ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು

ಮೊದಲ ಹಂತ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ . ನಿಮ್ಮ  ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ನೀವು ಪಾವತಿ ದ್ವಾರ, ನೆಫ್ಟ್/ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಯಸ್ (NEFT/RTGS) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಚೆಕ್/ ಡಿಡಿ (DD) ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುವ ಪೇ-ಇನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುವ  ಪೇ-ಔಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

1. ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಮೂಲಕ  ನಿಧಿಗಳನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ, ಪಾವತಿ  ದ್ವಾರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್(ICICI Bank), ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್(HDFC Bank), ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(Axis Bank), ಎಸ್‌ಬಿಐ(SBI) ಮತ್ತು ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್(Citibank)ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿ ದ್ವಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ದ್ವಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ  ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಖಾತೆ ಬಳಸಬಹುದು. , ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ  ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಕ್ಷಣ  ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪಾವತಿ ದ್ವಾರ ಬಳಸುವಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಪಾವತಿ ದ್ವಾರ ಬಳಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿ ರೂ. 10 ಮತ್ತು ರೂ. 20 ನಡುವೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸೆಬಿ(SEBI) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ದಲ್ಲಾಳಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಒಂದು  ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉದ್ಯಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌(Angel One)ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಾವು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ,  ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌(Angel One)ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

2. ನೆಫ್ಟ್/ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಯಸ್ / ಐಎಂಪಿಯಸ್ (NEFT / RTGS / IMPS) ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು

ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೆಫ್ಟ್ (NEFT ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ(HDFC)ಯಿಂದ ಎಸ್ಬಿಐಗ(SBI)ಎನ್ ಇ ಎಫ್ ಟಿ(NEFT) ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು 2-3 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ  ದಲ್ಲಾಳಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಎನ್ ಇ ಎಫ್ ಟಿ ಯನ್ನು(NEFT) ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು  ದಲ್ಲಾಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗುಪ್ತಪದ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ(OTP)ಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಟ್ಟದ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. NEFT ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ನೆಫ್ಟ್(NEFT) ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ  ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ  ಸರಕು ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನೆಫ್ಟ್(NEFT)  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ನೆಫ್ಟ್(NEFT) ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಯಸ್ ((RTGS)) ನೆಫ್ಟ್(NEFT) ನಂತೆಯೇ ಇದೆ; ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ  ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಐಎಂಪಿಯಸ್ (IMPS) ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ನೆನಪಿಡಿ, ನೆಫ್ಟ್ (NEFT)ಮತ್ತು ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಯಸ್ (RTGS)ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಗದಿತ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.00). ನೆಫ್ಟ್(NEFT)ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ನೆಫ್ಟ್(NEFT)ಮಾಡಿದರೆ,  ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಿನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಐಎಂಪಿಯಸ್ (IMPS)ಆಗಿದೆ. ಐಎಂಪಿಯಸ್(IMPS) ವರ್ಗಾವಣೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್(NEFT) ಗಂಟೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್(NEFT)ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ(HDFC) ಯ ಐಎಂಪಿಯಸ್(IMPS) ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್(NEFT)ಸೇವೆಗಳ ನಡುವಿನ  ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಐಎಂಪಿಯಸ್ (IMPS) ನ 24X7 ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಎಂಪಿಯಸ್ IMPS ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ  ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

3. ಚೆಕ್ / DD ಮೂಲಕ  ದಲ್ಲಾಳಿ  ಪರವಾಗಿ  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ  ದಲ್ಲಾಳಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ  ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್  ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು  ಪಾವತಿ ದ್ವಾರಅಥವಾ ನೆಫ್ಟ್/ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಯಸ್( NEFT/RTGS)ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್/ ಡಿಡಿ (cheque/DD) ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು  ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ದಲ್ಲಾಳಿ ಚೆಕ್/ ಡಿಡಿ (cheque/DD)ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು 2-3 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್(cheque) ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ  ಹಣ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್(cheque) ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆಯು ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು  ದಲ್ಲಾಳಿನಿಮ್ಮ  ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..

ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಜಾಡುಗಳು ಯಾವುವು?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ  ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಪಾವತಿ  ದ್ವಾರ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪಾವತಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ID)ವಿವರಗಳ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ನೆಫ್ಟ್/ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಯಸ್ /ಐಎಂಪಿಯಸ್ (NEFT / RTGS / IMPS) ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿಗೆ  ನೀಡಲಾದ ಚೆಕ್ ಡಿಡಿ (cheque/ DD)ನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಖಾತೆಲೆಡ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ  ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.