15 સ્ટૉક ટ્રેડિંગ શરતો જે તમારે જાણવા જરૂરી છે – ભાગ 2

1 min read

8. ખરીદો: “ખરીદવાનો અર્થ એક પોઝીશન લેવાનો છેઅથવા, કોઈ કંપનીમાં શેર ખરીદવાનો છે.

9. વેચાણ: વાતચીતથી, અર્થ છે કે ખરીદેલા શેરોનો નિકાલ કરવો

10. પોર્ટફોલિયો: સામાન્ય રીતે કોઈ વ્યક્તિ અથવા ભંડોળ દ્વારા આયોજિત શેરોનું બાસ્કેટ છે

11. બિડ: બિડ છે કે જે એક સ્ટૉક માટે ચુકવણી કરવા ઈચ્છે છે

12. આસ્ક્ડ: બીજી તરફ જણાવો કે લોકો શેર વેચતા સ્ટૉક્સ તેમના શેર મેળવવા માંગે છે.

13. લિમિટેડ ઑર્ડર: જ્યારે ખરીદવા માટે લિમિટેડ ઑર્ડર આપે છે, ત્યારે દિનેશ સ્ટૉક માટે ચુકવણી કરવા ઇચ્છતા ચોક્કસ કિંમત સેટ કરી શકે છે.

14. માર્કેટ ઑર્ડર: એક ઑર્ડર છે કે કોઈ રોકાણકાર બ્રોકર અથવા બ્રોકરેજ સેવા દ્વારા સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધ વર્તમાન કિંમત પર તરત રોકાણ ખરીદવા અથવા વેચવા માટે કરે છે. તેનેઅપ્રતિબંધિત ઑર્ડરતરીકે પણ સંદર્ભિત કરવામાં આવે છે.”

15. દિવસનું ટ્રેડિંગ સિક્યોરિટીઝમાં સ્પેક્યુલેશન છે, ખાસ કરીને એક ટ્રેડિંગ દિવસમાં નાણાંકીય સાધનો ખરીદવું અને વેચવું.