝૅક્શન છે. તમે બુધવારે તેને ઉપાડી શકો છો. તેથી સોમવાર અને મંગળવાર, તમને શૂન્ય અને બિન સેટલ બૅલેન્સ તરીકે રૂપિયા1000 તરીકે ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સ દેખાશે.
 • આગામી કાર્યકારી દિવસે બહારના એફએન્ડઓ પોઝિશન પરથી પ્રાપ્ત ભંડોળ ઉપાડી શકાય છે
  • ઉદાહરણ તરીકે – તમારી પાસે સોમવારે રૂપિયા1000 એફ& વેચાણ ટ્રાન્ઝૅક્શન છે. તમે મંગળવારે આને ઉપાડી શકો છો. તેથી સોમવારે, તમને શૂન્ય અને બિનસેટલ બૅલેન્સ તરીકે રૂપિયા1000 તરીકે ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સ દેખાશે.
 • તમે દિવસ દરમિયાન જે ફંડ ઉમેર્યા છે તે નીચેના દિવસે ઉપાડી શકાય છે
  • ઉદાહરણ તરીકે – તમે સોમવારે રૂપિયા1000 ઉમેર્યા છે. તમે બુધવારના રોજ આ નાણાં ઉપાડી શકો છો. માટે તમે સોમવાર અને મંગળવારે રૂપિયા 1000ના સેટલ કર્યાં વગર સંતુલન તરીકે તમે ઉપાડી શકો છો. મંગળવાર. તમારું ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સ રૂપિયા 1000 હશે (જે તમે અગાઉ ઉમેર્યું હતું. આજનું રૂપિયા 500 ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સમાં દેખાશે નહીં).

એકવાર મેં ફંડની ચુકવણીની વિનંતી કર્યા પછી ફંડ મારા એકાઉન્ટમાં ક્યારે જમા કરવામાં આવશે?

ઉદાહરણ તરીકેતમારી પાસે સોમવારે તમારા ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સમાં રૂપિયા 1000 છે.

 • તમે સોમવાર સવારે 11 વાગે  રૂપિયા 500 ઉપાડની વિનંતી કરો છો. તમારી વિનંતી પર સાંજે 5:30વાગે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે અને તમને રાત્રે 9:30 વાગ્યા સુધીમાં ક્રેડિટ પ્રાપ્ત થશે.
 • તમે સોમવારે  6 વાગે ઉપાડની વિનંતી કરો છો. તમારી વિનંતી મંગળવારે સવારે 7:00 વાગે પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે અને તમને મંગળવારે સવારે 9:30 વાગ્યા સુધી ક્રેડિટ પ્રાપ્ત થશે.

મેં આજે મારા એકાઉન્ટમાં ફંડ ઉમેર્યા છે પરંતુ હું આજે તેમને ઉપાડવામાં સક્ષમ નથી. શા માટે?

ઉમેરવામાં આવેલ ફંડ્સને તે દિવસે ઉપાડી શકાતા નથી. તેમને ફક્ત આગામી દિવસે (ટી+1) પછી ઉપાડી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નવેમ્બર 22, 2022 ના રોજ રૂપિયા10,000 ઉમેર્યા છે, તો તમે તેને ફક્ત નવેમ્બર 23, 2022 પર ઉપાડી શકો છો.

મેં ઉપાડની વિનંતી કરી છે, પરંતુ મારું ટ્રેડિંગ બૅલેન્સ શા માટે ઘટી નથી?

કૃપા કરીને ચેક કરો કે આગામી પેઆઉટ સાઇકલ હજી સુધી શરૂ થઈ છે કે નહીં. જો નહીં, તો તેનો અર્થ છે કે પેઆઉટ સાઇકલ શરૂ થયા પછી ઉપાડની વિનંતી અંગે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. એકંદરે, ઉપાડની પ્રક્રિયાનો અમલ કરવામાં પણ ઓછામાં ઓછા પ્રક્રિયા સમય લાગે છે.

