ફ્યુચર ઓપશન્સ શું છે?

1 min read
by Angel One

જ્યારે ફ્યુચર અને ઓપશન્સ બંને લોકપ્રિય ડેરિવેટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય છે, ત્યારે ' ફ્યુચર ફ્યુચરના ઓપશન્સ ' શબ્દ ઘણા લોકો માટે ફરિયાદ કરી શકે છે. ચાલો આપણે આને તમારા માટે અનપૅક કરીએ અને વાસ્તવિક અર્થ સમજાવીએ.

અમે વાસ્તવિક ઓવર વ્યૂ માટે તમને ફ્યુચર અને ઓપશન્સ ટિપ્સ તથા ઉદાહરણો પણ આપીશું.

ફ્યુચરના ઓપશન્સ અર્થ

આ પ્રકારનો ઓપશન્સ એક નિર્ધારિત તારીખ પર ફ્યુચર ફ્યુચર  કોન્ટ્રેક્ટ ખરીદવા અથવા વેચવાનો અધિકાર છે. ફ્યુચરના વિકલ્પ વેપાર કોન્ટ્રેક્ટ (ફ્યુચર પર ઓપશન્સ પણ કહેવામાં આવે છે) કોન્ટ્રેક્ટ સમાપ્ત થવાના દિવસે અંત ર્નિર્ધારિત ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટને ખરીદવા અથવા વેચવાનો અધિકાર ઓપશન્સના ખરીદનાર અથવા વિક્રેતાને વળતર આપે છે. ભારતમાં, બધા ઓપશન્સની સમાપ્તિની તારીખ દર મહિનાનો છેલ્લો ગુરુવાર છે.

ઓપશન્સ અને ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટ વચ્ચેનો પ્રાથમિકતફાવત એ છે જ્યારે પૂર્વ-નિર્ધારિત કિંમતો પર આંતરિક સંપત્તિ ખરીદવા અથવા વેચવાનો અધિકાર છે, ફ્યુચરનો કોન્ટ્રેક્ટ એ ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓના ભાગ પર પરસ્પર સહમત થયેલી તારીખ પર વેપારને પૂર્વ-નિર્ધારિત કિંમતો પર અમલમાં મુકવાની જવાબદારી છે. એવી જ રીતે, ફ્યુચર પર ઓપશન્સ એક અધિકાર પણ રહે છે જેનો દાવો ખરીદનાર અથવા વિક્રેતા દ્વારા સમાપ્તિની તારીખ પર ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટના વેપારને અમલમાં મુકવાનો અથવા ખરીદી કરવાનો દાવો કરી શકાય છે.

ફ્યુચરમાં ટ્રેડિંગ કોન્ટ્રેક્ટ એક ખાસ પ્રોડક્ટ છે કારણ કે તે ડેરિવેટિવ છે. ડેરિવેટિવ કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેને આંતરિક સંપત્તિના મૂલ્યથી તેનું મૂલ્ય મળે છે. અહીં આ કિસ્સામાં, ઓપશન્સ (ડેરિવેટિવ) ની અંતર્ગત ડેરિવેટિવથી તેનું મૂલ્ય પ્રાપ્ત કરે છે જે ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટ છે, જે આગળ, વસ્તુ, બોન્ડ્સ, સૂચકો અથવા ઇક્વિટી શેરો જેવી તેની આંતરિક સંપત્તિઓનો વ્યાપક છે. તેથી એક ફ્યુચરનો ઓપશન્સ કોમોડિટી ફ્યુચર્સ, સ્ટૉક ફ્યુચર્સ અથવા વ્યાજદર ફ્યુચર અથવા અન્ય કોઈપણ સંપત્તિના ફ્યુચર પર કૉલ અથવા રજૂ કરી શકાય છે. ચાલો ટ્રેડિંગના પ્રકારો અને ઘટનાઓ જુઓ.

