શરૂઆત માટે નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ વિશ્લેષણ

1 min read
by Angel One

સેબી દ્વારા નિર્ધારિત કરાયેલા માપદંડ મુજબ કંપનીઓને ત્રિમાસિક અને વાર્ષિક ધોરણે તેમના નાણાંકીય કાર્યદેખાવની જાણકારી આપવી પડશે. નાણાંકીય ડેટા સિવાય વાર્ષિક અહેવાલમાં કંપનીના પ્રોડક્ટ્સ અને સેવાઓ, મેનેજમેન્ટ વિઝન અને માર્ગદર્શન, હાલની પ્રમુખ ઉપલબ્ધિ, લીડરશીપમાં ફેરફારો, મર્જર અને પ્રાપ્તિ સંબંધિત પ્રવૃત્તિમાં ફેરફારો, કોઈપણ નોંધપાત્ર નિયમનકારી ફેરફારો વગેરે જેવી મૂલ્યવાન માહિતીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ચાલો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટના પ્રકારો પર નજર રાખીએ.

પ્રોફિટ અને લૉસ એકાઉન્ટ (P&L એકાઉન્ટ)

નફા અને નુકસાન ખાતું કંપનીના નાણાંકીય પ્રદર્શનને સમયગાળામાં દર્શાવે છે. તે સામાન્ય રીતે એક ત્રિમાસિક અથવા વર્ષના ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આવક, ખર્ચ અને ખર્ચની વિગતો રજૂ કરે છે.

દા.ત.: વાર્ષિક પરિણામ (12 મહિનાનો સમયગાળો) – 31 માર્ચ 2010 સમાપ્ત થતા વર્ષ માટે.

ત્રિમાસિક પરિણામ (3 મહિનાનો સમયગાળો) – 30મી જૂન 2010ને સમાપ્ત થતા ત્રિમાસિક ગાળા માટે.

નીચે 31 માર્ચ 2010ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે પીએન્ડએલ એકાઉન્ટનું ઉદાહરણ છે.

પીએન્ડએલ સ્ટેટમેન્ટની મુખ્ય લાઇન વસ્તુઓનું વિશ્લેષણ

વેચાણ

વસ્તુઓ અથવા સેવાઓના વેચાણમાંથી કંપની દ્વારા મેળવવામાં આવતી આવક, નુકસાનગ્રસ્ત અથવા ખૂટેલા માલ માટે ભથ્થું અને મંજૂર કોઈપણ છૂટ. કંપનીના નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ પર રિપોર્ટ કરેલ વેચાણ નંબર એક ચોખ્ખા વેચાણ નંબર છે, જે આ કપાતને દર્શાવે છે.

કાચા માલનો ખર્ચ

વેચાયેલા માલનું પ્રમાણ બનાવવા માટે આ જરૂરી પ્રત્યક્ષ સામગ્રીનો ખર્ચ છે.

ટ્રેડિંગ માલ ઉત્પાદન પૂર્ણ થયેલા ઉત્પાદનો માટે ખરીદેલા માલને પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પીએન્ડએલમાં, ટ્રેડિંગ માલ કાચા માલની કિંમતનો ઘટક બનાવે છે. કોઈપણ કંપની માટે આ માલનો ખર્ચ કાચા માલના ખર્ચના 30% કરતાં વધુ ન હોવો જોઈએ. જો કે વિતરણ કંપનીઓ એક અપવાદ છે અને વેપાર માલની કિંમત સામાન્ય રીતે કાચા માલની કિંમતની ઉંચી ટકાવારી છે.

કર્મચારીનો ખર્ચ

તમામ કર્મચારી વેતન, પગાર, કમિશન વગેરે માટે ચૂકવવામાં આવેલી વાસ્તવિક રકમ અને નિયોક્તા દ્વારા ચૂકવેલ વીમા પ્રિમિયમ, પેન્શન ડિપોઝિટ, મેડિકલ લાભો તેમજ અન્ય તમામ ફ્રિંજ લાભોની કિંમત જેવા લાભો. વેચાણની ટકાવારી તરીકે કર્મચારી ખર્ચ સામાન્ય રીતે સેવાલક્ષી કંપનીઓ માટે વધુ હોય છે, જ્યાં મુખ્ય આવશ્યકતા કુશળ પ્રતિભા હોય છે. તે ઑટોમેશનનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદન કંપનીઓ માટે ઓછું હોઈ શકે છે. કર્મચારી વેચાણની ટકાવારી તરીકે ખર્ચ ઉદ્યોગ સાથે ઇન-લાઇન હોવી જોઈએ અને કોઈપણ વેરિયન્સની તપાસ કરવી જોઈએ.

પાવરનો ખર્ચ

વેચાયેલા માલનું પ્રમાણ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી વીજળી માટે ચૂકવેલી વાસ્તવિક રકમ. પાવર ખર્ચ સામાન્ય રીતે વ્યાપક ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં હોય છે, કારણ કે મોટી મશીનો તેમા સામેલ છે.

ઘસારાનો ખર્ચ

આ તેના ઉપયોગી જીવન પર સંપત્તિનો ખર્ચ ફાળવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કંપની ₹100,000 માટે મશીનરી ખરીદશે અને તેને 10 વર્ષના ઉપયોગી જીવન હોવાની અપેક્ષા રાખે છે, તો તે 10 વર્ષથી વધુ ઘટાડવામાં આવશે. દરેક એકાઉન્ટિંગ વર્ષમાં, કંપની ₹10,000 નો ખર્ચ ઉમેરશે, જે દર વર્ષે ઉપકરણ ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરે છે, તે પૈસા સાથે મેળ ખાશે. આઈટી કંપનીઓ સામાન્ય રીતે કોમ્પ્યુટરના ઓછા ઉપયોગી જીવનને કારણે ઉચ્ચ ઘસારાના દરો ધરાવે છે