ચુકવણી ચક્ર શરૂ થાય ત્યાં સુધી તમે હજુ પણ ઉપલબ્ધ સંપૂર્ણ બૅલેન્સનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડ કરી શકો છો, ભલે પછી તમે ઉપાડની વિનંતી કરી હોય. ઉદાહરણ તરીકે તમારા એકાઉન્ટમાં રૂપિયા 1000 છે અને સંપૂર્ણ રકમ  ઉપાડની વિનંતી કરી છે. પરંતુ હજી સુધી રકમ ઉપાડવામાં આવી નથી, જ્યારે શેરબજાર પહેલેથી ખોલવામાં આવ્યું છે. સમયે તમે રૂપિયા 200ના મૂલ્યનું સ્ટૉક ખરીદો છોતેથી રૂપિયા 800 રહેતી વખતે રૂપિયા 200નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેથી, જ્યારે ઉપાડ થાય, ત્યારે ફક્ત રૂપિયા 800 ઉપાડવામાં આવશે. એકવાર એકાઉન્ટમાં રૂપિયા 200 અથવા વધુ હોય તે પછી બાકી રૂપિયા 200 ઉપાડ કરવામાં આવશે.

મને મારા ફંડની ચુકવણીની વિનંતી સામે ફક્ત આંશિક રકમ શા માટે પ્રાપ્ત થઈ છે?

નીચેના કોઈપણ કારણોસર તમને તમારા ઉપાડ સામે આંશિક ફંડ પ્રાપ્ત થયા છે:

1.માર્જિનની જરૂરિયાતો

2.નવો ટ્રેડ શરૂ કર્યો

3.જમા ચાર્જીસ

ઉદાહરણ તરીકે: ધારો કે તમારી પાસે દિવસની શરૂઆતમાં ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સ તરીકે રૂપિયા 1000 છે, એટલે કે સવારે 9:00 વાગે. અને તમે રૂપિયા 1000ના ફંડ ચુકવણીની વિનંતી કરી છેતમે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડમાં પ્રવેશ કર્યો અને રૂપિયા 100 (બ્રોકરેજ, ટૅક્સ અને અન્ય વૈધાનિક ચાર્જીસ સહિત) નું નુકસાન થયું, જે તમારી સ્પષ્ટ લેજર બૅલેન્સ રૂપિયા 900 છે. તેથી, જ્યારે તમારી ઉપાડની વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, ત્યારે તમને તમારા એકાઉન્ટમાં રૂપિયા 900 પ્રાપ્ત થશે, રૂપિયા 1000 નહીં. કિસ્સામાં, ઇન્ટ્રાડે ટ્રાન્ઝૅક્શનને કારણે રૂપિયા 100નું નુકસાન તમને પ્રાપ્ત થયેલી રકમમાં ફેરફાર કર્યું છે. તેવી રીતે, જો માર્જિનની જરૂરિયાતોમાં કોઈ ફેરફાર અથવા ચુકવણીની જરૂર હોય તો તમને માત્ર આંશિક રકમ પ્રાપ્ત થશે.

મારી ફંડ ચુકવણીની વિનંતી શા માટે નકારવામાં આવી છે?

તમારી ઉપાડની વિનંતીને નીચેના કારણોસર નકારી શકાય છે:

 • તમે નવો ટ્રેડ દાખલ કર્યો છે
 • માર્જિનની જરૂરિયાત બદલાઈ ગઈ છે
 • તમારા એકાઉન્ટમાં અપર્યાપ્ત બૅલેન્સ છે.

મેં મારા ડિમેટ એકાઉન્ટમાંથી શેર વેચ્યા છે. હું મારા બેંક એકાઉન્ટમાં ફંડ ક્યારે ટ્રાન્સફર કરી શકું?

