શેર ડાઇલ્યુશન (શેર ઘટાડો) શું છે?

0 mins read
by Angel One

જ્યારે કોઈ વ્યવસાય, કોર્પોરેશન અથવા કંપની નક્કી કરે છે કે તે તેના સ્ટૉકના વધુ શેર જારી કરશે, ત્યારે આ તેના વર્તમાન રોકાણકારો દ્વારા યોજાયેલા શેરોના મૂલ્યને સંભવિત રીતે ઘટાડી શકે છે. આ ઈશ્યુને શેર ઘટાડા તરીકે કહી શકાય છે, અને ઘણીવાર સ્ટૉક ડાઇલ્યુશન પણ કહેવામાં આવે છે. શેર ડાઇલ્યુશન એ જોખમ છે કે જ્યારે તેઓ કોઈ કંપની સાથે શેરહોલ્ડર બનવાનું પસંદ કરે છે ત્યારે રોકાણકારો સાવધાન કરે છે. અહીં શેર ડાઇલ્યુશનનો અર્થ સ્પષ્ટ કરાયો છે.

શેર ડાઇલ્યુશન શું છે?

હવે આપણે સમજીએ છીએ કે તે કેવી રીતે કામ કરે છે, શેર ડાઇલ્યુશનની વ્યાખ્યા શું છે? જ્યારે કંપની નવા સ્ટૉક જારી કરવાનો નિર્ણય લે ત્યારે કંપનીના સ્ટૉકમાં તેના પહેલાંના શેરહોલ્ડર્સ માટે ઓછી અથવા ડાઇલ્યુટેડ માલિકી તરીકે શેર ડાઇલ્યુશનને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. શેર ડાઇલ્યુશનના ઉદાહરણ તરીકે, નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાં લો. ધારો કે એક નાની કંપની પાસે કંપનીના 10% માલિક દરેક શેરહોલ્ડર સાથે કુલ દસ શેરહોલ્ડર્સ છે. જો આ તમામ ચોક્કસ શેરધારકોને નિર્ણય લેવા માટે મતદાન અધિકારો પ્રાપ્ત થાય, તો તે દરેક 10% નિયંત્રણનો ઉપયોગ કરશે.

હવે કહીએ કે કંપની દસ નવા શેરો જારી કરવાનો નિર્ણય લે છે અને એક જ રોકાણકાર તે તમામ શેરો ખરીદવાનું પસંદ કરે છે. હવે એક જ કંપનીમાં કંપનીમાં 50% હિસ્સો ધરાવતા એક જ રોકાણકાર સાથે કુલ 20 બાકી શેર છે. બીજી તરફ, દરેક મૂળ રોકાણકાર હવે કંપનીના નિર્ણયોમાં 5% નિયંત્રણનો ઉપયોગ કરશે કારણ કે નવા શેરો જારી કરવાથી તેમની માલિકી ઓછી કરવામાં આવી છે. આ સ્ટૉક ડાઇલ્યુશન છે.

સ્ટૉક્સ કેવી રીતે ડાઇલ્યૂટ થઈ શકે છે?

ઉપરોક્ત ઉદાહરણ એકમાત્ર રીતે નથી જેમાં શેરને ડાઇલ્યૂટ કરી શકાય. ઘણી પરિસ્થિતિઓ ઉભી થઈ શકે છે જે શેરને ડાઇલ્યૂટ કરવા માટે મજબૂત કરી શકે છે. આ પરિસ્થિતિઓ નીચે મુજબ છે:

વિકલ્પપાત્ર સિક્યોરિટીઝ ધરાવતા લોકો દ્વારા રૂપાંતરણ શેર કરો: કેટલાક શેરધારકો પાસે તેમના શેરને સામાન્ય સ્ટૉકમાં બદલવા માટે કંપનીના આધારે વિકલ્પ છે. આ કંપની દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા કુલ શેરની સંખ્યાને વધારે છે અને કારણ કે સ્ટૉક ડાઇલ્યુશન કરે છે.

વધારાની મૂડી ઉભી કરવાના લક્ષ્ય સાથે સેકન્ડરી ઑફર: અન્ય કારણ કે કંપની વધારાના શેર જારી કરી શકે છે તે છે કે તેઓ તેમની વૃદ્ધિની તકો માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે નવી મૂડી વધારવા માંગે છે. આ પહેલાંથી હાજર કોઈપણ ઋણ ચૂકવવાના લક્ષ્ય સાથે પણ હોઈ શકે છે. મૂડી વધારવાનું કારણ શું હોય, આ પદ્ધતિ સ્ટૉક ડાઇલ્યુશનમાં પરિણામ આપે છે.

