ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್: ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಬಳಸಿ

ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO)ದೊಂದಿಗೆ ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನ (ANGEL ONE) ಇಂಟಿಗ್

ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ನೀವು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಅನೇಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ! ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಎರಡೂ ಆನ್ಲೈನ್ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫೈಲಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರ/ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿ, ಮೊದಲು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸೆಕ್ಷನ್ 43(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್ (IR)) ನಲ್ಲಿ ಎಫ್&ಒ (F&O)ನಷ್ಟವನ್ನು ಪಿಜಿಬಿಪಿ (PGBP) (ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಐಟಿಆರ್ (ITR) 3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪಿಜಿಬಿಪಿ (PGBP) ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ.

ಎಫ್&ಒ (F&O)ನಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಫ್&ಒ (F&O)ನಿಂದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,

ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಹಿವಾಟು = ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಹಿವಾಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ದಿನಾಂಕ 14/08/2022 ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೂಚನೆಯ ಎಂಟನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಷನ್ ಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ 2022-23 ದಿಂದ ಅನ್ವಯ). ಈ ಮೊದಲು, ಒಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು “ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ + ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ” ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.”

ಉದಾಹರಣೆ:

ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ಎ ಖರೀದಿಗಳು –

ಪ್ರತಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ ಗೆ ₹100 ರಂತೆ 10 ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ₹110 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಷನ್ ಗೆ ₹50 ರಂತೆ 20 ಒಪ್ಷನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ₹40 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರೀ ಎ ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಹಿವಾಟು – ₹ [(110-100)*10]+[(50-40)*20] = ₹300

ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ, ಎರಡನೇ ಟ್ರೇಡ್‌ನಂತಹ ಋಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ

ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ₹10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 15% ಅನ್ನು ಜೂನ್ 15 ರ ಒಳಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರ ಒಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 45%, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರ ಒಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 75% ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರ ಒಳಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನಲ್ಲಿ (Angel One) ಇತರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಂತಹ ಇತರ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಳಿವೆ. ಶೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಎಫ್&ಒ (F&O) ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು:

ಇಂಟ್ರಾ-ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್: ಅದರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದಾಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಆದರೆ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು.

ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ: ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಭಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ (Cleartax)ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ.

ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು

ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ (Angel one) ನಲ್ಲಿ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಐಟಿಆರ್‌ (ITR)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

 1. ಐಟಿಆರ್‌ (ITR)2 – ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ CG ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಲಾ (CYLA) ಮತ್ತು ಬಿಎಫ್ಎಲ್ಎ (BFLA) ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಐಟಿಆರ್‌ (ITR)3 – ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಐಟಿಆರ್‌ (ITR) 4 – ನೀವು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ 6% ರಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:

 1. ಫಾರಂ 16
 2. ಫಾರಂ 26AS ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
 3. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
 4. ಪಡೆದ ಬಡ್ಡಿಯು ರೂ. 10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
 5. ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್

ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO)ದೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ (Angel One) ನಿಂದ ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO)ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಲು ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: 1. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ:

 1. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಿ > ತೆರಿಗೆ ಪಿ&ಎಲ್ (P&L).
 2. ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 3. ಮುಂದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿನಲ್ಲಿ, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಂತರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಫೈಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ನೊಂದಿಗಿನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್‌ಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್‌ಗಳ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 1. ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ:
 1. ಫೈಲಿಂಗ್ > ಆದಾಯಗಳು > ಸೈಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
 2. ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಆಮದು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 3. ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ > ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
 4. ಮುಂದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿನಲ್ಲಿ, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 5. ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO)ದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಅಕೌಂಟಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಿ & ಎಲ್ (P&L) ಸಿಂಕ್ ಅನುಮತಿಸಲು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ (Cleartax) ನೊಂದಿಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಇ-ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ತ್ವರಿತದ ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: 1. ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.

 1. ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
 2. ‘ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು’ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಭದ ಆದಾಯ’ಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ’. ‘ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’.
 3. ‘ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ’ ಎಂಬ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ‘ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಆಮದು’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ’.
 4. ‘ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’. ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 5. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್‌ಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೆಟಗರಿ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ಏಂಜೆಲ್‌ ಒನ್ (ANGEL ONE) ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ITR ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ‘ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಕೂಡ ನೀವು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಆ್ಯಪ್‌ನಿಂದ ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಮ್‌ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ, ‘ಬಾಹ್ಯ ಸೇವೆಗಳು’ ಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು 

 1. ಆದಾಯವನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ:– ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದಾದಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.– ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ (STT) ಕೂಡ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.– ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಫ್&ಒ (F&O) ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಂತಹ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಲಾಭಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.– ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.– ಎಫ್&ಒ (F&O) ಯಿಂದ ಆದಾಯವು ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಉದಾಹರಣೆ:ನೀವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ನೀವು ಇತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಐಟಿಆರ್‌ (ITR) ನಲ್ಲಿ ಎಫ್&ಒ (F&O) ನಷ್ಟವು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಆದಾಯವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ :– ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳಂತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ (STT) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.– ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ನಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
 3. ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಎಫ್&ಒ (F&O) ಯಿಂದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚಗಳುಬಿಸಿನೆಸ್ ಒಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್&ಒ (F&O) ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ:– ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ಗಳು– ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳಗಳು– ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಾಹನ ವೆಚ್ಚಗಳು– ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು– ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು– ಬಿಸಿನೆಸ್ ಒಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸವಕಳಿಆದರೆ ಅಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನೀವು ರಶೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ₹10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಾರದು.
 4. ಖಾತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಚ್‌ಯುಎಫ್ (HUF) ಆಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಫ್&ಒ (F&O) ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು:– ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ₹2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಥವಾ– ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ₹25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ವೆಚ್ಚದ ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 44AD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ 8% ಲಾಭಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು 8% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
 5. ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು?– ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 44AB ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 44AB (a) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ₹10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.– ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟಕವು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ 6% ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.– ಸೆಕ್ಷನ್ 44AB (e) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ –

  a. ಎಫ್&ಒ (F&O) ಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಲಾಭವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟಿನ 6% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ (ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8%).

  b. ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೀರಿ.

  c. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.

  – ಅಲ್ಲದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 44AD (4) ಅನ್ವಯವಾದರೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.ನೀವು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ 6% ಲಾಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಐ ಟಿ ಆರ್ (ITR)4 ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಆದಾಯವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಆರ್ (ITR) 3 ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ತಡೆರಹಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಸಮುದಾಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ! ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು, ಸರಕುಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ)

ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?

ಹೌದು, ನೀವು ಎಫ್&ಒ (F&O) ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ನಾನ್-ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (CLEARTAX) ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪಿ&ಎಲ್ (P&L) ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಳವಾಗಿದೆ.

ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಬೇಕು?

ಎಫ್&ಒ (F&O) ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನ್-ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದಾಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಿ ಜಿ ಬಿ ಪಿ (PGBP) ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಟಿಆರ್ (ITR) 3 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಬಳಸಿ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಗೆ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಫ್&ಒ (F&O) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ನೀವು ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO)ದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ (ANGEL ONE) ತೆರಿಗೆ ಪಿ&ಎಲ್ (P&L) ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ವಿಕೋ (QUICKO) ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.