ಶೂನ್ಯ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು?

ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಮೇಲೆ ರಿಫಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ‘ಶೂನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ’. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರಿಗೆ ಏಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೇನು?

ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿ ಮಾಡಲು ತೆರಿಗೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುಸರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್-ಕೀಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು?

ನೀವು ಆದಾಯ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳವು ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ

ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ (GST) ಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೇನು?

ನೀವು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ (GST) ಶೂನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಇಜೆಡ್ (SEZ) ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಇಜೆಡ್ (SEZ) ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST) ಶೂನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST) ಶೂನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ:

 • ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಲ್ಲ
 • ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ತೆರಿಗೆ, ಶೂನ್ಯ-ರೇಟೆಡ್ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
 • ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಪೂರೈಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ
 • ಫೈಲಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ
 • ಆ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಾಗಿ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಯಮಿತ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
 • ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್-16 ನಂತಹ ಕಡ್ಡಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
 • ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ: ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳು.
 • ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಒಮ್ಮೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಐಟಿಆರ್ -ವಿ (ITR-V) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಪಿಸಿ (CPC)ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ (GST) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ (GSTR)-1 ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST0 ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST)ಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಂತವಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 • ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST) ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
 • ಡ್ರಾಪ್‌ಡೌನ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ’
 • ಡ್ರಾಪ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 • ಜಿಎಸ್‌ಟಿಆರ್ (GSTR)-1 ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನ್ಲೈನ್’ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 • ‘ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಆರ್ (GSTR)-1 ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’
 • ‘ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಫೈಲನ್ನು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
 • ‘ಸಲ್ಲಿಸಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’
 • ನೀವು ಡಿಎಸ್‌ಸಿ (DSC) (ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್) ಅಥವಾ ಇವಿಸಿ (EVC) ಮೂಲಕ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು

ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ:

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೀಸಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆದಾಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಶೂನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು: ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಂತರದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಲು ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

ರಿಫಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು: ನಿಮ್ಮ ಐಟಿ (IT) ರಿಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ (TDS) ಗೆ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ: ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ರಿಫಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 0.5% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

FAQs

ನನ್ನ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಶೂನ್ಯ ಐಟಿಆರ್( ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 139(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ನೀವು ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳು ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2017 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ದಂಡಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಐಚ್ಛಿಕವೇ?

ಇಲ್ಲ, ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ದಂಡ ಎಷ್ಟು?

ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2017 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಸಂಬಂಧಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದ 31 ಜುಲೈ ಮತ್ತು 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ರೂ. 5,000 ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಅನ್ನು 1 ಜನವರಿ ಮತ್ತು 31 ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ದಂಡವು ರೂ. 10,000. ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ದಂಡ ರೂ. 1,000.

ನಾನು ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು?

ಶೂನ್ಯ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.