ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಭವಿಷ್ಯಗಳು ವಿರುದ್ಧ  ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅವರು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ  – ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ, ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯತೆ.

ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ , ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.  ಷೇರುಗಳು, ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಗೋಧಿ, ಹತ್ತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು  ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಬಹುದು..

ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಹೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹ. ಬೆಲೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರು,  ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ  ಉತ್ಪನ್ನಗಳು  ಅಂತಹ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಗದು ಮಾಡಲು  ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅವರು ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಭವಿಷ್ಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ,. ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವಿವರಣೆಯು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 100 ರಲ್ಲಿ ABC(ಎಬಿಸಿ) ಕಾರ್ಪಿನ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ. ನೀವು  ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ರೂ. 100 ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (`ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ’) 1,000 ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ABC(ಎಬಿಸಿ)  ಕಾರ್ಪ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 150 ಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 100 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 50×1000, ಅಥವಾ ರೂ. 50,000 ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ  ಮತ್ತು ABC((ಎಬಿಸಿ)) ಕಾರ್ಪ್ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ₹ ರೂ 50 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ರೂ. 50,000 ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ!

ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ, ಆದರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ABC(ಎಬಿಸಿ) ಕಾರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೂ. 150 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ರೂ. 50,000 ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಷೇರು ಬೆಲೆ ₹ರೂ 50 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಹೀಗಾಗಿ ರೂ 50,000 ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಏಕೈಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ  (‘ರೈಟರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು  ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತೆ ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 200 ಷೇರುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದೇ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್  ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಷೇರಿನಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಒಂದು, ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಧಗಳು

ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಕಾರವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ:

ಕರೆ ಆಯ್ಕೆ: ಇದು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪುಟ್ ಆಯ್ಕೆ: ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕರೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ  ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವಾಗ ಪುಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

.

ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು

ಭವಿಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು. ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು  ವಹಿವಾಟಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ  ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು  ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ರೈಟರ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಕದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎರಡನ್ನೂ ಲೆವರೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ. ನೀವು ₹ ರೂ 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಮಾರ್ಜಿನ್ 10 ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾನ್ಯತೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು 10 ಶೇಕಡಾವಾರು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದೇ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ  ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆಗಳು 10 ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಷ್ಟಗಳು ಕೇವಲ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ , ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ  ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೋದಂತೆ , ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್  ಮಾಡುವಾಗ, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿದಾರರು ಸೀಮಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಾರಾಟಗಾರನ ಅಪಾಯವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬರಹಗಾರರು ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬರಹಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಲಾಭಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಣದಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ , ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಅನುಭವಿ ಜನರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

 ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಿಕೆ

ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲುಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಷೇರುಗಳ ಭೌತಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು. ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮುಕ್ತಾಯ

ನಾವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ  ಭವಿಷ್ಯದ  ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂತೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳು ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

 

ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವವಾಗಿದೆ, ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆಯೇ?

 

ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಖರೀದಿದಾರರು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ಥಳದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಭಾಗಶಃ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳಂತೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಒಟ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮಾಣದ 3 ಮತ್ತು 12 ಪ್ರತಿಶತದ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಯಾವುವು?

 

ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ,.  ಇದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು  ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದವು ಬಹು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ  ಟ್ರೇಡ್ ಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ , F&O (ಎಫ್&ಓ) ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,.

ಭವಿಷ್ಯವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?

 

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎರಡೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಥೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ , 100 ಶೇಕಡಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಅಂತರ್ಗತ ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದೈನಂದಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು?

 

ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯದು  ಭವಿಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ.

ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  • ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಗಳಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ
  • ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಮ ಅಪಾಯದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ
  • ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ

ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

  • ಆಯ್ಕೆಗಳುಹರಡುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹು-ಕಾಲು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಆಯ್ಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ
  • ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಪಾಯದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ
  • ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೊಸ  ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ

ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ  ಆಯ್ಕೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