જ્યારે સ્ટૉક ડિવિડન્ડ્સની ચુકવણી કરવામાં આવે છે

1 min read
by Angel One

જ્યારે કોઈ કંપની તેના ત્રિમાસિક પરિણામોમાં  કમાયેલા નફા જાહેર કરે છે, ત્યારે તે શેરધારકોને તેની કમાણીનો હિસ્સો આપી શકે છે. શેર વ્યક્તિની માલિકીના શેરોની સંખ્યાના પ્રમાણમાં છે. આને ડિવિડન્ડ તરીકે ઓળખાય છે. એક કંપની રોકાણકારોને અપીલિંગ કરવા અને તેમને જાળવવા માટે એક ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરે છે.

તેથી સ્ટૉક ડિવિડન્ડ્સની ચુકવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે?

નોંધ કરવા માટે નીચે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ તારીખો છે:

  1. તારીખની ઘોષણા: તારીખ છે જ્યારે કંપની ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરે છે. તેમાં ડિવિડન્ડની રકમ, એક્સડિવિડન્ડની તારીખ અને ચુકવણીની તારીખનો સમાવેશ થાય છે.
  2. રેકોર્ડ તારીખ: તારીખ છે જેના દ્વારા કંપનીએ રોકાણકારને રેકોર્ડ કરવું આવશ્યક છે. રેકોર્ડ પરના માત્ર શેરધારકો ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે હકદાર છે. કંપનીની પુસ્તકમાં ઉમેરવા માટે પાત્ર બનવા માટે, રેકોર્ડની તારીખથી ઓછામાં ઓછા બે દિવસ પહેલાં સ્ટૉક ખરીદી કરવી જરૂરી છે.
  3. એક્સતારીખ: સામાન્ય રીતે રેકોર્ડની તારીખથી પહેલાં છે. જો તમે પૂર્વતારીખ પર અથવા તેના પછી શેર ખરીદો છો, તો તમે ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે યોગ્ય નથી. પૂર્વતારીખ નિર્ધારિત કરવા માટે ભારતીય સ્ટૉક એક્સચેન્જ સુધી છે.
  4. ચુકવણીની તારીખ: સામાન્ય રીતે રેકોર્ડની તારીખથી એક મહિનો છે. જાહેર કરેલ સ્ટૉક ડિવિડન્ડ ચુકવણીની તારીખ પર ચૂકવવામાં આવે છે.

ડિવિડન્ડ પેઆઉટની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

ડિવિડન્ડ પેઆઉટ કંપનીની ચોખ્ખી આવક સાથે દરેક શેર દીઠ વાર્ષિક ડિવિડન્ડનો અનુપાત છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ડિવિડન્ડ પ્રતિ શેર 10 છે અને તમારી પાસે 100 શેર છે, તો તમને 1000 નો ડિવિડન્ડ પ્રાપ્ત થશે. 2 વ્યવસાયિક દિવસોમાં ડિવિડન્ડ ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ છે.

ડિવિડન્ડ કેવી રીતે ચૂકવવામાં આવે છે?

ડિવિડન્ડની ચુકવણી માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધવાર્ષિક અથવા વાર્ષિક ધોરણે કરી શકાય છે. કેટલીકવાર, ચુકવણી માટે કોઈ સેટ શેડ્યૂલ નથી અને જો કંપની અસાધારણ નફા કરી રહી છે તો તે વિશેષ એક વખતના લાભો પણ આપી શકે છે. ચુકવણી રોકડ અથવા વધારાના સ્ટૉક્સના રૂપમાં હોઈ શકે છે. ડિવિડન્ડનો ઉપયોગ ઓપન માર્કેટમાં શેર ફરીથી ખરીદવા માટે કરી શકાય છે. ડિવિડન્ડ ચેક સામાન્ય રીતે તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવે છે.

કેટલાક કિસ્સાઓમાં ચેક તમને મેઇલ કરવામાં આવે છે. લાભોથી કમાયેલ વ્યાજ પર કરપાત્ર છે. તમે ડિવિડન્ડ્સ સાથે સ્થિર, નિયમિત આવક કમાઈ શકો છો. હમણાં એન્જલ બ્રોકિંગ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ સાથે શરૂઆત કરો.