સંચિત પસંદગીના શેર

1 min read
by Angel One

જાહેરને ઇક્વિટી શેરો જારી કરવા ઉપરાંત, કંપનીને તેના કામગીરી માટે મૂડી વધારવા માટે જાહેરને વિવિધ પ્રકારના શેરો જારી કરવા માટે પણ અધિકૃત કરવામાં આવે છે. આ શેરો એ છે કે નાણાંકીય નિષ્ણાતો ‘પ્રાધાન્ય શેર’ પર કૉલ કરે છે.’ નિયમિત ઇક્વિટી શેરોના વિપરીત, પ્રાધાન્ય શેરધારકો કંપનીમાં કોઈ માલિકી ધરાવતા નથી અને તેથી તેઓ કોઈપણ વોટિંગ અધિકારોનો આનંદ માણતા નથી.

 પસંદગીના શેરો ઋણ અને વિવિધ ઉપપ્રકારોની સુવિધા વધુ હોય છે. સૌથી લોકપ્રિય પ્રકારના પસંદગીના શેરોમાંથી એક સંચિત પસંદગીના શેર છે. જો પ્રશ્ન ‘સંચિત પસંદગીના શેર શું છે?’ હમણાં તમારા મન પર ચાલી રહ્યું છે, તો તમારે જાણવું જોઈએ તે બધું અહીં છે.

સંચિત પસંદગીના શેર શું છે?

સંચિત પસંદગીના (ક્યુમ્યુલેટીવ) શેરોમાં સામાન્ય પ્રાધાન્ય શેરોના તમામ સુવિધાઓ અને લાભો શામેલ છે જેમ કે ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ પેઆઉટ્સ માટે હકદારી, ડિવિડન્ડની ચુકવણીમાં પસંદગી અને કંપનીના લિક્વિડેશન દરમિયાન ઇક્વિટી શેરો પર ચુકવણીમાં પસંદગી.

ટૂંક સમયમાં, સંચિત પસંદગીના શેરો એક અતિરિક્ત લાભ સાથે નિયમિત પસંદગીના શેરો છે. અહીં અતિરિક્ત ફાયદો એ છે કે આ શેરોના ધારકોને ભૂતકાળમાં તેમને ચૂકવવાનું ચૂકી ગયા હોવા છતાં પણ ડિવિડન્ડ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. 

કેટલીક વખત, કંપનીઓ ઘણા કારણોસર નફા ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. નફાનો અભાવ તેમને ચોક્કસ સમયગાળા માટે કોઈપણ ડિવિડન્ડની ચુકવણી ન કરવા અથવા લાભોના માત્ર ઘટાડેલા ભાગની ચુકવણી કરી શકે છે. આવી પરિસ્થિતિ હેઠળ પણ, સંચિત પ્રાધાન્ય શેરધારકો ઇક્વિટી શેરધારકો જેવા ડિવિડન્ડ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર જાળવી રાખે છે.

જો તમને હજુ પણ કલ્પના વિશે સ્પષ્ટ સમજણ મળી નથી, તો અહીં સંચિત પ્રાધાન્ય શેર છે ઉદાહરણ તરીકે પોઇન્ટ હોમને વધુ સારી રીતે ચલાવવા.

સંચિત પસંદગીના શેર – એક ઉદાહરણ

ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો ખાતરી કરીએ કે એબીસી લિમિટેડ નામની એક કંપની છે. જેને જાહેર કરવા માટે દરેક શેર દીઠ રૂપિયા 100 ની ફેસવેલ્યુના સંચિત પ્રાધાન્ય શેરો જારી કરવામાં આવે છે. કંપની ફાઇનાન્શિયલ વર્ષના દર ત્રિમાસિક ડિવિડન્ડ્સ તરીકે શેરના ચહેરાના મૂલ્યના 10% ની ચુકવણી કરવાની વચન આપે છે.

