మార్జిన్ ట్రేడింగ్ సౌకర్యం

మార్జిన్ ఫండింగ్ అంటే ఏమిటి?

ఆశీష్ ని కలవండి. అతను ఏంజెల్ బ్రోకింగ్ లో ఒక యాక్టివ్ వ్యాపారి మరియు గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఒక గణనీయమైన పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించారు. అతను మార్జిన్ ఫండింగ్ అనే ఒక సౌకర్యాన్ని తెలివిగా ఉపయోగిస్తాడు. షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి అతనికి ఫండ్స్ తగ్గినప్పుడు, అతను ఏంజెల్ బ్రోకింగ్ వద్ద డీలర్ ను సంప్రదించి తక్కువైన మొత్తాన్ని అందించమని అభ్యర్థిస్తాడు. అతని డీలర్ తన ఖాతాకు తక్షణమే మొత్తాన్ని సులభతరం చేస్తారు, తద్వారా అతను లావాదేవీని పూర్తి చేయవచ్చు.

ఇది అంగీకరించబడిన వడ్డీ రేటుతో ఏంజెల్ బ్రోకింగ్ నుండి ఆశీష్ పొందే ఒక స్వల్పకాలిక లోన్ సౌకర్యం. సదుపాయాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఆశీష్ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం చెల్లించడానికి పూర్తి మొత్తం లేకపోయినా ఆశీష్ షేర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

అతని లాగానే, మీరు కూడా మార్జిన్ ఫండింగ్ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు మరియు లాభాలు చేసుకునే సంభావ్యతను పెంచుకోవచ్చు.