ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಷೇರು ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಷೇರು ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್  ಖಾತೆ

ಈಗ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಯು  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಗದು ಬದಲಾಗಿ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್‌ಗಳಂತಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.  ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಷೇರು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಟ್  ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ – NSE(ಎನ್ ಎಸ್ ಇ) ಮತ್ತು BSE(ಬಿ ಎಸ್ ಇ). ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯುಗದೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು  ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಒಂದು ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೇವೆಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು  ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ:

 • ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ – ಖಾತೆದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾದರೆ, ಅದು ಹೊಸ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದುಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳುಅವುಗಳೆಂದರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳಂತಹ ವಹಿವಾಟಿನ ಸುಲಭ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ಸೇವೆ ಗಳು

 • ಅವರು ಅನೇಕ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ –

  1. ಬಳಕೆದಾರರು ಅನೇಕ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
  2. ಹಲವಾರು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿರೇಖೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಕಾರಣಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಷೇರುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ-ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್. ಹಸ್ತಚಾಲಿತ  ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಆನ್ಲೈನ್ ರೀತಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟರಿಯ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಭಾರತವು ಎರಡು ಠೇವಣಿದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ—NSDL(ಎನ್ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್) ಮತ್ತು CDSL(ಸಿಡಿ ಎಸ್ಎಲ್). ಠೇವಣಿದಾರರುಗಳು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ, ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತುಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಡಿಪಿಎಸ್ ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಡಿಪಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಷೇರುಗಳ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ/ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ  ಷೇರುಗಳನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್. ಷೇರುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಠೇವಣಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಡೆಪಾಸಿಟರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಖಾತೆದಾರರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಷೇರುಗಳ ಅಂತರ-ಠೇವಣಿ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಅಥವಾ ಆಫ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ) ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಡೆಪಾಸಿಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಷೇರುಗಳ ಅಂತರ-ಠೇವಣಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ-ಠೇವಣಿ  ಅಥವಾ ಆಫ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ (DP) ಒದಗಿಸುವ ಡೆಬಿಟ್ ಸೂಚನಾ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ DIS(ಡಿಐಎಸ್) ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅಂತರ-ಠೇವಣಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

ಹಂತ 1 –ವರ್ಗಾವಣೆಮಾಡಬೇಕಾದ ಷೇರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ISIN(ಐ ಎಸ್ ಐ ಎನ್) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ISIN(ಐಎಸ್ ಐ ಎನ್) ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಭದ್ರತೆಗಳ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು  ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಷೇರುಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 12-ಅಂಕಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ISIN(ಐಎಸ್ ಐ ಎನ್)  ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 2 – ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ID(ಐಡಿ)ಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 16-ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ID(ಐಡಿ)ಮತ್ತು DP(ಡಿಪಿ) ಯ ID(ಐಡಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ – ಮೂಲತಃ ಹೊಸ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ

ಹಂತ 3 – ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಾನದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಾನವು ಆಂತರಿಕ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಆಫ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ‘ಆಫ್-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಗಾವಣೆ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಾನವು ಅಂತರ-ಠೇವಣಿ ಯಾಗಿದ್ದರೆ, ‘ಇಂಟರ್-ಡೆಪಾಸಿಟರಿ’ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಒಮ್ಮೆ ಡಿಐಎಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

ಹಂತ 4 – ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ DIS(ಡಿಐಎಸ್) ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಖಾತೆದಾರರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ DP(ಡಿಪಿ) ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಹಳೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 3-5 ವ್ಯವಹಾರದ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ದರಗಳು ಒಂದು ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಷೇರುಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಷೇರುಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ CDSL(ಸಿಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್) ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತೆದಾರರು CDSL(ಸಿಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡಿಪಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. DP(ಡಿಪಿ) ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಖಾತೆದಾರರು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು ಇವು:

ಹಂತ 1 – CDSL(ಸಿಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (www.cdslindia.com) ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ‘ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ’ ಲಿಂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಭದ್ರತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ)

ಹಂತ 2 – ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. DP ID(ಡಿಪಿ ಐಡಿ) (ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ID(ಐಡಿ)), ನಿಮ್ಮ BO ID(ಬಿಒಐಡಿ)  (ಪ್ರಯೋಜಕ ಮಾಲೀಕರು, ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆದಾರರು), ಇಮೇಲ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್-ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ (OTP)(ಓಟಿಪಿ)ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒದಗಿಸಲಾದ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ OTP(ಓಟಿಪಿ) ನಮೂದಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು

ಹಂತ 3 –ಅರ್ಜಿಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ‘ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾರಂ’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಖಾತೆದಾರರಡಿಪಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 4 – DP(ಡಿಪಿ) ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಖಾತೆದಾರರ ಇಮೇಲ್ id(ಐಡಿ)ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 5 – ಒದಗಿಸಲಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ, ಖಾತೆದಾರರು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು:

