વિવિધ પ્રકારના ફોરેક્સ ટ્રેડિંગને સમજવું

1 min read
by Angel One

ફોરેક્સ અથવા વિદેશી વિનિમય એ માર્કેટપ્લેસ છે જ્યાં કરન્સીઓને એકબીજા સાથે બદલી શકાય છે. ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ તેના હૃદયમાં કરન્સી ખરીદવા અને વેચવાની પ્રક્રિયા છે અને તે સૌથી વધુ વેપાર ધરાવતા બજારોમાંથી એક છે.

ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં કરન્સી જોડીઓમાં ટ્રેડિંગનો સમાવેશ થાય છે. નાના, મોટા અને વિદેશી જોડીઓ સહિત ત્રણ પ્રકારની કરન્સી જોડીઓ છે. મોટા કરન્સી જોડીઓ સૌથી વધુ ટ્રેડ કરન્સીઓ છે, જ્યારે નાની જોડીઓમાં યુએસ ડોલર શામેલ નથી. એક્સોટિક જોડીઓ તે છે જ્યાં એક કરન્સી મુખ્ય છે અને અન્ય એક વિકાસશીલ અર્થવ્યવસ્થા કરન્સી છે.

ટ્રેડિંગ પ્રકારના આધારે વિવિધ પ્રકારના ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ અને ટ્રેડર્સ છે. અહીં ફોરેક્સ ટ્રેડિંગના કેટલાક પ્રકાર છે:

પોઝિશન ટ્રેડિંગ

આ પ્રકારના ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ લાંબા ગાળાના છે અને તમે મહિનાઓ માટે હોલ્ડ અથવા પોઝિશન્સ લઈ શકો છો. પોઝિશન સાથે ટ્રેડિંગ એ ટ્રેડના મૂળભૂત વિશ્લેષણ પર નિર્ભર છે. પોઝિશન ટ્રેડર્સ ફોરેક્સ ચાર્ટ્સ વિશ્લેષણ અને ફોરેક્સ માર્કેટ વિશ્લેષણ અંગે તેમના નિર્ણયોના આધારે છે. તેઓ મૂળભૂત અને ટેકનિકલ વિશ્લેષણના સંયોજનનો ઉપયોગ કરે છે.

પોઝિશન ટ્રેડિંગમાં સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ ટ્રેડિંગ અને ટ્રેન્ડ ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ જેવી વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ શામેલ છે. પછીના માટે સરેરાશ ચલણ જેવા ટેકનિકલ સાધનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં ફોરેક્સ એનાલિસિસ ચાર્ટ્સ પર સ્પૉટિંગ સપોર્ટ અને રેસિસ્ટન્સ ઝોન શામેલ છે. ક્ષેત્રો ત્યાં છે જ્યાં કિંમતના ટ્રેન્ડમાં પરત કરવાની અથવા રોકવાની સંભાવના છે.

બ્રેકઆઉટ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પણ પોઝિશન ટ્રેડિંગનો એક ભાગ છે અને તે ફોરેક્સ ટ્રેડર્સને સમજવામાં મદદ કરી શકે છે કે નવા ટ્રેન્ડની સૂચનાઓ છે. જ્યારે કિંમત સપોર્ટ/રેસિસ્ટન્સ સ્તરોથી આગળ અથવા બહાર નિકળવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે બ્રેકઆઉટ થઈ જાય છે.

પોઝિશન ટ્રેડિંગનું અન્ય પાસા પરત ટ્રેડિંગ છે જે એક નાના રિવર્સલ છે અથવા હાલના ટ્રેન્ડમાં ઘટાડો થાય છે. પછી પુલબૅક ફોરેક્સ ટ્રેડર હાલના ટ્રેન્ડમાં પોઝ અથવા ડ્રૉપનો લાભ લેશે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ

