શેરનું ફેસવેલ્યુ

0 mins read
by Angel One

શેરનું ફેસવેલ્યુ, જેની ઉપર મૂલ્ય તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે મૂલ્ય છે જેના પર શેર બજાર પર સૂચિબદ્ધ (લિસ્ટીંગ) છે

સ્ટૉક માર્કેટ એ એક સ્થાન છે જે રોકાણકારોને સારા રિટર્ન કમાવવાની ક્ષમતા આપે છે. બજારોમાં રોકાણ કરતી વખતે, શેર બજારનાનિયમોની જાણકારી આવશ્યક છે. સમજવાની પ્રથમ બાબત શેરનું ફેસવેલ્યુ છે. તેને પાર મૂલ્ય તરીકે પણ ઓળખાય છે અને જ્યારે સ્ટૉક જારી કરવામાં આવે છે ત્યારે નક્કી કરવામાં આવે છે. ફેસવેલ્યુ એક આવશ્યક સુવિધા એ છે કે તે નક્કી કરવામાં આવે છે, અને તે ક્યારેય બદલાય નથી.

હવે આપણે શેરનોફેસવેલ્યુ જોયું છે, હવે આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે તે નક્કી કરવામાં આવે છે. તેની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી પરંતુ તેના બદલે મનપસંદ નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. એક કંપનીના બેલેન્સશીટ માટે કંપનીના સ્ટૉકના એકાઉન્ટિંગ મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે ફેસ વેલ્યૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેથી, યાદ રાખવું જરૂરી છે કે ફેસ મૂલ્ય પ્રવર્તમાન સ્ટૉક કિંમત સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

સ્ટૉક માર્કેટમાં ફેસવેલ્યુનું મહત્વ કાનૂની અને એકાઉન્ટિંગ કારણોસર છે. અગાઉ, જ્યારે કોઈ શેરહોલ્ડરએ સ્ટૉક ખરીદ્યું હતું, ત્યારે તેમને શેર પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ફેસવેલ્યુનો સમાવેશ થાય છે.. હાલમાં, બધા પ્રમાણપત્રો ડિજિટલ ફોર્મેટમાં જારી કરવામાં આવે છે. મોટાભાગે, ભારતીય કંપનીના શેરોમાં 10 રૂપિયાનું ફેસવેલ્યુ છે.

ફેસવેલ્યુ અને માર્કેટ વેલ્યુ વચ્ચેનો તફાવત: ઘણી પ્રથમ વખતના રોકાણકારોને સ્ટૉકના મૂલ્ય અને તેના બજાર મૂલ્ય વચ્ચેના તફાવતનું આંકલન  કરી શકાય છે. માર્કેટ વેલ્યૂ એ વર્તમાન કિંમત છે જેના પર કેપિટલ માર્કેટમાં શેર વેચાય છે અથવા ખરીદવામાં આવે છે. મોટાભાગે શેરનું ફેસવેલ્યુ બજાર મૂલ્ય કરતાં ઓછું છે. કંપનીનું બજાર મૂલ્ય તેના પ્રદર્શન અને માંગ અને તેના સ્ટૉકની સપ્લાયના આધારે બદલાય છે. ચાલો આપણે ધારીએ એક કંપની 10 રૂપિયાના ફેસવેલ્યુ પર જાહેર થાય છે. તેની પાસે 50 રૂપિયાનું બજાર મૂલ્ય હોઈ શકે છે. જો કે, તે હંમેશા હોય તે જરૂરી નથી. કેટલાક સ્ટૉક્સના કિસ્સામાં, ફેસવેલ્યુબજાર મૂલ્ય કરતાં વધુ હોઈ શકે છે.

જ્યારે તેનું બજાર મૂલ્ય ઉપરોક્ત ઉદાહરણ જેમાં ફેસવેલ્યુ કરતાં વધુ હોય ત્યારે એક શેર પ્રીમિયમ અથવા તેનાથી વધુ હોવાનું કહેવામાં આવે છે. જો 10 રૂપિયાનું ફેસવેલ્યુ ધરાવતું સ્ટૉક 25 રૂપિયા વેચી રહ્યા છો તો તે રૂપિયા 15 ના પ્રીમિયમ પર છે. જો બજાર મૂલ્ય ફેસવેલ્યુ સમાન હોય તો તે એક સમાન હોય તેવું જાણવામાં આવે છે. જો બજારનું મૂલ્ય ચહેરાના મૂલ્ય કરતાં ઓછું હોય, તો તે સમાન છૂટ પર અથવા તેનાથી નીચે વેચી રહ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો રૂપિયા 100 ના ફેસ વેલ્યૂ સાથે શેર રૂપિયા 50 માટે વેચી રહ્યું છે, તો તે રૂપિયા 50 ની છૂટ પર છે.

ડિવિડન્ડ્સની ગણતરીમાં ફેસવેલ્યુનું મહત્વ: જ્યારે કંપની તેના શેરધારકોમાં તેના વાર્ષિક નફાનો ભાગ વિતરિત કરે છે, ત્યારે તેને ડિવિડન્ડ તરીકે ઓળખાય છે. શેરનું ફેસવેલ્યુ લાભોની ગણતરીમાં મહત્વ ધરાવે છે. આ કારણ છે કે રોકાણકાર તરીકે લાભોની ગણતરી કરવા માટે સ્ટૉકનું ચહેરાનું મૂલ્ય જોવું મહત્વપૂર્ણ છે.

ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે સમજો. ચાલો અમને કહીએ કે બજારમાં રૂપિયા 100 વેપાર કરી રહ્યું છે પરંતુ તેમાં 10નું ફેસ વેલ્યુ છે. જ્યારે તે 10 ટકાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરે છે, ત્યારે રૂપિયા 1 ડિવિડન્ડ છે અને રૂપિયા 10 નથી.

સ્ટૉકના વિભાજનના કિસ્સામાં ફેસ વેલ્યૂ: જ્યારે કંપની તેના સ્ટૉકને વિભાજિત કરવાનો નિર્ણય લે છે, ત્યારે તે ફેસ વેલ્યૂના આધારે છે. સ્ટૉકના વિભાજનના કિસ્સામાં શેરના ફેસવેલ્યુ શું થશે તે સમજવું પણ જરૂરી છે. સ્ટૉકનું વિભાજન ફેસ વેલ્યૂના વિભાજન સિવાય કંઈ નથી, તેથી 1:5 વિભાજિત થવાના કિસ્સામાં, જે શેરનું ચહેરાનું મૂલ્ય રૂપિયા 10 હોય, તે રૂપિયા 2 ના ફેસવેલ્યુ સુધી ઘટાડવામાં આવશે. જો કે, શેરની કિંમત પણ પ્રમાણમાં ઘટી જશે. તેથી, તમારી હોલ્ડિંગ્સની કુલ રકમ સમાન રહેશે. અસરકારક, રોકાણકારો માટે વધુ શેર ઉપલબ્ધ રહેશે.

આ રીતે શેરના અર્થના ચહેરાનું મૂલ્ય સમજવું અને સ્ટૉક માર્કેટમાં રોકાણ કરતી વખતે બજાર મૂલ્યથી તે કેવી રીતે અલગ છે તે સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે.