ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಬಹುದು

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗೊಂದಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಈಾಎರಡೂ ಖಾತೆ ಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಸ್ಎರಡೂ ಖಾತೆ ಗಳು ಅನನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಿೆು ಿೆಲ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾತೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಸರಳ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ , ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ (ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವಂತೆಯೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಎಂಬುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಷೇರು ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಖರೀದಿಸುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಷೇರು ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಷೇರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಖಾತೆಗಳುಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.. ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್-ಕಮ್-ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

.

ನೀವು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ

ಕಾಗದರಹಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಚಯವು ಸರಳ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀವು ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ

ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳು ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ

ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಡುವಳಿಗೆಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಮೂಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಶನ್ ಫಾರಂ (DRF ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್) ಅರ್ಜಿಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ (RTA ಆರ್ ಟಿ ಎ ) ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. RTA(ಆರ್ ಟಿ ಎ)ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ

ಆನ್ಲೈನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಹೇಳಲಾದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಿಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೊಂದಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ:

ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ದಲ್ಲಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ರೂಪಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಗದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್-ಕಮ್-ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೆಬಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂತಿಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು

ಷೇರು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ IPO ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ.