ટ્રેડ અને ઓપન પોઝિશનને કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવું?

1 min read
by Angel One
EN

ટ્રેડને તેમના મૂળ પ્રકારમાંથી રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા અને હેતુને પોઝિશન કન્વર્ઝન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડને ડિલિવરીમાં રૂપાંતરિત કરવાના કાર્યને ટ્રેડ અથવા પોઝિશન કન્વર્ઝનનું રૂપાંતરણ કહેવામાં આવે છે. આ સુવિધાને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, તમારે અમારી એન્જલ વન એપ પર તમે જે વિવિધ ઑર્ડરના પ્રકારો દાખલ કરી શકો છો તે જાણવું આવશ્યક છે. નીચેના પ્રકારો છે:

ઇક્વિટી

 • ઇન્ટ્રાડે- જ્યાં તમે એક જ દિવસમાં સ્ટૉક ખરીદવા અને વેચવા માંગો છો (ટી-ડે)
 • ડિલિવરી- જ્યાં તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટૉક ધરાવો છો
 • માર્જિન- જ્યાં તમે માર્જિન ટ્રેડિંગ સુવિધા (એમટીએફ) પસંદ કરો છો

એફએન્ડઓ

 • ઇન્ટ્રાડે- જ્યાં તમે ટ્રેડિંગના સમાન દિવસે એક સ્ક્રિપ ખરીદો અને વેચો (T-day)
 • આગળવધો – જ્યાં તમે 1 દિવસથી વધુ સમય માટે સ્થિતિ લઈ જાઓ છો

તમારે ક્યારે ટ્રેડ્સનું કન્વર્ઝન પસંદ કરવું જોઈએ?

તમે નીચેનામાંથી કોઈપણ કારણોસર તમારા ટ્રેડને રૂપાંતરિત કરવાનું પસંદ કરી શકો છો:

 • જોતમે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડથી તમારી સ્થિતિ પર હોલ્ડ કરવા માંગો છો
 • જોતમને લાગે છે કે તમે હોલ્ડ કરેલી સ્ક્રિપ ઇન્ટ્રાડે દરમિયાન લક્ષ્યની કિંમત પ્રાપ્ત કરશે નહીં, તો તમે તમારી પોઝિશનને ડિલિવરીમાં રૂપાંતરિત કરી શકો છો
 • જોતમે તમારું માર્જિન ફ્રી કરવા માંગો છો અને તે જ દિવસે સ્ક્વેર ઑફ કરવાનું નક્કી કરો છો

એન્જલ વન પર ઉપલબ્ધ પોઝિશન કન્વર્ઝન વિકલ્પો

નીચે આપેલ ટેબલ તમને ઉપલબ્ધ રૂપાંતરણ વિકલ્પોને સમજવામાં મદદ કરશે.

ખંડ મૂળ ઑર્ડરનો પ્રકાર રૂપાંતરિત ઑર્ડરનો પ્રકાર
 

 

ઇક્વિટી

ઇન્ટ્રાડે ડિલિવરી અને માર્જિન
વિતરણ ઇન્ટ્રાડે અને માર્જિન
માર્જિન ઇન્ટ્રાડે અને ડિલિવરી
 

એફએન્ડઓ

ઇન્ટ્રાડે કૅરી ફૉર્વર્ડ કરો
કૅરી ફૉર્વર્ડ કરો ઇન્ટ્રાડે

 

નોંધ: જો તમે પોઝિશનને ઇન્ટ્રાડે ઑર્ડરમાં અને તેમાંથી રૂપાંતરિત કરી રહ્યા છો, તો કૃપા કરીને નોંધ કરો કે તમારે 03:15 pm પહેલાં ઇક્વિટી ઑર્ડરને અને  બપોરે 03:20  પહેલાં એફ ઑર્ડરને રૂપાંતરિત કરવાની જરૂર છે.

તમારી પોઝિશનને કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવું?

અમારી એપ પર સરળતાથી તમારી ઇક્વિટી અને એફએન્ડઓ પોઝિશનને રૂપાંતરિત કરવા માટે નીચેના પગલાં છે.:

 1. લૉગકર્યા પછી નીચે આપેલ મેનુ પર ‘ઑર્ડર ટૅબ’ પર ક્લિક કરો
 2. ‘પોઝિશન્સ’ ટૅબપર જાઓ
 3. તમારીસ્થિતિ બદલવા માટે ‘રૂપાંતરિત’ પસંદ કરો

તે તમારી માર્જિન આવશ્યકતાને કેવી રીતે અસર કરે છે?

જો પોઝિશન ત જવાબદારી બનાવે છે, તો તમારે તમારી પોઝિશનને રૂપાંતરિત કરતા પહેલાં માર્જિન જરૂરિયાતોને જાળવવા માટે તમારા એકાઉન્ટમાં ફંડ ઉમેરવા પડશે.

ઉદાહરણ તરીકે, તમે રૂપિયાના મૂલ્યની એબીસી કંપનીના 1 શેર માટે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડ દાખલ કરો છો. 4000. હવે, ઇન્ટ્રાડે માટે, તમારે ફક્ત રૂપિયા 800 (4,000 માંથી 20%) નું માર્જિન જાળવવું પડશે. જો તમે તમારા ઇન્ટ્રાડેને માર્જિન ઑર્ડરમાં રૂપાંતરિત કરો છો તો હવે તમારી માર્જિન આવશ્યકતાઓ બદલાશે નહીં. જો કે, જો તમે તેને ડિલિવરી ટ્રેડમાં રૂપાંતરિત કરો છો તો તમારી માર્જિન પોઝિશન બદલશે. તમારે સ્પાન + એક્સપોઝરના સંપૂર્ણ માર્જિનની ચુકવણી કરવી પડશે એટલે કે. રૂપિયા 4,000 ની પ્રોટોટાઇપ ફંડિંગ મેળવે છે..

તારણ

તમે એન્જલ વન એપ દ્વારા ઝડપથી અને સુવિધાજનક રીતે તમારી પોઝિશનને ઇન્ટ્રાડેથી માર્જિન અથવા ડિલિવરીમાં અથવા તેનાથી વિપરીત રીતે રૂપાંતરિત કરી શકો છો. જો કે, તમે પોઝિશન કન્વર્ઝન પસંદ કરો તે પહેલાં, ખાતરી કરો કે તમારા એકાઉન્ટમાં પૂરતું માર્જિન છે અથવા તમારી પોઝિશન કન્વર્ઝન નિષ્ફળ થશે. તમારી હાલની સ્થિતિને રૂપાંતરિત કરવા માટે, અહીં ક્લિક કરો.