डिमॅट खाते क्रमांक आणि डीपी आयडी कसे शोधावे?

प्रत्येक डिमॅट खात्याचा स्वतःचा 16 अंकी खाते क्रमांक असतो जो डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट किंवा डीपी द्वारे डीमॅट खातेधारकाला दिला जातो.याला डीमॅट खाते क्रमांक म्हणून ओळखले जाते. डिमॅट खाते ऑनलाइन उघडल्यानंतर, डिपॉझिटरीकडून स्वागत पत्र (सी.डी.एस. एल (CSDL) किंवा एन.एस.डी.एल(NSDL)) वापरकर्त्याला पाठवले जाईल ज्यामध्ये तुमच्या डीमॅट खाते क्रमांकासह सर्व खाते माहिती असेल. डीमॅट खाते क्रमांक हा सीडीएसएलच्या बाबतीत लाभार्थी मालक आयडी किंवा बीओ आयडी म्हणूनही ओळखला जातो.

डीमॅट खात्याचे स्वरूप सीडीएस वर आधारित बदलते. एल किंवा एन.एस.डी.एल. सीडीएसच्या बाबतीत डीमॅट खात्यामध्ये 16-अंकी अंकीय वर्ण असतो. एल , तर एन.एस.डी.एल.च्या बाबतीत, डीमॅट खाते क्रमांक “IN” ने सुरू होतो आणि त्यानंतर 14-अंकी अंकीय कोड येतो. डीमॅट खाते क्रमांकाचे उदाहरण म्हणजे सी.डी.एस. एल हा 01234567890987654 असू शकतो जेथे डीमॅट खाते क्रमांकाचे उदाहरण एन.एस.डी.एल IN01234567890987 असू शकते.

डिपॉझिटरी सहभागी म्हणजे काय?

डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) यांना डिपॉझिटरीचा एजंट म्हणून संबोधले जाऊ शकते. डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट हे सहसा ब्रोकरेज फर्म, वित्तीय संस्था आणि बँका असतात जे गुंतवणूकदार आणि शेअर बाजार यांच्यात पूल म्हणून काम करतात. डिपॉझिटरी आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांचा संबंध डिपॉझिटरीज कायदा, 1996 च्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केला जातो.

डीपी आयडी म्हणजे काय आणि ते डीमॅट खाते क्रमांकापेक्षा वेगळे कसे आहे?

तुमचा डीमॅट खाते क्रमांक आणि डीपी आयडी (डिपॉझिटरी सहभागी ओळख) एकच नाही आणि त्याचा डीमॅट खातेधारकाशी काहीही संबंध नाही. डीपी आयडी हा डिपॉझिटरी सहभागीला वाटप केलेला नंबर आहे जसे की ब्रोकिंग फर्म, बँक किंवा वित्तीय संस्था सी.डी.एस. एल आणि एन.एस.डी.एल.

डीमॅट खाते क्रमांक हा डीपी आयडी आणि डीमॅट खातेधारकाचा ग्राहक आयडी यांचे संयोजन आहे. सामान्यतः, तुमच्या डिमॅट खाते क्रमांकाचे पहिले 8-अंकी हा तुमचा डीपी आयडी असतो जेथे तुमच्या डीमॅट खाते क्रमांकाचे शेवटचे 8-अंकी खातेधारकाचा ग्राहक आयडी असतो.

उदाहरणार्थ, एखादा डिमॅट खातेधारक माझा डीमॅट खाते क्रमांक कसा शोधायचा याबद्दल विचार करत असेल, तर ते एक सोपा व्यायाम करू शकतात.साठी सी.डी.एस. एल, जर तुमचा डीमॅट खाते क्रमांक 0101010102020202 असेल तर अशा परिस्थितीत 01010101 हा डीपी आयडी आहे आणि 0202020202 हा डीमॅट खातेधारकाचा ग्राहक आयडी आहे.त्याचप्रमाणे, एन.एस.डी.एल साठी, जर डिमॅट खाते क्रमांक IN12345698765432 असेल, तर त्या बाबतीत, IN123456 हा DP आयडी आहे आणि 98765432 हा डीमॅट खातेधारकाचा ग्राहक आयडी आहे.