બંધ કિંમતની વ્યાખ્યા, અર્થ અને ગણતરી

1 min read
by Angel One

સ્ટૉકની બંધ કિંમત એ કિંમત છે જેના પર શેર સ્ટૉક માર્કેટના ટ્રેડિંગ કલાકોના અંતમાં બંધ થાય છે. તેને અંતિમ ટ્રેડિંગ કિંમત અથવા LTP સાથે કન્ફ્યૂઝ કરવાનું નથી, જે અંતિમ કિંમત છે જેમાં બજારો બંધ થતા પહેલાં સ્ટૉક ટ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું.

સરળ સંદર્ભમાં, અંતિમ કિંમત ટ્રેડિંગ કલાકોના છેલ્લા 30 મિનિટ દરમિયાન તમામ કિંમતોનું એવરેજ વેઈટેજ છે. જ્યારે પાછલા ટ્રેડિંગ કિંમત એ ક્લોઝીંગ પ્રાઈઝ છે જેના પર માર્કેટ બંધ થતા પહેલાં સ્ટૉક ટ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું.

અંતિમ કિંમતની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

ભારતમાં બે પ્રાથમિક સ્ટૉક માર્કેટ છે-બીએસઈ (અગાઉ બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ) અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ ઑફ ઇન્ડિયા (એનએસઇ). બંને માર્કેટ બંધ ટ્રેડિંગ બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી ચાલે છે.

સ્ટૉકની અંતિમ કિંમત જાણવા માટે તમારે તે તમામ કિંમતો જાણવાની જરૂર છે જેના પર તે 3 વાગે અને 3:30 વાગ્યા વચ્ચે ટ્રેડ કરવામાં આવી હતી. સ્ટૉકની બંધ કિંમતની ગણતરી કરવા માટે અહીં એક ઉદાહરણ છે.

3 વાગે પર, સ્ટૉકના બે શેરોને એક શેર રૂપિયા 10 માં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યા હતા. 3:10 PM પર, બે વધુ શેરો રૂપિયા 12 પર ટ્રેડ કરવામાં આવ્યા હતા. 3:20 PM પર સ્ટૉકનો એક હિસ્સો રૂપિયા 11 માં ટ્રેડિંગ હતો. 3:30 વાગે કિંમત રૂપિયા 20 સુધી શેર કરવામાં આવી હતી અને બે શેરોનો વેપાર કરવામાં આવ્યો હતો.

હવે બંધ કિંમતની ગણતરી કરવા માટે, પ્રથમ ચોક્કસ સમયે કિંમતમાં શેરોની સંખ્યાને ગુણાકાર કરો. તેથી, 3 વાગે પર કુલ પ્રોડક્ટ રૂપિયા 20 છે (રૂપિયા 10 દ્વારા બે શેર ગુણાવવામાં આવે છે), કુલ 3:10 વાગે પર કુલ રૂપિયા 24 છે, 3:20 વાગે પર આ રૂપિયા 11 છે અને 3:30 વાગે તે રૂપિયા 40 છે. છેલ્લા 30 મિનિટમાં ટ્રેડ કરેલ કુલ પ્રૉડક્ટ જાણવા માટે આ મૂલ્યો ઉમેરો: રૂપિયા 95.

અંતિમ કિંમતની ગણતરી 30 મિનિટ દરમિયાન વેપાર કરેલા શેરોની કુલ સંખ્યા દ્વારા કુલ પ્રોડક્ટને વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે. તેથી તમારી અંતિમ કિંમત રૂપિયા 13.57 છે (રૂપિયા 95/7).

તમારી છેલ્લી ટ્રેડિંગ કિંમત છે, જો કે, રૂપિયા 20, જે કિંમતમાં સ્ટૉક ટ્રેડ કરવામાં આવી હતી.

શું બંધ કિંમત અને છેલ્લી ટ્રેડિંગ કિંમત સમાન હોઈ શકે છે?

ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે અંતિમ કિંમત અને છેલ્લી ટ્રેડિંગ કિંમત ખૂબ જ અલગ છે. જો કે, એક ચોક્કસ ઘટનામાં, અંતિમ કિંમત પહેલાની ટ્રેડિંગ કિંમત જેટલી હોઈ શકે છે.

જો કોઈ ચોક્કસ સ્ટૉકના કોઈ શેર બજારના છેલ્લા 30 મિનિટમાં ટ્રેડ કરવામાં આવતા નથી, તો છેલ્લી ટ્રેડિંગ કિંમત બંધ કરવાની કિંમત બની જાય છે.

ચાલો આપણે તેને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે પાછલા ઉદાહરણને ફરીથી લઈએ. 2 વાગે ત્રણ શેરો રૂપિયા 10 માં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યા હતા. 2:45 વાગે પર, સ્ટૉકના પાંચ શેરો રૂપિયા 20 માં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં સુધી માર્કેટ 3:30 વાગેબંધ થાય ત્યાં સુધી વધુ શેર ટ્રેડ કરવામાં આવતા નથી.

આ કિસ્સામાં, અંતિમ કિંમત અને છેલ્લી ટ્રેડિંગ કિંમત રૂપિયા 20 હશે.

અંતિમ કિંમત શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

જો તમે માર્કેટ વૉચર છો, તો બંધ કિંમત તમારા માટે ખુલ્લી કિંમત તરીકે જરૂરી છે, જે કિંમત છે જે માર્કેટમાં સ્ટૉક ખુલે છે.

સ્ટૉકની અંતિમ કિંમત એ તમારા માટે એક સંદર્ભ બિંદુ છે જે તમારા માટે શેરના વર્તન કેવી રીતે થાય છે. તમે થોડા સમયમાં કિંમતની અંતિમ કિંમતનો અભ્યાસ કરી શકો છો, જેમ કે મહિનો અથવા એક વર્ષ. આમ કરવાથી તમને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ મળશે કે સ્ટૉકએ સમયસર કેટલો સારું કર્યું છે અને માહિતગાર રોકાણનો નિર્ણય લે છે.

તારણ

સ્ટૉક્સની અંતિમ કિંમત માત્ર રોકાણકારો માટે જરૂરી નથી. નાણાંકીય સંસ્થાઓ બંધ કિંમતો પણ જુવે છે અને પૉલિસીના નિર્ણયો લે છે. જો તમે તમારા રોકાણ પોર્ટફોલિયોને વિવિધતાપૂર્વક બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો બંધ કિંમતનું વિશ્લેષણ કરવા અને વળતર મેળવવાનું શીખો.