સેટલમેન્ટ સાઇકલ મુજબ, તમે નીચેના દિવસોમાં ફંડ ઉપાડની વિનંતીઓ કરી શકો છો. ડિલિવરી વેચાણ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે, ટી+2 દિવસ પર ફંડ ચુકવણીની વિનંતી કરી શકાય છે. એફએન્ડઓ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે ટી+1 દિવસ પર ફંડ ચુકવણીની વિનંતી કરી શકાય છે.

મેં બીટીએસટી (આજે ખરીદો, આવતીકાલ વેચો) ટ્રેડ કર્યું છે. હું ફંડની ચુકવણીની વિનંતી ક્યારે કરી શકું?

બીટીએસટી ટ્રાન્ઝૅક્શનમાં, વેચાણ ટ્રાન્ઝૅક્શન થયા પછી ટી+2 દિવસ પર ઉપાડની વિનંતી કરી શકાય છે.

મારી પાસે 2 બેંક એકાઉન્ટ છે. હું મારા સેકન્ડરી બેંક એકાઉન્ટમાંથી ફંડ પ્રાપ્ત કરવા માગું છું. મારે શું કરવું જોઇએ?

ઉપાડતી વખતે, એન્જલ વન તમને જે બેંક એકાઉન્ટમાં તમે ફંડ પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તે પસંદ કરવાનો વિકલ્પ આપે છે. તમે પસંદ કરેલ બેંક એકાઉન્ટમાં રકમ જમા કરવામાં આવશે.

તમે છોડતા પહેલાં, ચાલો અમને સંપૂર્ણ ફંડ ચુકવણીની પ્રક્રિયા કરતાં પસાર થઈએ.

તમારા એન્જલ વન એકાઉન્ટમાંથી ફંડ ઉપાડ

એન્જલ વન સાથે, તમે સરળતાથી અમારા પ્લેટફોર્મ પર ફંડની ચુકવણી (ઉપાડ) કરી શકો છો અને તેને તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરેલ બેંક એકાઉન્ટમાં સીધા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. એન્જલ વન ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવાના લાભો છે:

1 તમે સાચી બેંક વિગતો સાથે બહુવિધ બેંક એકાઉન્ટ જોડી શકો છો.

2 ફક્ત તમારા પ્રાથમિક બેંક એકાઉન્ટમાં ફંડ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પ્રતિબંધ નથી. તમે તમારા પસંદ કરેલ બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

ફંડ ઉપાડવાની વિનંતી કરતા પહેલાં, તમારે તમારા એકાઉન્ટમાંઉપાડી શકાય તેવું બૅલેન્સતપાસવું આવશ્યક છે. તમારે પણ જાણવું જોઈએ કેઉપાડી શકાય તેવું સિલકએક ભાગ તરીકે ઉપલબ્ધભંડોળકરતાં ઓછું હોઈ શકે છે

1.માર્જિનની જરૂરિયાતો

2.બ્રોકરેજ ચાર્જીસ

3.અન્ય વૈધાનિક ચાર્જીસ, વગેરે.

એન્જલ વન સાથે ફંડની ચુકવણીની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને સરળ છે.

ફંડ ઉપાડવા માટે નીચેના પગલાંને અનુસરો.

1.લૉગ ઇન કર્યા પછી ‘એકાઉન્ટ’ સેક્શન પર જાઓ

 1. ‘ઉપાડો’ બટન પર ક્લિક કરો
 2. ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સ રકમમાંથી તમે જે રકમ ઉપાડવા માંગો છો તે દાખલ કરો અને તમે જે બેંકમાં પૈસા ઉપાડવા માંગો છો તે પર ક્લિક કરો.
 3. વિનંતી સબમિટ કરવા માટે આગળ વધો પર ક્લિક કરો

આંકડા 1: ભંડોળના ઉપાડની પ્રક્રિયા

વેચાણના ટ્રાન્ઝૅક્શનના કિસ્સામાં હું ક્યારે ઉપાડની વિનંતી કરી શકું?