કંપની દ્વારા નવા પ્રાપ્તિઓ અથવા સેવાઓના સ્થાનમાં ઑફર કરવામાં આવતા શેરો: જો કોઈ કંપની નવી પેઢી ખરીદી રહી છે, તો તે તેની કંપનીમાં તે પેઢીના નવા શેરોના શેરધારકોને ઑફર કરી શકે છે. તેઓ રજૂ કરેલી સેવાઓના બદલામાં, કેટલાક નાના વ્યવસાયો પણ કેટલાક સમયે આ સેવાઓ રજૂ કરે છે તે વ્યક્તિઓને શેર ઑફર કરે છે.

શેર ડાઇલ્યુશનનો અસર

સ્ટૉક ડાઇલ્યુશનમાં કેટલાક અસરો છે. દુર્ભાગ્યે, તેને ઘણા શેરધારકો દ્વારા ખૂબ સકારાત્મક લાઇટમાં જોવામાં આવતું નથી. આના પાછળનો કારણ એ છે કે પહેલાંથી હાજર શેરોના પૂલમાં વધુ નવા શેર ઉમેરવામાં આવ્યા હોવાથી, કંપનીમાં શેરધારકની માલિકી ઘટાડવામાં આવી રહી છે. આનાથી શેરધારકોને વિશ્વાસ થાય છે કે શેર ડાઇલ્યુશન કંપનીમાં તેમના મૂલ્ય સાથે સંકળાયેલું છે. એવી વાસ્તવિકતા પણ છે કે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં, જે રોકાણકારો મોટી સંખ્યામાં સ્ટૉક ધરાવે છે, તેઓ શેરધારકોનો ફાયદો લઈ શકે છે, જેઓ સ્ટૉક ડાઇલ્યુશનના પરિણામે, સમાન કંપનીમાં નાની માલિકી ધરાવે છે.

જો કે, તે શેર ડાઇલ્યુશન શેરહોલ્ડર માટે પરિણામથી ખરાબ નથી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, જ્યારે કંપનીએ નવા સ્ટૉક જારી કરવાનો કાર્યકારી નિર્ણય લીધો છે, ત્યારે આ એક ચિહ્ન હોઈ શકે છે કે તેણે તેની આવકને વધારી શકે છે. આ એક સકારાત્મક પરિણામ છે. અન્ય એક આશાસ્પદ કારણ કે કંપની આગળ વધી શકે છે અને વધુ શેરો જારી કરી શકે છે કે તે સ્પર્ધાકર્તાની ખરીદી કરી શકે છે, વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પસંદ કરી શકે છે અથવા નવા ઉત્પાદનમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ લાંબા સમયમાં તેના સ્ટૉકનું મૂલ્ય વધારી શકે છે, ભલે તે સ્ટૉકને હંગામી ધોરણે ડાઇલ્યૂટ કરે છે.

ધ બોટમ લાઇન

જ્યારે પણ કંપની નવા રોકાણકારોને નવા સ્ટૉક જારી કરવાનો નિર્ણય લે ત્યારે ડાઇલ્યુશન શેરનો પણ વિકલ્પ ધરાવી શકે છે. આ અસર શેર ડાઇલ્યુશન તમારા નાણાંકીય પોર્ટફોલિયોના મૂલ્યને ખૂબ જ અસર કરી શકે છે. વાસ્તવમાં, કંપનીને તેની કમાણી/શેરમાં સમાયોજન કરવાની જરૂર છે તેમજ તેના મૂલ્યાંકન દર્શાવવાના પ્રમાણને જરૂરી છે. જ્યારે શેર ડાઇલ્યુશન સામાન્ય રીતે નકારાત્મક લાઇટમાં જોવામાં આવે છે, ત્યારે તે નવા પ્રાપ્તિનો સકારાત્મક ચિહ્ન પણ હોઈ શકે છે જે ભવિષ્યમાં સ્ટૉક પરફોર્મન્સને વધારી શકે છે. રોકાણકારોએ હજુ પણ સ્ટૉક ડાઇલ્યુશનના ચેતવણીના લક્ષણોની નજર રાખવી જોઈએ, જેથી જ્યારે તે થાય ત્યારે તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.