100-દિવસની મૂવિંગ એવરેજ

1 min read
by Angel One

વ્યાખ્યા અને અર્થ

ભાવની ઉપર અને નીચેની તરફ  માટે ચાલન એવરેજ એ તકનીકી સૂચક છે. તેઓ વિવિધ સમય ઇન્ટરવેલ લાંબા ગાળા, મધ્યગાળાથી ટૂંકું સમય ઇન્ટરવેલ  ના શેરોના બંધ ભાવોની  એવરેજ છે. ઉદાહરણ તરીકે, રોકાણકારો કિંમતો વિશે શું કરવા માંગે છે તેના આધારે 200 દિવસ, 100 દિવસ અથવા 50 દિવસની ચાલન  એવરેજ હોઈ શકે છે. 100 દિવસની મૂનિંગ એવરેજ (એમએ) એ અગાઉના 100 દિવસ અથવા 20 અઠવાડિયાના ભાવ બંધ કરવાની એવરેજ છે. તે મધ્યગાળા ના ભાવ વલણોને રજૂ કરે છે.

100-દિવસ ચલતી   એવરેજ મહત્વ

100 દિવસની એવરેજ રોકાણકારોને જોવામાં મદદ કરે છે કે 20 અઠવાડિયાથી વધુ સમયમાં સ્ટૉક કેવી રીતે કર્યું છે અને જો તે ઉપર અથવા નીચે હોય તો કિંમતનો વલણ શોધવા માટે. આ તેમને બજારની ભાવનાની ભાવના પણ આપે છે.

ગતિશીલ સરેરાશની ગણતરી ખૂબ સરળ છે. તમે તમામ દિવસોની અંતિમ કિંમતો ઉમેરો (દિવસ 1+2+ દિવસ n) અને પછી દિવસોની સંખ્યા દ્વારા રકમ વિભાજિત કરો. તેથી 100 દિવસો માટે, એનનું એમએ મૂલ્ય 100 હશે.

કિંમતની ક્રિયાનું સ્પષ્ટ દૃશ્ય

સ્ટોક અસ્થિર જામીનગીરીઓ છે જ્યાં ભાવ દરરોજ બદલાય છે, અને મિનિટથી મિનિટ સુધી પણ બદલાય છે. ચાલન સરેરાશનો સૌથી મૂળભૂત છતાં આવશ્યક ઉપયોગ એ છે કે તે દરરોજ થતી ભાવની ઉપર અને નીચેની તરફ   અવાજને વિઘટિત કરવામાં મદદ કરે છે, અને તમને તે દિશાની ભાવના આપે છે કે જે દિશામાં શેરના ભાવોનું નેતૃત્વ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ જ્યારે સરેરાશ બંધ ભાવોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે દૈનિક ભાવની હિલચાલની અસરને ઇસ્ત્રી કરવામાં આવે છે.

મધ્યમ-મુદત કિંમતનું વિશ્લેષણ

100 દિવસની  સ્ટૉક્સ તમને મધ્યમ-મુદત સમયગાળા દરમિયાન સ્પષ્ટ ચિત્ર આપે છે. જો એમએ ટ્રેન્ડ લાઇન ઝડપથી વધી રહી દેખાય છે, તો તે દર્શાવે છે કે એકંદર કિંમતો વધારે છે, જોકે તેનો અર્થ એ પણ હોઈ શકે છે કે કિંમતો ચોખ્ખી નજીક છે અને ટૂંક સમયમાં જ ટ્રેન્ડ રિવર્સલ જોઈ શકે છે. જો ટ્રેન્ડ લાઇન ઝડપથી નીચે જતા દેખાય છે, તો તેનો અર્થ એ હોઈ શકે છે કે કિંમતો નકારી રહી છે અને તેઓ ફરીથી રિકવર કરવા શરૂ કરતા પહેલાં ઝડપથી નીચેની બાજુ પડી શકે છે. ટ્રેન્ડ લાઇન મૂવિંગ સાઇડવેઝ મુખ્યત્વે કિંમતો રેન્જમાં આવી રહી છે તે દર્શાવે છે.

બજારની ભાવનાની ભાવના

ગતિશીલ સરેરાશ તમને બજારની ભાવનાની એક દ્રષ્ટિ આપે છે. જો સિક્યોરિટીઝની કિંમતો 100-દિવસથી વધુ સરેરાશ ટ્રેડિંગ કરી રહી છે, તો બજારને બુલિશ કરી શકાય છે. જો કિંમતો ગતિશીલ સરેરાશથી નીચે ટ્રેડિંગ કરી રહી છે, તો તે એક સહનશીલ બજાર છે. પરંતુ વિવિધ એમએએસ કિંમતની વિવિધ દિશાઓ દર્શાવી શકે છે. તેથી રોકાણકારો ક્રોસઓવર એમએ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યાં વિવિધ સમયગાળાના બહુવિધ એમએએસને એક જ વખત ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તેથી, જો સરેરાશ ગતિશીલ હોય, તો કહો કે 50 દિવસ એમએ લાંબા ગાળામાં એમએને પાર કરે છે જેમ કે 200-દિવસ સરેરાશ કહેવામાં આવે છે, તો તે બુલિશ સેન્ટિમેન્ટનું સૂચક છે. જો લાંબા ગાળાના એમએની નીચે સરેરાશ ટ્રેલ ખસેડવામાં આવે તો, તે એક સહનશીલ બજારની ભાવનાને સૂચવે છે.

સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ તરીકે 100-દિવસનું સરેરાશ

રોકાણકારો 100-દિવસના એમએનો સમર્થન અને પ્રતિરોધ સ્તર તરીકે પણ ઉપયોગ કરે છે. તેથી તેઓ એક સ્ટૉક ખરીદવા માટે તેમના લિમિટ ઑર્ડર સ્થાપિત કરી શકે છે જ્યારે સ્ટૉકની કિંમતો એમએ ટ્રેન્ડ લાઇનને બાઉન્સ કરતા 100 દિવસ પહેલાં સહાયના લેવલનું ઉલ્લંઘન કરે છે. આ ચલતી સરેરાશ એક સારા પ્રતિરોધ સ્તર પણ પ્રદાન કરી શકે છે જેના પર વેપારીઓ વેચાણ-લિમિટ ઑર્ડર સેટ કરી શકે છે. વેચાણ-લિમિટ ઑર્ડર ટ્રિગર કરતા પહેલાં સ્ટૉકની કિંમતો માટે મર્યાદા તરીકે એમએ ડબલ્સ વધારે છે

નિષ્કર્ષ:

100 દિવસથી વધુ સરેરાશ મૂવિંગ એ દિશાની કિંમતોનું આવશ્યક મધ્યસ્થી સૂચક છે. તમે 100-દિવસના સરેરાશ સ્ટૉક્સને ઓળખી શકો છો જે મધ્યમ મુદત પર સારી રીતે પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને વેપારનો નિર્ણય લઈ શકો છો.