ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು?

ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭ (ಪಿಎಟಿ) ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ನಿಜವಾದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಟಿ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಮಹತ್ವ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು?

ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭ, ಅಥವಾ ಪಿಎಟಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮರುಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಟಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸೂಚಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ನಿವ್ವಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲಾಭ (ನೋಪ್ಯಾಟ್) ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಎನ್ಪಿಎಟಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಟಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

 1. ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾಪನ: ಪಿಎಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 2. ತೆರಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು: ಪಿಎಟಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಯ ಆಧಾರ: ಪಿಎಟಿ ಎಂಬುದು ವಿತರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಟಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
 4. ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡ: ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ವಲಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪಿಎಟಿ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
 5. ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು: ಪಿಎಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಸೂತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

ಪಿಎಟಿ ಅಥವಾ ನೋಪಿಎಟಿ = ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ x (1-ತೆರಿಗೆ)  

ಇಲ್ಲಿ,

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆದಾಯ = ಒಟ್ಟು ಲಾಭ – ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು

ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ:

ಪಿಎಟಿ = ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ – ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ

ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಗಳಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಮರುಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಪಿಎಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿವರಣೆ

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಿಎಟಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಟಿ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಲಾಭದ (ಪಿಬಿಟಿ) ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಿಬಿಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೀಗಿರಬಹುದು:

 • ಮಾರಾಟವಾದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ
 • ಯಾವುದೇ ಸವಕಳಿ
 • ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು
 • ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ – ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ
 • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳು
 • ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು
 • ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾದ ಚಾರ್ಜ್-ಆಫ್ ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚಗಳು

ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕಂಪನಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ನಿಗಮಗಳಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ – ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ, ಗಾತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧನಾತ್ಮಕ ಪಿಬಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟದ ಕಂಪನಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟು ರೂ 150,000ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಬಿಸಿ ಲಿ.
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ 1,50,000
ಕಡಿಮೆ: ನೇರ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಮಾರಾಟವಾದ ಸರಕುಗಳ ವೆಚ್ಚ (ಸಿಓಜಿಎಸ್) (25,000)
ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 1,25,000
ಕಡಿಮೆ: ಪರೋಕ್ಷ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು:
ಮಾರಾಟ 15,000
ಸಾಮಾನ್ಯ 5,000
ಆಡಳಿತ 15,000 (35,000)
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್/ ಇಬಿಐಟಿ 90,000
ಕಡಿಮೆ: ಬಡ್ಡಿ (10,000)
ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ (ಇಬಿಟಿ) 80,000
ಕಡಿಮೆ: ತೆರಿಗೆ (10,000)
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ/ ಪಿಎಟಿ 70,000

ಡೇಟಾವು ವಿವರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ” ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಪಿಎಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್

ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಿಎಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ಅನುಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 100ರಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭ (ಪಿಎಟಿ) ಎಂಬುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಪಿಎಟಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಷೇರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಎಟಿ ಅಥವಾ ಪಿಎಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

FAQs

ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಲಾಭ (ಪಿಎಟಿ) ಎಂದರೇನು?

 ಪಿಎಟಿ ಎಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಂಕಗಳಂತಹ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಟಿ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರು ಇದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಿಎಟಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

 ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ನಿಜವಾದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪಿಎಟಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

 ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಿಂದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ಸೂತ್ರದ ನಂತರದ ಲಾಭವು ಪಿಎಟಿ = ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ – ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಪಿಎಟಿ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

 ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಿಎಟಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಟಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದೇ?

 ಹೌದು, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಪಿಎಟಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಕುಸಿತದಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.

ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

 ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪಿಎಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಎಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.