વિવિધ પ્રકારના ફ્યુચરના ઓપશન્સ

ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ પરના ઓપશન્સ

ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ પર ઓપશન્સ કોન્ટ્રેક્ટ એ ચોક્કસ ઇન્ડેક્સ ફ્યુચરને ખરીદવા અથવા વેચવાનો અધિકાર છે, એસએન્ડપીસીએનએક્સ નિફ્ટી એક નિશ્ચિત તારીખ પર પરસ્પર સંમત કિંમત પર કહેવામાં આવે છે, જે તારીખ છે જેના પર ઓપશન્સ કોન્ટ્રેક્ટ સમાપ્ત થાય છે.

કરન્સી ફ્યુચર્સ પરના ઓપશન્સ

કરન્સી ફ્યુચર સેરના ઓપશન્સ કોન્ટ્રેક્ટના સમાપ્તિ દિવસ પર પ્રત્યક્ષ કિંમતો પર કરન્સી ફ્યુચર્સને ટ્રેડકરવાના અધિકારો છે. એનએસઈ જેવા ભારતીય શેરબજાર યુએસ ડોલર (યુએસડી), યુરો (ઈયુઆર), ગ્રેટ બ્રિટેન પાઉન્ડ (જીબીપી) અને જાપાનીઝ યેન (જેપીવાય)માં 4 કરન્સીમાં ફ્યુચર વેપાર કરવાની મંજૂરી આપે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ખરીદદાર એક મહિનાનો યુએસડી ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટરૂ. 65/$  પર ખરીદવાનો ઓપશન્સ ખરીદી શકે છે.

શેર માર્કેટમાં ફ્યુચરના ઓપશન્સ

તેવી જ રીતે, શેર માર્કેટમાં ફ્યુચરના ઓપશન્સ અથવા સ્ટૉક ફ્યુચર્સ પરના ઓપશન્સ ખરીદનાર અથવા વિક્રેતાની ખરીદીનો અધિકાર છે (તેને ahref="https://www.angelone.in/futures-and-options/call-options">પણ કહેવામાં આવે છે કૉલ ઓપશન્સ) અથવા વેચાણ (જેને પુટ ઓપશન્સ પણ કહેવામાં આવે છે) કોન્ટ્રેક્ટની મુદત સમાપ્ત થવાની તારીખ પર પરસ્પર નિર્ધારિત કિંમતો પર સ્ટૉક ફ્યુચર્સની કોન્ટ્રેક્ટ.

સ્ટૉક ફ્યુચર એ ખરીદનાર અને વિક્રેતા વચ્ચે ચોક્કસ તારીખે પૂર્વ-નિર્ધારિત કિંમતો પર સ્ટૉક શેરની ખરીદી અથવા વેચાણ વેપારને અમલમાં મુકવા માટે બાઇન્ડિંગ કોન્ટ્રેક્ટ છે.

વ્યાજદરના ફ્યુચર પરના ઓપશન્સ

વ્યાજદરના ફ્યુચર પરના ઓપશન્સ એ  એક કોન્ટ્રેક્ટ છે જે ખરીદનાર અને વિક્રેતાને અધિકાર પ્રદાન કરે છે કે તેઓ ચોક્કસ તારીખે બે પક્ષો વચ્ચે પરસ્પર સહમત કિંમતો પર વ્યાજદર બંધ કરવાનો દાવો કરી શકે છે.

વ્યાજદરના ફ્યુચર પરસ્પર સ્થિર કિંમત પર ઋણ ઉત્પાદનો ખરીદવા અથવા વેચવાની જવાબદારીઓ છે, જેને સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ પણ કહેવામાં આવે છે, જેને વિશિષ્ટ ફ્યુચરની તારીખ પર  વ્યાજદરના ફ્યુચર માટે, આંતરિક સંપત્તિઓ સરકારી બોન્ડ્સ અથવા ટી-બિલ છે.

કૉલ ફ્યુચર ઓપશન્સ શું છે?

આ એક ફ્યુચરના ઓપશન્સ વેપાર કોન્ટ્રેક્ટ છે જ્યાં ખરીદનારોને પરસ્પર સહમત કિંમત પર અથવા ઓપશન્સની સમાપ્તિની તારીખ પર સ્ટ્રાઇક કિંમત પર કરન્સી, કોમોડિટી અથવા સ્ટૉક ફ્યુચર્સ ખરીદવાનો અધિકાર છે. કૉલ ઓપશન્સ સાથે, ખરીદનારને લાંબી સ્થિતિમાં કહેવામાં આવે છે, અર્થાત, જો ફ્યુચરના બજારમાં પ્રવર્તમાન કિંમત કરતાં સ્ટ્રાઇક કિંમત ઓછી હોય તો તે આંતરિક સંપત્તિ ખરીદવાનો તેના અધિકારનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. કૉલ વિકલ્પ ખરીદવામાં, તે આ અધિકાર ખરીદે છે કે તે પ્રીમિયમની ચુકવણી કરીને સમાપ્તિની તારીખ પર કાર્યવાહી કરી શકે છે અથવા ન કરી શકે છે.

કોલ ફ્યુચર ઑપ્શન કેવી રીતે કામ કરે છે?

ચાલો આપણે જોઈ એ કે એક કૉલ ફ્યુચર ઓપશન્સ ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર સાથે આંતરિક સંપત્તિ તરીકે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે.

એક હાઇપોથેટિકલ ઉદાહરણમાં, ધારો કે  ટ્રેડર સી બુલિશ છે અને અપેક્ષા રાખે છે કે નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની કિંમત નજીકના મહિનામાં રૂપિયા 13,000 અથવા તેનાથી વધુ હોય છે. તે રૂપિય 12,200 ની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ પર એક મહિનાનો ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર ઑપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ ખરીદે છે, જ્યાં ઇન્ડેક્સ ફ્યુચરની સ્પૉટ પ્રાઈઝ રૂપિયા 11,950 છે. રૂપિયા.250 નો તફાવત કોન્ટ્રેક્ટ માટે વસૂલવામાં આવતો પ્રીમિયમ છે.

હવે એક મહિના પછી કોન્ટ્રેક્ટ સમાપ્ત થઈ જાય છે, જો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફ્યુચરના વેપાર રૂપિ 12,200 થી વધુ હોય તો, (સંભવત રૂપિયા.13,300), પછી ટ્રેડરસીને પૈસામાં કહેવામાં આવશે. ટ્રેડર સી નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ભાવિ કોન્ટ્રેક્ટ ખરીદવાનો અધિકાર રૂપિયા 12,200 પરકરી શકે છે, જે ઇન્ડેક્સ ફ્યુચરની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈધ અને સ્પૉટ પ્રાઈઝ વચ્ચેના તફાવતને કારણે  રૂપિયા 1100 નો સ્પષ્ટ લાભ મેળવી શકે છે.

હેજિંગ બેટ્સ ક્યારેક ખોટું થઈ શકે છે. હવે, અન્ય પરિસ્થિતિમાં જો ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર રૂપિયા 12,200 કરતાં ઓછું અથવા સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ કરતાં ઓછું વેપાર કરે છે, તો ટ્રેડર સી રૂપિયા 11,000, નું નૉશનલ નુકસાન કરવાનું છે. જો ઓપશન્સ કોન્ટ્રેક્ટ સમાપ્ત થવાના દિવસે ઇન્ડેક્સ ફ્યુચરની પ્રવર્તમાન કિંમતો કરતાં વધારે હોય તો તેને કૉલ ઓપશન્સમાં પૈસાની બહાર કહેવામાં આવે છે. તે કિસ્સામાં, ટ્રેડર સી તેમની ખરીદી અધિકારનો ઉપયોગ કરવાના બદલે સ્પૉટમાર્કેટ માંથી ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટ ખરીદી શકે છે.

ફ્યુચર પર પુટ ઓપશન્સ શું છે?

