నెక్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ పై అర్థం

0 mins read
by Angel One

సాంకేతిక విశ్లేషణలో క్యాండిల్‌స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఒక క్యాండిల్‌స్టిక్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట భద్రత ధరల కదలికను చూపించడానికి ఉపయోగించే ఒక చార్ట్. ఇది ఒక క్యాండిల్ యొక్క శరీరం మరియు దాని నీడలుగా పరిగణించబడుతుంది, మరియు నిర్దిష్ట కాలపరిమితి కోసం అత్యధిక మరియు అతి తక్కువ ధర ట్రేడింగ్ వంటి అంశాలను కలిగి ఉంటుంది.

అనేక క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి, మరియు వాటిలో నెక్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ ఉంది. ఒక నెక్ ప్యాటర్న్ అనేది ఒక నిరంతర ప్యాటర్న్. ధర ట్రెండ్ల రివర్సల్ మరియు కొనసాగింపు రెండింటిని సూచిస్తున్న క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి.

ఒక నిరంతర ప్యాటర్న్ అనేది మార్కెట్ యొక్క దిశను నిర్ధారిస్తుంది మరియు ఒక రివర్సల్ ఈ దిశలో మార్పు ఉందని చూపుతుంది. మార్కెట్లో ఒక నిర్దిష్ట ట్రెండ్ నిర్ధారించే లేదా కొనసాగించే కొవ్వులు ట్రెండింగ్ అని పిలుస్తాయి, అయితే ఎదురుగా ఉన్నవారికి ట్రెండింగ్ కానివి అని పిలుస్తారు.

ఆన్ నెక్ క్యాండిల్ స్టిక్ అనేది నిరంతర ప్యాటర్న్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఒక నెక్ ప్యాటర్న్ లో, మొదటి క్యాండిల్ బారిష్ మరియు రెండవది బులిష్ గా ఉంది. రెండవది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మొదటి క్యాండిల్ శరీరం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రెండవ క్యాండిల్ మొదటి ఒకదానికి సమీపంలో లేదా మొదటి క్యాండిల్ దగ్గర మూసివేయబడుతుంది. ప్యాటర్న్ దాని పేరును పొందుతుంది ఎందుకంటే రెండు యొక్క మూసివేసే ధరలు దాదాపుగా ఒకేవిధంగా ఉంటాయి లేదా ఒకటే, ఇది ఒక మెడ లేదా నెక్లైన్ వంటి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ని రూపొందిస్తుంది.

– అయితే, మొదట పురోగతిలో ఉన్న డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ కోసం చూడండి, మరియు పైన వివరించిన విధంగా రెండు క్యాండిల్స్ కోసం చూడండి.

– రెండు క్యాండిల్స్ యొక్క మూసివేసే ధరల కోసం తనిఖీ చేయండి.

– రెండవది మొదటి క్యాండిల్ తక్కువ కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు. దగ్గరలో ధరలు సమానం లేదా దాదాపుగా సమానంగా ఉండాలి.

– నిర్ధారణ కోసం, మూడవ రోజుల క్యాండిల్ పై ఒక కళ్ళు ఉంచండి. మూడవ వ్యక్తి బాగా ఉండాలి మరియు డౌన్‌వర్డ్ ట్రెండ్‌ను కొనసాగించాలి.

ఆన్ నెక్ అంటే ఏమిటి?

ఆన్ నెక్ క్యాండిల్ స్టిక్ అంటే మార్కెట్ భరణాల పట్టుదలలో ఉందని మరియు భారతుల యొక్క ఆధిపత్యం కొనసాగుతుందని అర్థం.

ఆన్ నెక్ వర్సెస్ ఇన్ నెక్ ప్యాటర్న్ లో

– నెక్ ప్యాటర్న్ అని పిలువబడే మరొక ప్యాటర్న్ రెండు లైన్ నిరంతర క్యాండిల్‌స్టిక్ ప్యాటర్న్ కూడా ఉంది. ఇది ఒక బేరిష్ ప్యాటర్న్, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాండిల్ డౌన్‌ట్రెండ్‌లో ఒక బేరిష్ గా ఉంటుంది.

– రెండవ క్యాండిల్ అనేది మునుపటి క్యాండిల్ యొక్క క్లోజింగ్ ధర కంటే క్లోజింగ్ ధర కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండే ఒక బులిష్. నెక్ ప్యాటర్న్ మరియు నెక్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ మధ్య వ్యత్యాసం ముగింపు ధర స్థాయిలో ఉంది.

– నెక్ ప్యాటర్న్ లో ట్రెండ్ కొనసాగుతుంది మరియు భరించబడుతుంది అని చూపుతుంది కానీ ఇది నెక్ క్యాండిల్ స్టిక్ లాగా బలమైనది లేదా తీవ్రమైనది కాదు.

