ಏನಿದು ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್?

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ಮ್ 16 ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಒಮ್ಮೆ “ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸಾವು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ” ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ, ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ಯಾನ್) ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ಯಾನ್) ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ (ಟಿಡಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ (ಟಿಸಿಎಸ್) ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ (ಎಐಎಸ್) ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರಾಂಶ (ಟಿಐಎಸ್) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ:

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ಒಂದು ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆಯಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ (ಟಿಡಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ (ಟಿಸಿಎಸ್) ಸೇರಿದಂತೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಪಾವತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

 1. ಸಂಬಳದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ.
 2. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲ(ಗಳ) ವಿವರಗಳು.
 3. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಪಾವತಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ.
 4. ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು.
 5. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಬಡ್ಡಿಯ ವಿವರಗಳು.
 6. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಷೇರುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು.
 7. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶಗಳ ವಿವರಗಳು.
 8. ವಿದೇಶಿ ರವಾನೆ, ಸಂಬಳ ವಿರಾಮ ವಿವರಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.
 9. ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್.
 10. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳು.
 11. ಜಿಎಸ್ಟಿಆರ್-3ಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 12. ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.

ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ 26A ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು?

2022 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನ ರಚನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಇದು ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 1. ಭಾಗ-I – ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಗಳು.
 2. ಭಾಗ-II-15G / 15H ಗಾಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಗಳು.
 3. ಭಾಗ-III – ವಿಭಾಗ 194B/ಮೊದಲ ಪ್ರಾವಿಸೊ 194R ನ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (1) ಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳು/ ವಿಭಾಗ 194S ನ ಉಪ-ವಿಭಾಗ(1) ಗೆ ನಿಬಂಧನೆ.
 4. ಭಾಗ-IV -ಮೂಲ u/s 194IA/ 194IB / 194M/ 194S ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಗಳು (ಮಾರಾಟಗಾರ/ಆಸ್ತಿಯ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ/ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ).
 5. ಭಾಗ-V – ಫಾರ್ಮ್-26QE (ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ) ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಾಗ 194S ನ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (1) ಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳು.
 6. ಭಾಗ-VI-ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಗಳು.
 7. ಭಾಗ-VII- ಪಾವತಿಸಿದ ಮರುಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು (ಯಾವ ಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ CPC TDS ಆಗಿದೆ. ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ E-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ AIS ಅನ್ನು ನೋಡಿ).
 8. ಭಾಗ-VIII-ಮೂಲ u/s 194IA/ 194IB /194M/194S ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಗಳು (ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ/ಆಸ್ತಿಯ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ/ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ).
 9. ಭಾಗ-IX – ಫಾರ್ಮ್ 26QE (ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ) ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಾಗ 194S ನ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (1) ಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು/ಬೇಡಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
 10. ಭಾಗ X-TDS/TCS ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳು* (ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ).

ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು?

ತೆರಿಗೆದಾರರಾಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಅನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:

 1. ಟಿಡಿಎಸ್ ಸಮನ್ವಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಟ್ರೇಸ್) www.tdscpc.gov.in ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.

 2. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ.

ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು (ಫಾರ್ಮ್ 26AS), ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಫಾರ್ಮ್-26AS ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು:

 1. ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

 2. ‘ಮೈ ಅಕೌಂಟ್’ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತು ‘ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ (ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್) ವೀಕ್ಷಿಸಿ’ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

 3. 3. ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಓದಿ, ‘ಕಂಫರ್ಮ್’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು TDS-CPC ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 4. TDS-CPC ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆಯ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ. ‘ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

 5. ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ (ಫಾರ್ಮ್ 26AS) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

 6. ‘ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ’ ಮತ್ತು ‘ವೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ’ (HTML, ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ PDF) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

 7. ‘ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

 8. ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು PDF ಆಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು, ಅದನ್ನು HTML ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ > ‘PDF ಆಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ TDS ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ತೆರಿಗೆದಾರರಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ (ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್) ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾದ ಫಾರ್ಮ್ 16 (ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 16A (ಸಂಬಳ ಪಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ) ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 1. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಥವಾ ಕಡಿತದಾರರ ಟ್ಯಾನ್, ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೊತ್ತ.

 2. ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಪೇಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ TDS ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 3. ಕಡಿತಕಾರರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ TDS ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, TDS ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳುವ ಕಡಿತಕಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

 4. ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ TDS ಫಾರ್ಮ್ 16/16A ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ITR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕಡಿತಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು TDS ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

TDS ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಫಾರ್ಮ್ 16/16A) ವಿರುದ್ಧ ಫಾರ್ಮ್ 26AS

ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಫಾರ್ಮ್ 16/16A ಒಂದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಐಟಿಆರ್ ವರದಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ತೆರಿಗೆದಾರನು ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ನಮೂನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ಮ್ 16 ಆದಾಯದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಯಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 80U ವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳು

ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮೇ 31 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಡಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

FAQs

ಏನಿದು ಫಾರ್ಮ್ 26ಎಎಸ್?

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು / ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ?

ಸಿಪಿಸಿಯಿಂದ ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಡಿತದಾರನು ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಡಿತ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.