એન્ગલફિંગ પૅટર્ન

1 min read
by Angel One

એન્ગલફિંગ પૅટર્ન શું છે?

એન્ગલફિંગ પૅટર્ન, અથવા કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન એક ટેકનિકલ ચાર્ટ પેટર્ન છે જે હાલના માર્કેટ ટ્રેન્ડમાં સંભવિત રિવર્સલને સિગ્નલ કરે છે. આ પૅટર્ન્સ કિંમત-કાર્ય વિશ્લેષણમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે એન્ગલફિંગ પૅટર્ન્સ કામકાજને બજારમાં પ્રવેશ કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે,  . એક એન્ગલફિંગ મીણબત્તીમાં બે મીણબત્તીઓનો સમાવેશ થાય છે, અને સંપત્તિની કિંમતમાં મૂવમેન્ટને એક કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાફિક રીતે બતાવવામાં આવે છે.

ચાર્ટ પર બીજી મીણબત્તી દ્વારા “એનગલ્ફેડ” પહેલી મીણબત્તી સાથે બે મીણબત્તીઓનો ઉપયોગ કરીને એક એન્ગલફિંગ પૅટર્ન બનાવવામાં આવે છે. વધુમાં, માન્ય એન્ગલફિંગ પૅટર્ન મેળવવા માટે તે જરૂરી છે કે પ્રથમ મીણબત્તી ત્યારપછીની મીણબત્તીના ભાગમાં સંપૂર્ણપણે યોગ્ય છે. જો કિંમત વધી રહી હોય ત્યારે ચેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન ચાર્ટ પર દેખાય છે, તો તે સૂચવે છે કે શિખરની રચના થઈ શકે છે, જ્યારે કિંમત ડાઉનટ્રેન્ડમાં હોય ત્યારે એન્ગલફિંગ પૅટર્ન દેખાવ સૂચવે છે કે નીચેની બાજુ બની રહી શકે છે.

એન્ગલફિંગ પૅટર્નના પ્રકાર શું છે?

વર્તમાન માર્કેટ ટ્રેન્ડ સંબંધિત એન્ગલફિંગ મીણબત્તી ફોર્મના આધારે, બે પ્રકારના એન્ગલફિંગ પૅટર્ન છે: બુલિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન અને એન્ગલફિંગ પૅટર્ન ધરાવે છે.

બુલિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન

બુલિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન એક રિવર્સલ પૅટર્ન છે જેમાં બે મીણબત્તીઓ શામેલ છે, જેમાં બાદમાં ટેઇલ શેડોની લંબાઈને ધ્યાનમાં લીધા વગર પ્રથમ મીણબત્તીને સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવે છે. વધુમાં, એક બુલિશ એન્ગલફિંગ મીણબત્તી ડાઉનટ્રેન્ડમાં દેખાતી વખતે સ્પષ્ટ સિગ્નલ પણ આપે છે, જે દબાણમાં ખરીદવામાં અપટિક સૂચવે છે. એક બુલિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન બજારમાં વધુ ખરીદદારોની પ્રવેશને સૂચવે છે, આમ કિંમત વધારે છે. તે ઘણીવાર હાલના બજારના વલણને પરત કરવાની શરૂઆત કરે છે.

સામાન્ય રીતે જ્યારે કિંમત પાછલી નીચા કિંમત કરતાં ઓછી હોય ત્યારે વેપારીઓ લાંબી સ્થિતિઓમાં પ્રવેશ કરે છે, અને બીજા એન્ગલફિંગ મીણબત્તીની ઉચ્ચતમ કરતાં વધુ ખસેડે છે, જે ડાઉનટ્રેન્ડ રિવર્સલની પુષ્ટિ કરે છે.

એન્ગલફિંગ પૅટર્ન રજૂ કરો

એક બેરિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન બુલિશ પૅટર્નની વિપરીત છે, અને જ્યારે તે અપટ્રેન્ડ દરમિયાન દેખાય ત્યારે તે સ્પષ્ટ સિગ્નલ રજૂ કરે છે. આ પૅટર્ન દબાણમાં ખરીદવાનું ઘટાડો અને દબાણમાં વેચવામાં અપટિક સૂચવે છે. આ પૅટર્નમાં બે મીણબત્તીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મોટી ડાઉન મીણબત્તી દ્વારા અપ મીણબત્તી સામેલ છે. એક બેરિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન બજારમાં વધુ વિક્રેતાઓના પ્રવેશને દર્શાવે છે, આમ કિંમતો ઘટાડે છે. તેથી, તે ઘણીવાર હાલના બજારના વલણને પરત કરવાનું ટ્રિગર કરે છે.