એક પુટફ્યુચર ઑપ્શન ટ્રેડિંગ કોન્ટ્રેક્ટ એ ઓપશન્સની સમાપ્તિની તારીખ પર પૂર્વ-નિર્ધારિત કિંમત પર આંતરિક સંપત્તિ તરીકે વેચવાનો અધિકાર છે. પુટઓપશન્સ સાથે, વિકલ્પના માલિક ટૂંકી પોઝીશનમાં હશે, અર્થાત, તે ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટની વર્તમાન કિંમતો કરતાં વધુ સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ પર આંતરિક ફ્યુચરની કોન્ટ્રેક્ટને વેચવા માગે છે.

ફ્યુચરના પુટ ઓપશન્સ કેવી રીતે કામ કરે છે?

ચાલો અમને જોઈએ કે ફ્યુચરમાં ફ્યુચરનો વિકલ્પ આંતરિક સંપત્તિ તરીકે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે.

વ્યૂહ રચનાત્મક બજારને રસપ્રદ રીતે અસ્થિર બનાવે છે તે છે કે રોકાણકારો સહન કરે છે અને તેઓ સહન કરે છે. જ્યાં લોકો આંતરિક સંપત્તિ ની કિંમતોની અપેક્ષા રાખે છે, ત્યાં અન્ય લોકો હશે કે જેઓ કિંમત વધવાની અપેક્ષા રાખે છે.

સમાન ટ્રેડરડી, ટ્રેડર સી વિપરીત, સહન કરે છે અને અપેક્ષા રાખે છે કે નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની કિંમત રૂપિયા 11,950 ના સ્પૉટ રૂપિયા રૂપિયા. 9,000 સુધી પડી જશે. તે એક મહિનામાં ફ્યુચરના વિકલ્પનો કોન્ટ્રેક્ટ દાખલ કરે છે જે તેમને એક મહિના પછી રૂપિય 11,000 ની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ પર ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ વેચવાનો અધિકાર આપે છે.

ઓછી ખરીદી અને ઉચ્ચવેચાણના સિદ્ધાંત દ્વારા રજૂ કરવા, હવે એક મહિના પછી કોન્ટ્રેક્ટ સમાપ્ત થઈ જાય છે, જો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર રૂપિયા 11,000 થી ઉપરના સ્ટ્રાઇક કિંમત પર રૂપિયા 12,000 કહેવામાં આવે છે, તો ટ્રેડર ડી સૂચક ફ્યુચરને વેચવાનો અધિકાર ઉપયોગ કરવા માંગશે નહીં કારણકે સ્થાનની પ્રાઈઝ સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ કરતાં વધુ છે. તે કિસ્સામાં ટ્રેડર ડીને પૈસાની બહાર કહેવામાં આવશે.

અન્ય પરિસ્થિતિમાં, જો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર હાલમાં રૂપિયા.10,000 અથવા રૂપિયા 11,000, ની સ્ટ્રાઇક કિંમત કરતાં ઓછી હોય, તો ટ્રેડર ડીસ્ટ્રાઇક કિંમત પર ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ વેચવાનો તેમનો અધિકાર વ્યવહાર કરશે, જે રૂપિયા 1000 નો લાભ મેળવે છે. તે કિસ્સામાં, ટ્રેડરડી નાપુટ ઓપશન્સને તે પૈસામાં જણાવવામાં આવશે જ્યારે સ્ટ્રાઇક કિંમત આંતરિક સંપત્તિની સ્થાનિક કિંમત કરતાં વધુ હોય.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્ન

શું ફ્યુચર કોન્ટ્રેક્ટ એ ઓપ્શન્સ છે?

ઓપશન્સ અને ફ્યુચર્સ બંને ડેરિવેટિવ્સ છે, પરંતુ તેઓ સમાન નથી. ફ્યુચર્સ એ ફંગિબલ કરાર છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝમાં ઉપલબ્ધ છે, જે ખરીદદાર અથવા વિક્રેતાને આગળની તારીખે આંતરિક સંપત્તિ વેપાર કરવાનો અધિકાર આપે છે. ભવિષ્યના કરારો કાનૂની રીતે બાઇન્ડિંગ છે.
ઓપશન્સના માલિકને (કૉલ) અથવા વેચાણ (પુટ) ફ્યુચર્સની તારીખ પર અંતર્ગત (સ્ટૉક્સ, ઇટીએફ) ખરીદવાના અધિકારો રજૂ કરે છે, પરંતુ કોઈ જવાબદારી નથી.

