ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯದ ಫ್ರೇಮ್

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕಡಿಮೆ ಇರುವುದುಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವಿರೋಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಜಾಣತನವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಆಯ್ದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್‌(ETF)ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯದ ಫ್ರೇಮ್

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ದಿನವಿಡೀ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ: ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯದ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು? ಉತ್ತರ: 9:30 ರಿಂದ 10:30 am ನಡುವೆ.

ನಾನು ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದಿರುವ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9:15 am ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 9:15 ರಿಂದ ಏಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಸೀಜನ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ, 9:30 ವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿದೆ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನುಡಂಬ್ ಮನಿ ಘಟನೆಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಜನ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಮ್ ಮನಿ ಘಟನೆಯ, ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಸೀಸನ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳದ ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 9:30 ವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು 9:15 ರಲ್ಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ 

ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಆರಂಭಿಕ ತೀವ್ರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು 9:30 am ನಿಂದ 10:30 AM ನಡುವೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

– ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ದಿನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

– ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದ ಕೆಲವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಲನೆಗಳಾಗಿ  ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಮಯದ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಷ್ಟಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು.

– 11 AM ನಂತರ, ಟ್ರೇಡ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಇದು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ 3:30 pm ಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ವ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, 11 am ವರೆಗೆ ಈ ಸೆಷನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೆ  ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಗೆ ಅನುಸರಿಸಲು 9:30 ರಿಂದ 10:30 ಶ್ರೇಣಿಯು ಅನುಸರಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ. ಸೋಮವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರಡಿಪ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡರ್  ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯದ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.