વચનને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપની એક નાણાંકીય વર્ષના દરેક ત્રિમાસિક માટે નિયમિતપણે રૂપિયા 10 ના ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરી રહી છે. પરંતુ અચાનક, બજારની સ્થિતિમાં સ્લંપને કારણે, કંપની પૂરતી આવક ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી અને પરિણામ નુકસાનમાં પહોંચી ગઈ. આવી પરિસ્થિતિ હેઠળ, કંપની એક નાણાંકીય વર્ષના 3 ત્રિમાસિક માટે સંચિત પસંદગીના શેરધારકો સહિતના તેના શેરધારકોને લાભો ચૂકવવામાં નિષ્ફળ થઈ.

કંપનીએ માત્ર નાણાંકીય વર્ષના અંતિમ ત્રિમાસિકમાં આવક ઉત્પન્ન કરવાનું શરૂ કર્યું હતું અને જેમ કે તેના પસંદગીના શેરધારકોને તેના વચન મુજબ લાભો ચૂકવવાની પૂરતી આવક છે. અહીં જણાવેલ છે જ્યાં બાબતો રસપ્રદ થાય છે. સંચિત પસંદગીના શેરોના ધારકો નિયમિતપણે ડિવિડન્ડ પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર છે, જેમાં ભૂતકાળના ડિવિડન્ડ સહિત, કંપનીને પ્રથમ ચૂકવેલ તમામ ડિવિડન્ડ (એટલે કે શેર દીઠ રૂપિયા 30 નો ડિવિડન્ડ બાકી) સ્પષ્ટ કરવું પડશે, જેથી પ્રતિ શેર રૂપિયા 10 ની આ ત્રિમાસિક માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરવા પહેલાં છે.

એકવાર કંપનીએ બધી બાકી બાકી રકમની ચુકવણી કર્યા પછી, તે સંચિત પસંદગીના શેરધારકોને વર્તમાન ત્રિમાસિકના ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરશે, જો કે પૂરતા નફો હોય. બધી બાકી રકમ સાફ કર્યા પછી, કંપની તેના ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ્સ ચૂકવશે.

સંચિત પસંદગીના શેરોના ફાયદાઓ

હવે તમે સંચિત પસંદગીના શેરના ઉદાહરણને જોયા છે, ચાલો આ શેર બંને રોકાણકારો તેમજ જારીકર્તા કંપનીને ઑફર કરતા વિવિધ ફાયદાઓ પર ખસેડો. આ શેર સાથે આવતા કેટલાક લાભો પર સંક્ષિપ્ત દૃષ્ટિકોણ અહીં છે.

  1. ઇક્વિટી શેરધારકોની તુલનામાં રોકાણકારો ઉચ્ચતમ લાભોનો આનંદ માણો.
  2. સંચિત પસંદગીના શેરોને લિક્વિડેશન દરમિયાન ડિવિડન્ડ પેઆઉટ તેમજ ક્લેઇમના સંદર્ભમાં ઇક્વિટી શેરો પર પસંદગી મળે છે.
  3. જો કંપની તેમને ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ થાય તો સંચિત પસંદગીના શેર ડિવિડન્ડ્સ પર ગુમાવતા નથી. ચુકવણી ન કરેલ ડિવિડન્ડ્સ ત્યાં સુધી કંપની તેમને ચુકવણી કરવાનું નક્કી કરે ત્યાં સુધી એકત્રિત રાખે છે.

તારણ

સંચિત પસંદગીના શેરો કંપનીઓ તેમના કામગીરી માટે ભંડોળ સુરક્ષિત કરવા માટે એક સારો માર્ગ છે. આ શેર જારી કરવાથી કંપનીઓને કેટલીક લવચીકતા મળે છે, પરંતુ તે માલિકી અથવા નિયંત્રણને પણ ઓછો કરતું નથી. તે કહ્યું, અહીં એવી કંઈક છે જે તમારે નોંધ લેવી જોઈએ. સંચિત પસંદગીના શેરો માટે ડિવિડન્ડ દર સામાન્ય રીતે ચુકવણી ન કરેલા ડિવિડન્ડ્સને બદલે એકત્રિત કરવાને કારણે નિયમિત પસંદગીના શેરો કરતાં થોડો ઓછું હોય છે.