ઉપર દર્શાવેલ છબીમાં, મીણબત્તી બુલિશ છે, જ્યારે એન્ગલફિંગ મીણબત્તી સહન કરે છે. બેરિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન દર્શાવે છે કે વેચાણનું દબાણ ખરીદવાના દબાણને દૂર કરશે, દિવસ પહેલાં બજાર બંધ કરવામાં આવે છે, જે બજારના વલણમાં પરત આવવા અંગે આગાહી કરશે.

બુલિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન્સ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો અને એન્ગલફિંગ પૅટર્ન્સ ધરાવે છે

બુલિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્ન એક બેરિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્નની વિપરીત છે. એક બુલિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્નમાં, બે-મીણબત્તીના પેટર્નમાં પ્રથમ મીણબત્તી એક ડાઉન મીણબત્તી છે, જે બીજી મીણબત્તી મોટી અપ મીણબત્તી હોય છે, અને તેની વાસ્તવિક બોડી પહેલા છે. બેરિશ એન્ગલફિંગ પૅટર્નમાં, બે મીણબત્તીના પેટર્નમાં પ્રથમ મીણબત્તી એક અપ મીણબત્તી છે, જે બીજી મીણબત્તી એક મોટી ડાઉન મીણબત્તી હોય છે, જે તેના વાસ્તવિક શરીર માર્કેટ ટ્રેન્ડમાં પરત કરવાનું સૂચવે છે.

એન્ગલફિંગ પૅટર્ન્સનું મહત્વ

એનગલફિંગ પૅટર્ન વેપારીઓને ટ્રેન્ડ રિવર્સલની આગાહી કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે, તેમને ટ્રેન્ડની ચાલુ રાખવાની સૂચના આપે છે અથવા તેમને બહાર નીકળવાની વ્યૂહરચના આપે છે.

ટ્રેન્ડ રિવર્સલ: ટ્રેન્ડ રિવર્સલની આગાહી કરવાથી વેપારીઓને બજારના વલણમાં સંભવિત રીવર્સલની અપેક્ષા રાખતી વખતે શ્રેષ્ઠ શક્ય સમયે બજારમાં પ્રવેશ કરવામાં અને અંત સુધી ટ્રેન્ડ જોવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

માર્કેટ ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવું: ટ્રેડર્સ વર્તમાન ટ્રેન્ડની ચાલુ રાખવા માટે એન્ગલફિંગ મીણબત્તી પૅટર્નનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, વેપારીઓ અપટ્રેન્ડ અથવા ડાઉનટ્રેન્ડ દરમિયાન બુલિશ (તેજીમય) અથવા બેરિશ (મંદીમય) પૅટર્ન જોવા માટે એન્ગલફિંગ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્નનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને હાલના ટ્રેન્ડની ચાલુ રાખવાનું આગાહી કરી શકે છે.

એક્ઝિટ પ્લાન: જો કોઈ ટ્રેડર હાલના ટ્રેન્ડ દરમિયાન પોઝિશન ધરાવે છે, તો એન્ગલફિંગ પૅટર્નનો ઉપયોગ ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવા માટે સિગ્નલ તરીકે કરી શકાય છે, જો એન્ગલફિંગ પૅટર્ન સૂચવે છે કે ટ્રેન્ડ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.

એન્ગલફિંગ પૅટર્ન્સની મર્યાદાઓ

કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્નને શામેલ કરતી વખતે શક્તિશાળી સાધનો છે જે ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સૂચવે છે, તેઓને હંમેશા સચોટ હોવાની જરૂર નથી. વધુમાં, વિશ્લેષણ સાધનો તરીકે એન્ગલફિંગ પૅટર્ન્સ અત્યંત ઉપયોગી છે જે સ્વચ્છ અથવા નીચેની કિંમતની મૂવમેન્ટને આગળ વધારવા ઉપયોગી છે, જેમાં ગતિમાં સ્પષ્ટ ફેરફાર દર્શાવવામાં આવે છે. જોકે, જો કિંમતની મૂવમેન્ટ યોગ્ય સ્થિતિ ધરાવતી ન હોય, તો પણ જો કિંમત વધી રહી હોય અથવા ઘટી રહી હોય તો પણ, અંગલફિંગ પૅટર્ન્સનું મહત્વ ઘટાડવામાં આવે છે, કારણ કે કિંમતના મૂવમેન્ટને સામાન્ય સિગ્નલ તરીકે જોવામાં આવે છે.

કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન પણ કિંમતના લક્ષ્યો પ્રદાન કરતા નથી, અને વેપારીઓને અન્ય સૂચકો પર આધાર રાખવું જોઈએ જે તેમને નફાકારક વેપારથી બહાર નીકળવામાં મદદ કરે છે.