જ્યારે પોઝિશન ટ્રેડિંગ એક લાંબા ગાળાની સ્ટાઇલ છે, ત્યારે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ફોરેક્સ ટ્રેડર્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી મધ્યમટર્મ સ્ટાઇલ છે. આ સ્ટાઇલમાં કિંમતમાં સ્વિંગ્સ શામેલ છે અને એક સમયે ઘણા અઠવાડિયા સુધી તમારો વેપાર ધારણ કરે છે. ત્યારબાદ, આ પ્રકારના વેપારી એક ટ્રેન્ડની ઓળખ કરે છે જે બનાવવાની શક્યતા છે અને વેપાર રાખે છે. આ એક સ્ટાઇલ આદર્શ છે જો તમારી પાસે દિવસભર ફોરેક્સ ચાર્ટ્સનું વિશ્લેષણ કરવાનો સમય નથી પરંતુ હજુ પણ તમારી પાસે દરરોજ થોડા કલાક માટે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો સમય છે.

જ્યારે સ્વિંગ ટ્રેડિંગની વાત આવે છે, ત્યારે રિવર્સલ, રિટ્રેસમેન્ટ, બ્રેકઆઉટ અને બ્રેકડાઉન ટ્રેડિંગ સહિત કેટલીક વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી વ્યૂહરચનાઓ છે.

રિવર્સલ ટ્રેડિંગ કિંમતના મોમેન્ટમ ફેરફાર પર આધારિત છે. રિટ્રેસમેન્ટ ટ્રેડિંગ એ એક મોટા ટ્રેન્ડના સંદર્ભમાં કિંમતના હંગામી રિવર્સલને જોવા વિશે છે.

બ્રેકઆઉટ ટ્રેડિંગમાં અપટ્રેન્ડની શરૂઆતમાં પોઝિશન લેવાનો સમાવેશ થાય છે અને પછી કિંમતને બ્રેકઆઉટ કરવાની રાહ જોઈ રહ્યો છે. એકવાર કિંમત મહત્વપૂર્ણ પ્રતિરોધ સ્તર તોડી દીધા પછી, તમે તમારી પ્રવેશને એક સ્થિતિમાં બનાવો છો.

બ્રેકડાઉન ટ્રેડિંગ એ વિપરીત છે; ડાઉનટ્રેન્ડની શરૂઆતમાં સ્થિતિ લેવામાં આવે છે અને તમે ફોરેક્સ ટ્રેડર તરીકે, કિંમતનું બ્રેકડાઉન શોધી રહ્યા છો, અને કિંમત સપોર્ટ લેવલ ઘટાડી જાય તે પછી પોઝિશન દાખલ કરો.

ડે ટ્રેડિંગ

એક ફોરેક્સ ડે ટ્રેડર દિવસના અભ્યાસમાં વેપાર ખોલે છે અને બંધ કરે છે. આ ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ એક દિવસ અથવા ટ્રેડિંગ સત્રની અંદર થતી કિંમતના ચળવળમાં ટૅપ કરે છે. આ પ્રકારનો ટ્રેડિંગ આદર્શ છે જો તમારી પાસે દિવસના વેપાર ખોલવા અને પછી દિવસમાં દેખરેખ રાખવા માટે ફોરેક્સ માર્કેટ વિશ્લેષણ માટે પૂરતો સમય છે.

ફોરેક્સ ડે ટ્રેડિંગમાં આ દિવસમાં ટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગ અને કાઉન્ટરટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગ સાથે, તમે એક ચાર્ટથી શરૂ કરો છો જે લાંબા સમયની ફ્રેમને આવરી લે છે અને ટ્રેન્ડને ઓળખે છે. ત્યારબાદ, તમે ચાર્ટમાં મૂવ છે જે ટૂંકા સમયની ફ્રેમને આવરી લે છે. તમે આ ટ્રેન્ડની દિશામાં ટ્રેડ કરવા માંગો છો કારણ કે તે તમારી એન્ટ્રીનો સમય લઈ જવામાં મદદ કરે છે.

કાઉન્ટરટ્રેન્ડ ડે ટ્રેડિંગમાં લાંબા સમયની ફ્રેમને આવરી લેતી એક મોટી ટ્રેન્ડ શોધવાનો સમાવેશ થાય છે અને ત્યારબાદ ટ્રેડની વિપરીત શોધવામાં આવે છે. અહીં, ટ્રેન્ડના અંતને ઓળખવા અને રિવર્સલ થવાના કારણે બધું જ થાય છે.

સ્કેલ્પિંગ

સ્કેલ્પિંગ અથવા સ્કેલ્પ ટ્રેડિંગ પણ એક લોકપ્રિય પ્રકારનું ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ છે, જ્યાં તમે સ્કેલ્પ કરો છો અથવા થોડી મિનિટ માટે ટ્રેડ હોલ્ડ મેળવો છો. આ દિવસમાં ઘણી વખત થઈ શકે છે, પરંતુ તમે દર વખતે નાના વેપાર કરી શકો છો. એક સ્કેલ્પર તરીકે તમે એક દિવસમાં ડઝન ટ્રેડ કરી શકો છો. આ પ્રકારનું ટ્રેડિંગ ઝડપી અને ઍક્શન ભરેલ છે. ટ્રેડિંગ ડે સમાપ્ત થવાના કારણે બધી પોઝિશન બંધ થઈ જાય છે. સ્કેલ્પિંગ તે લોકો માટે આદર્શ છે જેઓ તેમના ટ્રેડિંગ પર ઘણો સમય ખર્ચ કરી શકે છે કારણ કે તેના માટે તમારે ફોરેક્સ ચાર્ટ્સ વિશ્લેષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત રાખવું જરૂરી છે. તમને તમારા ફૂટ પર વિચારવાની જરૂર છે.

તમે કયા પ્રકારના ફોરેક્સ ટ્રેડર છો?

દરેક પ્રકારના ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ વ્યક્તિત્વના પ્રકારને અનુકૂળ છે અને તે સમજવામાં મદદ કરે છે કે તમે તે પ્રકારના ટ્રેડિંગ માટે યોગ્ય છો. તમે સ્કેલ્પર, ડે ટ્રેડર, સ્વિંગ ટ્રેડર અથવા પોઝિશન ટ્રેડર બની શકો છો. સ્કેલ્પરને દિવસની શરૂઆતમાં દિવસના એક બાજુ પસંદ કરી શકે છે અને તેમના વેપાર સાથે દિવસ સમાપ્ત કરી શકે છે, અને કોઈ પણ ટ્રેડ એક રાત પર એક તરફ પસંદ કરી શકે છે અને કોઈ પણ ટ્રેડ એક રાત્રી આયોજિત કરવામાં આવશે નહીં. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ દિવસો અથવા અઠવાડિયા માટે તેમના ટ્રેડ્સ પર હોલ્ડ કરે છે. તેઓ ચાર્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અથવા તેમના વેપાર નિર્ણયો લેવા માટે દિવસમાં થોડા કલાક માટે ફોરેક્સ માર્કેટ વિશ્લેષણ કરે છે. પોઝિશન ટ્રેડર્સ મૂળભૂત અને ચોક્કસ ટેકનિટલ વિશ્લેષણ પર તેમના નિર્ણયોને આધારિત કરે છે અને મહિનાઓ અથવા વર્ષો સુધી તેમના વેપારને ધારણ કરે છે.

તારણ

ફોરેક્સ ટ્રેડિંગની જરૂર છે કે તમને મૂળભૂત વિશ્લેષણ સિવાય ફોરેક્સ વિશ્લેષણ ચાર્ટ્સ અને ટેક્નિકલ ટૂલ્સના તત્વો શીખવા અને શીખવાની જરૂર છે. તે તમારી પોતાની ટ્રેડિંગ પ્લાનને ચાર્ટ કરવામાં અને તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં પણ મદદ કરે છે. ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ અને ડીમેટ એકાઉન્ટ શરૂ કરવું સરળ છે અને બજારો અને વ્યાપક અહેવાલો વિશે વાસ્તવિક સમયનો ડેટા પ્રાપ્ત કરો જે તમને ફોરેક્સ બજારોની ગહન સમજણ મેળવવામાં મદદ કરે છે.