ಫಾರ್ಮ್ 16′ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ’

ಫಾರಂ 16 ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ 16 ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆದಾಯ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಅದರ ಘಟಕಗಳ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್ (ITR)) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಾರಂ 16 ಎಂದರೇನು?

ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಫಾರಂ 16 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್‌ (TDS) ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 203 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ) ಪಾವತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ (ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ), ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಫಾರಂ 16 ಅನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ಫಾರಂ 16 ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಾರ್ಮ್ 16 ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋನ್‌ಗಳಂತಹ ಇತರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಫಾರಂ 16 ಗೆ ಅರ್ಹತೆ

ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯು, ಅವರ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ,.

ಫಾರಂ 16 ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದ 31 ಮೇ (ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ 15 ಜೂನ್ ಒಳಗೆ) ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಗಡುವು ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವು ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮತ್ತು 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವು 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಫಾರಂ 16A ಮತ್ತು 16B ಎಂದರೇನು?

ಫಾರಂ 16 ನಂತೆಯೇ, ಫಾರಂ 16A ಮತ್ತು ಫಾರಂ 16B ಅನ್ನು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಫಾರ್ಮ್ 16 ರ ಭಾಗ A ಮತ್ತು ಭಾಗ B ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಫಾರಂ 16, ಫಾರಂ 16A ಮತ್ತು ಫಾರಂ 16B ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಫಾರಂ 16A: ಫಾರಂ 16A ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ ಡಿ (FD) ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಮಿಷನ್, ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಫಾರಂ 16 ರಂತೆ, ಫಾರಂ 16A ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು, ಪ್ಯಾನ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ (TAN) (ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್), ಪಾವತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಮೊತ್ತ, ದಿನಾಂಕ, ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ರಶೀದಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಫಾರಂ 16B: ಫಾರಂ 16B ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆದ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಡೀಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಖರೀದಿದಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಫಾರ್ಮ್ 16B ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಫಾರ್ಮ್ 16B ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪ್ಯಾನ್, ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ, ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 16, 16A, ಮತ್ತು 16B ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಾರಂ 16 ಫಾರಂ 16ಎ ಫಾರಂ 16B
ಇದು ಸಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ 16A ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ
ಸಂಬಳವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಬಡ್ಡಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳು, ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16A ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ (ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ)
ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ವಿರುದ್ಧ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಫಾರಂ 16 ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಫಾರಂ 16 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸುಲಭ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್: ಫಾರ್ಮ್ 16 ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ: ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾರದರ್ಶಕ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್: ಸಂಬಳದ ಅಂಶಗಳು, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಫಾರ್ಮ್ 16 ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ವರಿತ ರಿಫಂಡ್: ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ರಿಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ: ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.

ಐಟಿ (IT) ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನುಸರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಾರಂ 16 ನೊಂದಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ಮ್ 16 ಬಳಸಿ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

 • ಐಟಿ (IT) ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
 • ಡ್ರಾಪ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 • ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
 • ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ
 • ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ (XML) ಫೈಲನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

 • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್‌ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
 • ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ (ವಿಳಾಸ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್)
 • ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಫಾರಂ 16 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಟ್ರೇಸಸ್ (TRACES) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರೇಸಸ್ (TRACES) ಅನ್ನು 16 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು ಇವು.

 • ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಪಾನ್ (PAN) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
 • ಫಾರ್ಮ್ 16 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 • ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ತೀರ್ಮಾನ

ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ 16, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ರಹಿತ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಫಾರಂ 16 ಎಂದರೇನು?

ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಫಾರಂ 16 ಅನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಫಾರಂ 16 ಅನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು.

ಫಾರಂ 16 ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

ಫಾರ್ಮ್ 16 ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ಯಾನ್ (PAN), ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ (Tan) (ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್), ಸಂಬಳದ ಬ್ರೇಕಪ್, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಕಡಿತಗಳು, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನನ್ನ ಫಾರಂ 16 ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ನೀಡಲು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇನ್ನೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಫಾರ್ಮ್ 16 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.