ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ રચના: અર્થ અને વ્યાખ્યા

1 min read
by Angel One

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ રચનામાં કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું

વલણરેખામાં હેડ અને શોલ્ડર્સ રચનાની રચના અપટ્રેન્ડમાં વિપરિતતા દર્શાવે છે. તે જ રીતે, ડાઉનટ્રેન્ડમાં દેખાતા એક ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ રચના પરત બદલવા માટે સહન કરવાનું સૂચક છે. હેડ અને શોલ્ડર્સ રચનાની જેમ, ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ પણ બધા સમયના ચોક્ઠામાં દેખાય છે અને તે જોવાનું સરળ છે.

જ્યારે કોઈ સંપત્તિનો ભાવ નીચી જાય છે ત્યારે ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ રચના રચાય છે, પછી વધે છે, બીજી વખત પડે છે, પરંતુ આ વખતે પતન પ્રથમ કરતા વધુ તીવ્ર છે. ભાવ ફરીથી વધે છે અને અંતિમ સમય માટે છોડે છે.

કી ટેકઅવેઝ

– ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સનું નિર્માણ હેડ અને શોલ્ડર્સની રચના સમાન છે, પરંતુ ફક્ત વિપરીત છે.

– તે હેડ અને શોલ્ડર્સ સાથે ઘણી લાક્ષણિકતાઓ વહેચે છે – ત્રણ ચાટની જેમાં પ્રથમ અને બીજો મધ્ય ભાગ કરતાં છીછરા છે

– ડાઉનટ્રેન્ડમાં ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ રચના દેખાય છે

–રચના એ તેજીના બજારને સંકેત આપે છે અને રચના પૂર્ણ થયા પછી ટ્રેડર્સ લાંબી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે

– એકવાર ત્રીજા ઉછાળા નેકલાઇનથી તૂટી જાય છે ત્યારે ટ્રેડર્સ ભાવમાં ઊંચા વધારાની શોધ કરે છે

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ પૅટર્ન કેવી રીતે વાંચવી

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ પૅટર્ન એક અપટ્રેન્ડની શરૂઆત અને મંદીના વલણનો અંતને દર્શાવે છે. જ્યારે પ્રતિકાર રેખા દ્વારા તૂટી જાય છે ત્યારે ટ્રેડર્સ લાંબી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે. તેઓ વલણ ફેરફારની પુષ્ટિ કરવા માટે વૉલ્યુમમાં વધારો શોધશે.  ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ પૅટર્ન વલણરેખામાં વારંવાર દેખાય છે, અને કારણ કે તે અપટ્રેન્ડમાં હેડ અને શોલ્ડર સાથે ઘણી લાક્ષણિકતાઓ વહેચે કરે છે, તેથી તેને પણ સમાન રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ એક મજબૂત પૅટર્ન છે જે ટ્રેડર્સને નવા પ્રતિરોધ અને સ્ટૉપ-લૉસને દૃશ્યમાન કરવાની મંજૂરી આપે છે. ટ્રેડર્સ ટ્રેડ કરતી વખતે યોગ્ય નફો લક્ષ્ય નક્કી કરવા માટે હેડ અને નેકલાઈન વચ્ચેનું અંતર માપે છે. કેટલાક આક્રમક ટ્રેડર્સ માત્ર ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સના યોગ્ય શોલ્ડરથી નીચે સ્ટૉપ-લૉસ કરશે, જોકે સૌથી વધુ સમય કરેલ પ્રણાલી પદ્ધતિ તેને બીજા ચાટની નીચે રાખવાની છે.

જ્યારે ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર દેખાય છે

– લાંબા મંદીના વલણપછી ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ દેખાય છે

– તે ટ્રેડિંગની માત્રામાં વધારો હોય ત્યારે વલણની વિપરિતતાદર્શાવે છે

– રચના દરમિયાન, નવા કાયદા માટે સૂચવે છે કે બજારએ ફ્લોર માટે માછલીઓનો પ્રયાસ કર્યો હતો

– જ્યારે બજાર તેને સમર્થન નથી કરી શકતું ત્યારે કિંમત તૂટી જાય છે; તેથી, તે ફરીથી વધે છે

– ટ્રેડર્સ ચાલુ વલણને પણ ધ્યાનમાં લે છે. જો ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર ડાઉનટ્રેન્ડમાં દેખાતા નથી, તો તે વલણ વિપરીત પૅટર્ન નથી

જ્યારે ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર પૅટર્નરચાય છે, ત્યારે ટ્રેડર્સ લાંબી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે. પરંતુ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરતા પહેલાં, ચાલો રચનાના દરેક ઘટકની વિગતવાર ચર્ચા કરીએ.

ધ લેફ્ટ શોલ્ડર:

પ્રથમ ચાટ વર્તમાન વલણમાં નવી નીચી રચના કરે છે. ત્યારબાદ પ્રતિકાર સ્તરે તોડવા માટે બજાર ફરી ઉગે છે.

ધ હેડ:પ્રથમ કર્તા નીચું એક નવું નીચું બીજું ચાટ રચે છે.. ઘણીવાર ઊંચાઈમાં વચરો પણ ડાઉનટ્રેન્ડની રેખાને તોડે છે.

રાઇટશોલ્ડર:ત્રીજું નીચું બીજા નીચાથી ઉપર સમાપ્ત થાય છે, જમણા ખભા બનાવે છે. તે સામાન્ય રીતે લેફ્ટ શોલ્ડર અથવા સપ્રમાણતાની રેખા હોય છે. જ્યારે સપ્રમાણતા પસંદ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેની ખાતરી નથી. જ્યારે યોગ્ય શોલ્ડર નેકલાઇન દ્વારા તોડે છે, ત્યારે રચનાપૂર્ણ થઈ જાય છે.

પ્રતિકાર અથવા નેકલાઇન: નેકલાઇન એક રેખા છે જેમાં ઉચ્ચ 1 અને ઉચ્ચ 2 જોડાઈ. હાઇ 1 એ એક બિંદુ છે જે લેફ્ટ શોલ્ડરના અંતના અંત અને હેડની શરૂઆતને ચિહ્નિત કરે છે. અને, ઉચ્ચ 2 એ બિંદુ છે જ્યાં હેડ સમાપ્ત થાય છે, અને રાઇટ શોલ્ડર શરૂ થાય છે.

વૉલ્યુમ: વિપરિતતાની પુષ્ટિ કરવા માટે વૉલ્યુમ મહત્વપૂર્ણ છે.  માત્રામાં વિસ્તરણ હેડ અને શોલ્ડર્સ રચના માટે જરૂરી નથી, પરંતુ ઇન્વર્સ બનાવવા માટે તે ફરજિયાત છે. જો તે વૉલ્યુમમાં વિસ્તરણ સાથે ન હોય, તો તે વિપરીત રચના નથી.

આધાર રેખા: એકવાર પ્રતિરોધક રેખા તૂટી જાય પછી, તે નવું આધાર બની જાય છે. જ્યાં સુધી વલનરેખા નેકલાઇન તોડે ત્યાં સુધી આ રચના પૂર્ણ નથી. ઘણીવાર અપટ્રેન્ડમાં, ટ્રેડર્સને બીજી તક આપવાની તક આપવા માટે કિંમત આધાર રેખા પર એકવાર ઘટાડશે.

ભાવનું લક્ષ્ય: ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ રચના ટ્રેડર્સને નેકલાઇન પર માપવા દ્વારા યોગ્ય નફા લક્ષ્યની ગણતરી કરવા દે છે. ત્યારબાદ તેને નફાના લક્ષ્ય નક્કી કરવા માટે ગળાની વિપરીત બાજુ સામે મૂકવામાં આવે છે.

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સમાં ટ્રેડિંગ

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ એક લોકપ્રિય રચના છે અને ડાઉનટ્રેન્ડમાં દેખાતી વખતે મુખ્ય વલણ વિપરિતતાને સૂચવે છે. જ્યારે ટ્રેડર્સ કિંમતની લાઇનમાં દેખાય ત્યારે લાંબી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે, પરંતુ ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડરમાં ટ્રેડ કરવાની એકથી વધુ રીતો છે.

આક્રમક ટ્રેડિંગ

જ્યારે વલણરેખા ઇન્વર્સ રચનાની નેકલાઇનથી ઉપર ખરીદીને રોકવા માટે પ્રતિરોધ તોડે છે ત્યારે કેટલાક આક્રમક ટ્રેડર્સ પ્રથમ તક ખરીદવાની તક પર જાય છે. આ વ્યૂહરચના સાથેની સમસ્યા એ છે કે તે ખોટો વિરામ હોઈ શકે છે, અને કિંમત ફરીથી નીચે જઈ શકે છે.

રૂઢિચુસ્ત ટ્રેડિંગ

જ્યારે નેકલાઇન પર ભાવ બંધ થાય ત્યારે ટ્રેડર્સ વિપરિતતા પૂર્ણ કરવા અને માન્ય કરવા માટે પ્રતીક્ષા કરી શકે છે. તેના પરિણામે કિંમત ફરીથી ટ્રેસ કરવાની કોઈપણ સંભાવનાને ખાલી કરી શકે છે અને સ્લિપેજને ઓછી કરી શકે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તે તૂટેલ નેકલાઇન બિંદુથી નીચે એક મર્યાદા હૂકુમ આપી શકે છે. જોકે, તેની તરફ  એક ફ્લિપ બાજુ છે. જો પુલબૅક ક્યારેય ન થાય તો ખરીદવાની તક ગુમાવી શકે છે.

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડરનો સારાંશ

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ રચના બજારમાં અસ્થિરતા દર્શાવે છે. તે સૂચવે છે કે જ્યારે ભાડું સંપત્તિની કિંમત ઘટાડીને બજારમાં પ્રતિરોધ કરી રહ્યું હોય ત્યારે તેજી બજારમાં પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. આ રચના ત્યારે પૂર્ણ થાય છે જ્યારે કિંમત ત્રીજા વખત ઘટી જાય છે અને પછી ગળાને તોડવા માટે વધારે છે, તેની પુષ્ટિ કરીને તે પુષ્ટિ કરે છે કે અંતમાં તેજી લેવામાં આવ્યું છે. જો કે, વલણ વિપરિતતાની પુષ્ટિ કરવા માટે તબક્કા દરમિયાન ટ્રેડની માત્રામાં નોંધપાત્ર વધારો હોવો જોઈએ. વૉલ્યુમમાં વધારો વિના, રચના વિપરિત વ્યૂહરચના નથી.

નિષ્કર્ષ :

ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ એક પુષ્ટિ કરાયેલ વલણ વિપરિત રચના છે. રચના પૂર્ણ થાય છે જ્યારે રાઇટ શોલ્ડર નેકલાઇન તોડે છે ત્યાંથી સંપત્તિ રેલી કરે છે. ટ્રેડર્સએ તે હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને લાંબી સ્થિતિ ઉભી કરી છે કે તેજીએ બજારનો કબજો મેળવ્યો છે અને સુધારો સ્થાપિત કર્યો છે. તે એક નિશ્ચિત બંધારણ છે જે ટ્રેડર્સને રચનાની ગળાની ઉપરની બાજુએથી સફળતાપૂર્વક પ્રવેશની યોજના કરી શકે છે અને રાઇટ શોલ્ડરની નીચે સ્ટોપ-લોસ મૂકી શકે છે. પરંતુ કોઈને હોદ્દો મેળવવા માટેના દાખલાને ઓળખવા માટે પૂરતા પૂછવા જોઈએ. તેમ છતાં અપટ્રેન્ડમાં કિંમતોમાં ઘટાડો એ સામાન્ય બાબત છે, ટ્રેડર્સને બીજી તક ખરીદવાની મંજૂરી આપે છે, તેની ખાતરી આપવામાં આવતી નથી.