સેટલમેન્ટ સાઇકલ મુજબ તમે નીચે જણાવેલ દિવસોમાં ફંડ ચુકવણીની વિનંતી કરી શકો છો.

 • ડિલિવરી વેચાણ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે, ટી+2 દિવસે ચુકવણીની વિનંતી કરી શકાય છે
 • એફએન્ડઓ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે, ટી+1 દિવસ પર ફંડ ચુકવણીની વિનંતી કરી શકાય છે

ઉદાહરણ તરીકે, તમે સોમવારે એબીસી લિમિટેડના ઇક્વિટી શેર વેચ્યા છે. તે કિસ્સામાં, તમારું ફંડ ટી+2 દિવસ પર રિલીઝ કરવામાં આવશે, એટલે કે બુધવારે, ધારો કે સોમવાર અને બુધવારે કોઈ ટ્રેડિંગ રજાઓ નથી. તેથી, તમે બુધવારે ફંડ્સની ચુકવણીની વિનંતી કરી શકશો.

તમારે કયા પ્રકારના બૅલેન્સ જોવા જોઈએ

ઉપાડી શકાય તેવું બૅલેન્સ તમારા એકાઉન્ટમાં કુલ ઉપલબ્ધ બૅલેન્સ જેને તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં ઉપાડી શકાય છે તે ઉપાડી શકાય તેવું બૅલેન્સ છે. ઉપાડી શકાય તેવી રકમ તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં દર્શાવેલ કુલ ટ્રેડિંગ બૅલેન્સથી અલગ હોઈ શકે છે.

સેટલ ન થયેલ બૅલેન્સ જો કોઈ વપરાશકર્તા આજે નફો મેળવે છે અને આજે જ રકમ ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ભલે પછી તમામ ટ્રાન્ઝૅક્શનમાંથી રકમ હજી સુધી સેટલ કરવામાં આવી નથી, તો આ રકમને અનસેટલ બૅલેન્સ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

કુલ બૅલેન્સ – ઉપાડવા યોગ્ય બૅલેન્સ અને સેટલ ન થયેલ બૅલેન્સ ઉમેરીને કુલ બૅલેન્સ શોધી શકાય છે – આ કુલ રકમ છે જે વપરાશકર્તા તે સમયે હકદાર છે.

તમારા બેંક એકાઉન્ટની વિગતો અપડેટ કરો

તાજેતરના મર્જરને કારણે ઘણી બેંકો માટે આઈએફએસસી કોડ અને એકાઉન્ટ નંબર બદલવામાં આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઓરિએન્ટલ બેંક ઑફ કોમર્સ અને યુનાઇટેડ બેંક ઑફ ઇન્ડિયાને પંજાબ નેશનલ બેંક અને વધુ સાથે મર્જ કરવામાં આવ્યું છે. તેથી, જો તમારી બેંક હાલમાં મર્જ અથવા એકત્રિત કરેલ છે તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમારો એકાઉન્ટ નંબર અને આઈએફએસસી કોડ અમારી એપ પર અપડેટ કરવામાં આવ્યો છે. જૂનો આઈએફએસએસ કોડ કોઈપણ ઑનલાઇન ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે માન્ય ન હોવાથી. કેટલાક યૂઝરના એકાઉન્ટ નંબરો માટે પણ બદલાઈ ગયા હશે. તેથી, એન્જલ વન સાથે ઝંઝટમુક્ત ચુકવણી/ચુકવણીનો આનંદ માણવા માટે, તમારે ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે તમારી બેંકની વિગતો જેમ કે આઈએફએલલી કોડ, એકાઉન્ટ નંબર વગેરે સાચી છે. તમે અમારી એપના પ્રોફાઇલ વિભાગની મુલાકાત લઈને ઑનલાઇન કરી શકો છો.

