ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ

1 min read
by Angel One
ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ನಿವೃತ್ತಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ

ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಸುಮಾರು 20–25% ಅನ್ನು ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಇವುಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (ಎಲ್‌ಟಿಎ (LTA)): ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ, ರಜಾದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರೈಲು, ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಬಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್‌ಟಿಎ (LTA) ವಿನಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ (HRA): ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಚ್ ಆರ್ ಎ (HRA) ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ:

 • ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ (HRA) ಮೊತ್ತ
 • ಮೆಟ್ರೋ-ಅಲ್ಲದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಮೂಲ + ಡಿಎ (DA) ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ 40% ಕಡಿತವಾಗಿದೆ
 • ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಎಚ್ ಆರ್ ಎ (HRA) ಕಡಿತವು ಅವರ ಸಂಬಳದ 50% ಆಗಿದೆ
 • ಎಚ್ ಆರ್ ಎ (HRA) ಕಡಿತವು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಸಂಬಳದ ಕನಿಷ್ಠ 10% ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ನಿಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹1,00,000 ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 10(14) (I) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಭತ್ಯೆಗಳು: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭತ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ.

  • ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ.
  • ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲು ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ ಭತ್ಯೆ.
  • ಅಪ್‌ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತ್ಯೆ.

 

 • ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಭತ್ಯೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

 

ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಪಿಎಫ್ (EPF): ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಬಳದ 12% ವರೆಗಿನ ಕೊಡುಗೆಯು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ (NPS): ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD (1), 80CCD (1B), ಮತ್ತು 80CCD (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

80CCD(1) 80CCD(1B) 80CCD(2)
ಅರ್ಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ (NPS) ಅಥವಾ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆತ/ಆಕೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು). ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು.
ಕಡಿತ ಸಂಬಳದ 10% (ಮೂಲ+ಡಿಎ (DA)) 80CCD(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕಡಿತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ₹50,000 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 14%

ಇತರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ 10%

80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ: 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಿತಗಳು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಡಿತ: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಡಿತವನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ₹50,000 ಕಡಿತವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಳದ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕಡಿತಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್: ತೆರಿಗೆ-ಉಳಿತಾಯ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು 5-ವರ್ಷದ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಪಿಪಿಎಫ್ (PPF): ಪಿಪಿಎಫ್‌ (PPF)ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯು ಎಲ್ ಐ ಪಿ (ULIP): ಯು ಎಲ್ ಐ ಪಿ (ULIP) ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು 80C ಮತ್ತು 10(10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ (ELSS): ಇಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ (ELSS) ಗಳು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1,50,000 ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್(ELSS) ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್ಎಸ್ (SCSS): ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್ಎಸ್‌ (SCSS)ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಲಾದ ಮೂಲವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷ.

ಜೀವ ವಿಮೆ: ಜೀವ ವಿಮೆ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬರು ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ.

ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ = ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ – (ಕಡಿತಗಳು + ವಿನಾಯಿತಿಗಳು)

ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆಗಳು

 • ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ₹1,50,000 ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರಿ: ಮಿತಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪಿಪಿಎಫ್‌ (PPF), ಟ್ಯಾಕ್ಸ್-ಸೇವಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ (NSC) ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
 • ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ: ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD – 80C ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಕಡಿತ: ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: 80C ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು 80D, 80E, ಅಥವಾ 80G ನಂತಹ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.

ತೀರ್ಮಾನ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಈ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQs)

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಿತಗಳು, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಜೀವ ವಿಮೆ
 • ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್
 • ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
 • ತೆರಿಗೆ-ಉಳಿತಾಯದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಎನ್ಎಸ್‌ಸಿ (NSC)

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.