ફ્યુચર્સ કરતાં ઓપશન્સ શા માટે વધુ સારા છે?

ઓપશન્સ અને ફ્યુચર્સ બંને ડેરિવેટિવ્સ છે. જો કે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં, વિકલ્પોમાં વેપાર ભવિષ્ય કરતાં વધુ સારું છે.
 • ઓપશન્સ ના કરારો જોખમમાં ઓછું છે. વધુમાં, તમે બજારની અસ્થિરતા સામે આગળ વધવા માટે વિવિધ વિકલ્પો ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
 • ઉપરાંત, પ્રારંભિક ખર્ચ વિકલ્પો માટે ઓછું છે. ફ્યુચર્સ પર પોઝિશન લેવા માટે જરૂરી મોટા માર્જિનની તુલનામાં તમારે માત્ર પ્રીમિયમની ચુકવણી કરવી પડશે.
 • જો કે, ડેરિવેટિવ્સ માર્કેટમાં ટ્રેડ કરવા માટે, અમારી સલાહ છે કે તમે પોતાને ફ્યુચર અને ઓપશન્સની ટિપ્સ પર અપડેટ કરો.

  હું ઓપશન્સમાં કેટલા લોટ્સ ટ્રેડ કરી શકું છું?

  કોઈ ઉપરની મર્યાદા નથી. તમે નિફ્ટી ઓપશન્સ ઇચ્છા મુજબ ઘણી બધી ટ્રેડ કરી શકો છો. જો કે, ઉચ્ચ ઘણા લોટ્સમાં ટ્રેડિંગનો અર્થ એ પણ છે કે સ્લિપેજની વધુ સંભાવના છે.

  તમે એફ અને ઓ કેવી રીતે ટ્રેડ કરી શકો છો?

  શેર બજારમાં વેપાર ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં ત્રણ મુખ્ય પગલાંઓ શામેલ છે.
 • ફ્યુચર્સ અથવા ઓપશન્સ ખરીદવું
 • તેને હોલ્ડ કરી રહ્યા છીએ
 • યોગ્ય સમયે વેચાણ
 • ઓપશન્સ ના કિસ્સામાં, જ્યારે ડીલ નફાકારક હોય ત્યારે તમે સમાપ્તિ પહેલાં ટ્રેડથી બહાર નીકળી શકો છો. ફ્યુચર્સ માટે, તમે કોન્ટ્રેક્ટ વેચીને અથવા કાઉન્ટર કોન્ટ્રેક્ટ ખરીદીને છોડી શકો છો જે વેચાણને ખાલી કરશે

  F&O મૂલ્ય શું છે?

  ફ્યુચર્સ અને ઓપશન્સ ડેરિવેટિવ્સ છે, જેનો અર્થ એ છે કે તેઓ અન્ડરલીઇંગ એસેટ જેમ કે કરન્સી, સ્ટૉક્સ, કોમોડિટી અને આવા માટેના મૂલ્યો પ્રાપ્ત કરે છે. ચાલો ફ્યુચર્સ અને ઓપશન્સનીમૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાને સમજીએ. ફ્યુચર્સની કિંમત મુખ્યત્વે વ્યાજ ખર્ચ, સ્ટોરેજ ખર્ચ અને વીમા પ્રીમિયમને કારણે સંપત્તિની જગ્યા કિંમતથી અલગ હોય છે. તફાવતને આધાર કહેવામાં આવે છે, અને તે સામાન્ય રીતે નકારાત્મક છે. નકારાત્મક આધારને 'કોન્ટેન્ગો' કહેવામાં આવે છે.’