તમારી બેંક મર્જ કરેલ બેંકોની સૂચિમાં છે કે નહીં તે જાણવા માટે નીચે આપેલ ટેબલ તપાસો.

એન્જલ વનનું ફંડ પેઆઉટ સાઇકલ શું છે?

એન્જલ વનમાં, ટ્રેડર્સની સુવિધા માટે એક દિવસમાં ત્રણ વખત ફંડની ચુકવણીની વિનંતીઓ પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. અમે નીચે આપેલી સમયસીમા મુજબ તમારી ફંડની ચુકવણીની વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરીશું.

ચુકવણી ચક્ર મુજબ દિવસ માટે કટઑફ સમય પછી ચુકવણી માર્કિંગની પ્રક્રિયા આગામી કાર્યકારી દિવસે કરવામાં આવશે.

હું મારી ઉપાડની વિનંતીની સ્થિતિ કેવી રીતે ચેક કરી શકું?

તમે સરળતાથી ઉપાડ તેમજ અન્ય લેવડદેવડ માટે તમારી વિનંતીઓની સ્થિતિ અને અન્ય વિગતો તપાસી શકો છો. આમ કરવા માટે, એપનાએકાઉન્ટસેક્શનની મુલાકાત લો, “ફંડ ટ્રાન્ઝૅક્શનની વિગતો જુઓનામના સેક્શન પર જાઓ અને પછીઉપાડવામાં આવેલા ફંડજુઓ. ફંડ્સ ઉપાડવામાં આવેલ સેક્શન હેઠળ, તમે તમારી કોઈપણ ઉપાડની વિનંતી પર ક્લિક કરી શકો છો અને તેની વિગતો જેમ કે વિનંતીની સ્થિતિ અને તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં વિનંતી કરેલી રકમના અપેક્ષિત ક્રેડિટ સમય જોઈ શકો છો.

આકૃતિ 2: ઉપાડ કૅન્સલ વિનંતી વિભાગ (ડાબી) અને ટ્રાન્ઝૅક્શન વિગતો વિભાગ (જમણી)

શું હું મારી ઉપાડની વિનંતી કૅન્સલ કરી શકું?

હા, જો ચુકવણીનું ચક્ર હજી સુધી શરૂ થયું નથી, તો તમે તમારી ઉપાડની વિનંતીને કૅન્સલ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે સોમવારની સવારે 6:30 વાગે ઉપાડની વિનંતી કરી છે, તો તમે સવારે 6:50 વાગે પર સરળતાથી ઉપાડની વિનંતી રદ કરી શકો છો, કારણ કે ચુકવણીનું ચક્ર સોમવારે 7:00 સવારે સુધી શરૂ થતું નથી. જ્યારે એન્જલના પેઆઉટ સાઇકલ અસરકારક હોય ત્યારે તમે ઉપરોક્ત ટેબલમાંથી તપાસી શકો છો.

બિનટ્રેડેડ વપરાશકર્તા માટે, ભંડોળ ઉપાડવાની વિનંતીની પ્રક્રિયા વિનંતી કરવાના થોડી મિનિટોની અંદર શરૂ થાય છે. જોકે, જો તમે તે સમયની અંદર રદ્દીકરણ માટેની તમારી વિનંતી મોકલી શકો છો તો તમે હજુ પણ વિનંતીને રદ કરી શકો છો.

તારણ

તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાંથી બેંક એકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવું ઝંઝટમુક્ત અને એન્જલ વન સાથે સુવિધાજનક છે. જો કે, અસ્વીકાર ટાળવા માટે ઉપાડવાની વિનંતી કરતા પહેલાં ઉપરની સમયસીમાનું પાલન કરો અને ઉપાડવા યોગ્ય સિલક તપાસો. અમારી એપ અથવા વેબ પ્લેટફોર્મ દ્વારા તરત જ ફંડ ઉપાડવા માટે અહીં ક્લિક કરો.