– రెండు ప్యాటర్న్స్ ఒకే విధంగా ఉన్నందున, మీరు ఏది ఏర్పాటు చేయబడుతుందో తెలుసుకునే ముందు మీరు క్లోజ్లీ ప్యాటర్న్స్ ను పరిశీలించాలి.

ఒక థ్రస్టింగ్ ప్యాటర్న్ నుండి ఆన్ నెక్ ప్యాటర్న్ కంటే ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?

– ఒక థ్రస్టింగ్ ప్యాటర్న్ ఒక కంటిన్యుయేషన్ ప్యాటర్న్ గా చూడబడుతుంది, ఇది ఒక బులిష్ ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది మరియు రివర్సల్ రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది. ఇది నెక్ క్యాండిల్ ప్యాటర్న్ లేదా నెక్ ప్యాటర్న్ లో ఒక నెక్ ప్యాటర్న్ కారణంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ మొదటి ఒకటి ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు భరిస్తుంది, రెండవ క్యాండిల్ బులిష్ మరియు చిన్నది.

– థ్రస్టింగ్ ప్యాటర్న్ మరియు ఇన్ నెక్ ప్యాటర్న్స్ మధ్య వ్యత్యాసం క్లోజింగ్ పాయింట్లో ఉంటుంది. థ్రస్టింగ్ ప్యాటర్న్ లో, రెండవ క్యాండిల్ మొదటి క్యాండిల్ మూసివేయడానికి పైన మూసివేస్తుంది కానీ ఇది మిడిల్ పాయింట్ వద్ద లేదా మొదటి క్యాండిల్ శరీరం యొక్క మధ్య సమీపంలో మూసివేస్తుంది.

– అయితే, ఒక థ్రస్టింగ్ ప్యాటర్న్ స్పష్టమైన ఫలితాన్ని అందించదు మరియు కొన్నిసార్లు రివర్సల్ చూపుతుంది మరియు ఇతర సమయాల్లో డౌన్ ట్రెండ్ కొనసాగుతుంది.

– ట్రెండ్ నిర్ధారించే బలమైన ప్యాటర్న్ కాదు కాబట్టి ఈ ప్యాటర్న్‌ను అనుసరించేటప్పుడు ఒక ట్రేడర్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ట్రేడింగ్ చేయడానికి ముందు ఒక బేరిష్ ట్రెండ్ గురించి సూచిస్తున్న ఇతర సిగ్నల్స్ కోసం చూడటం మంచిది. ఇతర రెండు క్యాండిల్‌స్టిక్ ప్యాటర్న్స్‌తో సమీప సమానతల కారణంగా ఒక ట్రేడ్‌కు నెక్ ప్యాటర్న్‌ను గుర్తించడానికి ఒక ట్రేడర్ జాగ్రత్తగా చూడాలి మరియు సమయం తీసుకోవాలి.

సంగ్రహం లో

ఒక ఆన్ నెక్ క్యాండిల్‌స్టిక్ ప్యాటర్న్ డౌన్‌ట్రెండ్ కొనసాగుతుందని సూచిస్తుంది. ఇది రెండు క్యాండిల్స్ ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది, మొదటి పెద్దది మరియు రెండవ క్యాండిల్ తక్కువగా మరియు బుల్లిష్‌గా ఉండటంతో భరిస్తుంది. అయితే, రెండవ క్యాండిల్‌స్టిక్ యొక్క మూసివేసే ధర మొదటి లేదా దాదాపుగా అక్కడ మూసివేయడం వంటి అదే స్థాయిలో ఉండాలి. బియరిష్ ట్రెండ్‌ను నిర్ధారించడానికి ఒక ట్రేడర్ మూడవ క్యాండిల్‌స్టిక్‌ను చూడటం మంచిది.

ఒక ఆన్ నెక్ ప్యాటర్న్ గడియారంలో మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ కు సమానంగా ఉంటుంది. నెక్ ప్యాటర్న్ కూడా ఒక డౌన్ ట్రెండ్ యొక్క సూచన అయినప్పటికీ, ఇది నెక్ పై బలమైనది కాదు. తరచుగా మిక్స్డ్ సైన్స్ ను అప్ చేసే థ్రస్టింగ్ ప్యాటర్న్ గురించి ఇది చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇది కొనసాగుతున్న డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ యొక్క ఉత్తమ నిర్ధారణను చూపించే ఆన్ నెక్ క్యాండిల్ స్టిక్. విశ్వసనీయత కోసం ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్యాటర్న్స్ మరియు చార్ట్స్ తో సహకారంతో దీన్ని ఉపయోగించండి.