ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳು, ಚೆಕ್ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.  ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್

ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಲು ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ

ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ಆದಾಯವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಮನೆಯ ಆದಾಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅವರ ನಡುವೆ ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತತ್ವಗಳು

  1. ಬಡವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು.
  2. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದರ ಗಮನ.
  3. ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಲೋನ್‌ಗಳಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
  4. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ.

ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ತಕ್ಷಣದ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಡತನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಂಡವಾಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೊತ್ತವು ಸಣ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸಣ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೊತ್ತಗಳು ಬಡತನದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಹಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗುರುತಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರಗಳು

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 55% ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 48% ಆಗಿರುತ್ತವೆ.  ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಡುವು ಮೀರಿದ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 98% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರುಪಾವತಿ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಜನರು ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು.

ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ 66% ವರೆಗಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ 42% ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಬಡತನವು ನಿರಂತರ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಣದ ದುರ್ಬಲತೆಯು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಫಂಡ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಉತ್ತಮ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಜನರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿರಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದೇ, ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸರಾಸರಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಜವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು

ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆದಾಗ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು

ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಗಮತೆಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂತೋಷವು ಮರುಪಾವತಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.