ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು

ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?

ಆಶಿಶ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಂಬ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು  ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಏಂಜಲ್ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೀಲರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಡೀಲರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಅಂಗೀಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ಒನ್ ನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶಿಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಅವರಂತೆಯೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು .