ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్: అర్థం మరియు వివరణ

1 min read
by Angel One

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ లో ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి

ట్రెండ్‌లైన్‌లో హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఏర్పాటు అప్‌ట్రెండ్‌లో రివర్సల్ ను సూచిస్తుంది. అదేవిధంగా, డౌన్‌ట్రెండ్‌లో కనిపించే ఒక ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ బేరిష్ నుండి బుల్లిష్ రివర్సల్‌ సూచిస్తుంది. హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ లాగా, ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్లు అన్ని సమయ ఫ్రేమ్స్ లో కూడా కనిపిస్తాయి మరియు స్పాట్ చేయడం సులభం.

ఒక ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఫారంలు ఒక ఆస్తి ధర ఒక ట్రఫ్ కు పడిపోయి, అప్పుడు పెరిగి, రెండవసారి పడిపోయి, కానీ ఈ సారి పడిపోవడం మొదటి దాని కంటే ఎక్కువగా లోతుగా ఉన్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ధర మళ్ళీ పెరుగుతుంది మరియు తుదిసారి పడిపోతుంది.

కీ టేక్ అవేస్

– ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ఏర్పాటు హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ఏర్పాటుకు సమానం, కానీ రివర్స్ మాత్రమే

– ఇది హెడ్ మరియు షోల్డర్లతో అనేక లక్షణాలను పంచుకుంటుంది – మొదటి మరియు రెండవ ట్రఫ్ లు మధ్య ఒకదాని కంటే తక్కువ లోతుగా ఉండే మూడు ట్రఫ్ లు

– డౌన్‌ట్రెండ్‌లో ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది

– ఈ ఫార్మేషన్ ఒక బుల్ మార్కెట్ సిగ్నల్స్ చేస్తుంది మరియు వ్యాపారులు ఏర్పాటు పూర్తయిన తర్వాత దీర్ఘ స్థానానికి ప్రవేశిస్తారు

– మూడవ పెరుగుదల నెక్‌లైన్ ద్వారా బ్రేక్ చేసిన తర్వాత వ్యాపారులు ఒక స్టీప్ ధర పెరుగుదల కోసం చూస్తారు

ఒక ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా చదవాలి

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ అప్ట్రెండ్ యొక్క ముగింపు మరియు బేరిష్ ఫేజ్ ముగింపును సూచిస్తుంది. అప్ అనేది రెసిస్టెన్స్ లైన్ ద్వారా బ్రేక్ అయినప్పుడు ట్రేడర్లు దీర్ఘ స్థానానికి ప్రవేశిస్తారు. ట్రెండ్ మార్పును నిర్ధారించడానికి వారు వాల్యూమ్‌లో పెరుగుదల కోసం చూస్తారు.  ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ట్రెండ్‌లైన్‌లో తరచుగా కనిపిస్తుంది, మరియు అది హెడ్ మరియు షోల్డర్‌తో అనేక లక్షణాలను ఒక అప్‌ట్రెండ్‌లో పంచుకుంటుంది కాబట్టి, అదే విధంగా అర్థం చేసుకోబడుతుంది.

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ అనేది కొత్త రెసిస్టెన్స్ మరియు స్టాప్-లాస్ ను వీక్షించడానికి వ్యాపారులకు అనుమతించే ఒక బలమైన ప్యాటర్న్. ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు తగిన లాభాన్ని సెట్ చేయడానికి వ్యాపారులు తల మరియు నెక్‌లైన్ మధ్య దూరం కొలుస్తారు. కొందరు అగ్రస్సివ్ వ్యాపారులు ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్ల కుడి షోల్డర్ క్రింద స్టాప్-లాస్ చేస్తారు, అయితే అత్యంత ప్రాక్టైజ్ చేయబడిన పద్ధతి రెండవ ట్రఫ్ క్రింద ఉంచడం.

ఒక ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్లు కనిపించినప్పుడు

– బేరిష్ ట్రెండ్ తర్వాత ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్లు కనిపిస్తాయి

– ఇది ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌లో పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక ట్రెండ్ రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది

– ఫార్మేషన్ సమయంలో, కొత్త తక్కువ ఫారం, మార్కెట్ ఫ్లోర్ కోసం చేపలుపట్టడానికి ప్రయత్నించిందని సూచిస్తుంది

– మార్కెట్ దానిని సపోర్ట్ చేయలేకపోయినప్పుడు ధర తగ్గుతుంది; కాబట్టి, ఇది మళ్ళీ పెరుగుతుంది

– వ్యాపారులు ప్రస్తుత ట్రెండ్‌ను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్లు డౌన్‌ట్రెండ్‌లో కనిపించకపోతే, అది ఒక ట్రెండ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ కాదు

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఫారం అయినప్పుడు, ట్రేడర్లు దీర్ఘకాలంలో ప్రవేశిస్తారు. కానీ మేము ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీ గురించి వివరంగా చర్చించడానికి ముందు, ఫార్మేషన్ యొక్క ప్రతి భాగాన్ని వివరంగా చర్చించనివ్వండి.

ది లెఫ్ట్ షోల్డర్: మొదటి ట్రఫ్ ప్రస్తుత ట్రెండ్ లో కొత్త తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతిరోధ స్థాయిలో విరామం కోసం మార్కెట్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది.

ది హెడ్: రెండవ ట్రఫ్ ఒక కొత్త తక్కువగా, మొదటి దాని కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ పెరుగుదల డౌన్‌ట్రెండ్ లైన్‌ను కూడా బ్రేక్ చేస్తుంది.

రైట్ షోల్డర్: రెండవ తక్కువ పైన మూడవ తక్కువ ముగుస్తుంది, రైట్ షోల్డర్లను సృష్టిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా ఎడమ షోల్డర్ లేదా సిమ్మెట్రికల్ లైన్లో ఉంటుంది. సిమ్మెట్రీ ఇష్టపడినా, అది హామీ ఇవ్వబడదు. సరైన షోల్డర్ నెక్‌లైన్ ద్వారా బ్రేక్ అయినప్పుడు, ఫార్మేషన్ పూర్తి అవుతుంది.

రెసిస్టెన్స్ లేదా నెక్‌లైన్: నెక్‌లైన్ అనేది ఎక్కువ 1 మరియు ఎక్కువ 2 ను కలిపే లైన్.. ఎక్కువ 1 అనేది ఎడమ భుజం ముగింపు మరియు తల ప్రారంభం అని గుర్తించే ఒక పాయింట్. మరియు ఎక్కువ 2  అనేది తల ముగిసే మరియు కుడి షోల్డర్ ప్రారంభమయ్యే పాయింట్

వాల్యూమ్: రివర్సల్ నిర్ధారించడానికి వాల్యూమ్ చాలా ముఖ్యం.  వాల్యూమ్ లో విస్తరణ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ కోసం తప్పనిసరి కాదు, కానీ ఇన్వర్స్ ఏర్పాటు కోసం అది తప్పనిసరి. వాల్యూమ్‌లో విస్తరణతో పాటు లేకపోతే, అది రివర్సల్ ప్యాటర్న్ కాదు.

సపోర్ట్ లైన్: రెసిస్టెన్స్ లైన్ విభజించబడిన తర్వాత, అది కొత్త మద్దతుగా మారుతుంది. ట్రెండ్‌లైన్ నెక్‌లైన్‌ను బ్రేక్ చేసే వరకు ప్యాటర్న్ పూర్తి కాదు. తరచుగా ఒక అప్‌ట్రెండ్‌లో, వ్యాపారులకు రెండవ అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి మద్దతు లైన్‌కు ధర మళ్ళీ తగ్గుతుంది.

ధర లక్ష్యం: ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ట్రేడర్లు తల నుండి నెక్ లైన్ వరకు వ్యవధిని కొలవడం ద్వారా తగిన లాభాన్ని లెక్కించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఒక లాభదాయక లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక అప్‌ట్రెండ్‌లో నెక్‌లైన్ ఎదురుగా ఉంచబడుతుంది. 

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్లలో ట్రేడింగ్

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ అనేది ఒక ప్రముఖ రూపం మరియు డౌన్‌ట్రెండ్‌లో కనిపించేటప్పుడు ప్రధాన ట్రెండ్ రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది. ప్యాటర్న్ ధర లైన్లో కనిపించినప్పుడు వ్యాపారులు ఎక్కువ స్థానానికి ప్రవేశిస్తారు, కానీ ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్లలో ట్రేడ్ చేయడానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాలు ఉన్నాయి.

అగ్రెసివ్ ట్రేడింగ్

ఇన్వర్స్ ప్యాటర్న్ యొక్క నెక్‌లైన్ కంటే ఎక్కువగా ఒక స్టాప్ కొనుగోలు  ఉంచడం ద్వారా ట్రెండ్‌లైన్ ప్రతిరోధమును బ్రేక్ చేసినప్పుడు కొనుగోలు చేసే మొదటి అవకాశంలో కొనుగోలు చేయడానికి కొందరు అగ్రస్సివ్ ట్రేడర్లు ముందుకు దూకుతారు. ఈ వ్యూహానికి సంబంధించిన సమస్య ఏంటంటే ఇది ఒక తప్పుడు విరామం కావచ్చు, మరియు ధర మళ్ళీ తగ్గివచ్చు.

కన్జర్వేటివ్ ట్రేడింగ్

నెక్లైన్ పైన ధర మూసివేసినప్పుడు ట్రేడర్లు రివర్సల్ పూర్తి చేయడానికి మరియు వెనక్కు మళ్ళించడానికి వేచి ఉండవచ్చు. ఇది ధర తిరిగి ట్రేస్ చేయడానికి ఏదైనా అవకాశాన్ని శూన్యంగా చేయవచ్చు మరియు స్లిప్పేజీని తగ్గించవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, అతను బ్రోకెన్ నెక్‌లైన్ పాయింట్ క్రింద ఒక పరిమితి ఆర్డర్ ఉంచవచ్చు. అయితే, దానికి ఒక ఫ్లిప్ సైడ్ ఉంది. తిరిగి ట్రేస్ కోసం వేచి ఉండటం వలన పుల్‌బ్యాక్ ఎప్పుడూ జరగకపోతే కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోవడానికి దారితీయవచ్చు.

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్లను సారాంశం

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ మార్కెట్లో అస్థిరతను సూచిస్తుంది. ఆస్తి ధరను తగ్గించడం ద్వారా బేర్ నిరోధించేటప్పుడు బుల్ మార్కెట్‌ను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుందని ఇది సూచిస్తుంది. మూడవ సారి ధర తగ్గినప్పుడు ఆ ప్యాటర్న్ పూర్తి అవుతుంది మరియు తరువాత నెక్‌లైన్‌ను బ్రేక్ చేయడానికి పెరుగుతుంది, చివరగా బుల్ తీసుకున్నట్లు నిర్ధారిస్తుంది. అయితే, ట్రెండ్ రివర్సల్ నిర్ధారించడానికి దశలో వ్యాపార పరిమాణంలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండాలి. వాల్యూమ్ పెరుగుదల లేకుండా,  అది ప్యాటర్న్ రివర్సల్ ఫార్మేషన్ కాదు.

ముగింపు

ఇన్వర్స్ హెడ్ మరియు షోల్డర్లు ఒక నిర్ధారించబడిన ట్రెండ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్. ఎక్కడ నెక్‌లైన్ ను రైట్ షోల్డర్ బ్రేక్ చేస్తుందో అక్కడ ఆస్తి ర్యాలీ చేసినప్పుడు ప్యాటర్న్ పూర్తి అవుతుంది. వ్యాపారులు మార్కెట్ యొక్క నియంత్రణను బుల్ తీసుకుని ఒక అప్‌ట్రెండ్‌ను ఏర్పాటు చేసిన వాస్తవానికి సుదీర్ఘ పొజిషన్ తీసుకుంటారు. ఇది ఒక నిర్వచనాత్మక ఫార్మాట్, ఇది వ్యాపారులు ఏర్పాటు యొక్క నెక్లైన్ పైన విజయవంతంగా ప్రవేశాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి మరియు కుడి షోల్డర్ క్రింద స్టాప్-లాస్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. కానీ ఒక స్థానాన్ని తీసుకోవడానికి ప్యాటర్న్ గుర్తించడానికి ఒకరు తగినంతగా చురుగ్గా ఉండాలి. అప్‌ట్రెండ్‌లో ఒక ధర తగ్గడం మామూలు అయినప్పటికీ, ట్రేడర్లకు కొనుగోలు చేయడానికి రెండవ అవకాశాన్ని అనుమతించడం, అది హామీ ఇవ్వబడదు.