ಅದೇ ಠೇವಣಿಯ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು

ಇದು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಠೇವಣಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಮತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಪಾಸಿಟರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಡೆಪಾಸಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ (ಡಿಐಎಸ್) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರ ದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ

ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ.. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು (F&O) (ಎಫ್&ಓ) ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ F&O (ಎಫ್&ಓ) ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತ . ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಗಳಾಗಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾದ ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳು/ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಏನಾದರೂ. ಇದು ನೀವು ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನೀವು 3 ಹಂತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು:

 1. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ಬಾಕಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಿಂದ ಈ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ.
 2. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹಂತದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
 3. ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ (NSDL/CSDLಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್/ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್)) ಗೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ(NSE/BSE)(ಎನ್ ಎಸ್ ಇ/ಬಿ ಎಸ್ ಇ)ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು SEBI(ಸೆಬಿ) ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲುಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದೋಷದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯದಂತಹ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ದೋಷಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಾಗ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಸಿ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗ್ರಾಹಕ  ಖಾತೆವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆ) ಎನ್ನುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಅಕಾಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಷೇರುಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಭವಿಷ್ಯಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ನಗದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎನ್ಎಸ್‌ಸಿಸಿ-ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಕಾಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಕಾಟ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕಾಟ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ  4 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಿವೆ.

ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೊಸ ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರಂಭಿಕ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಅರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಂತ 2: ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ  ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಷೇರು ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ 3: ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 3 ವ್ಯವಹಾರದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ 4: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ  ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು  ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ  ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 7 ವ್ಯವಹಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ವರ್ಗಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂಶವಾಗಿರಬೇಕು. ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಖಾತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ..

ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳು

ಒಂದು ಷೇರು  ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಷೇರು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಕಾಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕಾಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಲವಾರು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಷಾಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷಾಶನಗಳನ್ನು ಅಕಾಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 1035 ವಿನಿಮಯವನ್ನು ವರ್ಷಾಶನಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ-ಪ್ರಾಯೋಜಿತ 401(k) (ಕೆ) ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ವರ್ಷಾಶನವನ್ನುವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಕಾಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇತರ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ.

ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು?

ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ). ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದು.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಳ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅಂಶವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು  ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಖಾತೆಯನ್ನು  ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಲಾಭಗಳು ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಭಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೋಕರ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದುಉತ್ತಮ.

ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯು ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ, NEFT/RTGS (ನೆಫ್ಟ್/ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಚೆಕ್/DD (ಡಿಡಿ) ಮೂಲಕ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 1. ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಮೂಲಕ ಹಣದ ತ್ವರಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವರ್ಗಾವಣೆ  ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಯು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿಮಾಡಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಒಬ್ಬರು ರೂ. 9 (ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳು) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಶುಲ್ಕಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು . SEBI(ಸೆಬಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲುಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

 1. NEFT / RTGS / IMPS(ನೆಫ್ಟ್/ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್/ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್) ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ (NEFT)(ನೆಫ್ಟ್) ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ  ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೋಕರ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. . ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು OTP(ಒಟಿಪಿ) ಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಮಾಡಿಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು NEFT(ನೆಫ್ಟ್)  ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ NEFT(ನೆಫ್ಟ್)  ಚೆಕ್ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. NEFT(ನೆಫ್ಟ್)  ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ (RTGS) (ಆರ್ ಟಿಜಿ ಎಸ್) NEFT(ನೆಫ್ಟ್)  ವರ್ಗಾವಣೆಗೆಹೋಲುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ RTGS (ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್) ಅನ್ನು ಕೇವಲ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. NEFT(ನೆಫ್ಟ್) ಮತ್ತು RTGS (ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್) ನಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ( 9:00 a.m. (ಎ,ಎಂ.) ನಿಂದ 6.00 p.m. (ಪಿ.ಎಂ.)). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಗಂಟೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ IMPS (ಐಎಂಪಿ ಎಸ್) ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. IMPS (ಐಎಂಪಿ ಎಸ್) ವರ್ಗಾವಣೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

 1. ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದು

ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅಥವಾ NEFT/RTGS/IMPS(ನೆಫ್ಟ್/ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್/ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್)  ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್ ಪರವಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2-3 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ದಂಡದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದುಗ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇ-ಇನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು  ಜೋಡಿ ಮಾಡಲು, ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:

ಹಂತ 1 – ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2 – ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಹಂತ 3 – ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಯನ್ನುಸೇರಿಸಲು, ದ್ವಿತೀಯ  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುರಾವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರದ್ದುಗೊಂಡ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ (ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಹೆಸರು), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು (IFSC(ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ)ಕೋಡ್/MICR(ಎಂ ಐ ಸಿ ಆರ್)  ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುರಾವೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನುಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ/ಆಕೆಯ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ, ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಉದ್ದೇಶವು ವಸ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪತಿಯಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಈಗ ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಲೀಪ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಷೇರುಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಏಂಜಲ್‌ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ತೊಂದರೆ ರಹಿತ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನುತೆರೆಯಬಹುದು, ಇದು ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.