સ્ટૉક ડિવિડન્ડ માટે માર્ગદર્શિકા

1 min read
by Angel One

સ્ટૉક માર્કેટમાં તમારી રોકાણની જર્ની દરમિયાન, તમારે ઘણીવાર તમે સ્ટોક ડિવિડન્ડ વિશે સાંભળ્યું હશે: સ્ટૉક ડિવિડન્ડ શું તમે આ અંગે વ્યાખ્યા, સુવિધાઓ અને લાભો જાણતા હતા? તમે સ્ટૉક ડિવિડન્ડ વિશે જાણવા માંગતા હોય તે બધું અહીં છે.

સ્ટૉક ડિવિડન્ડને સમજતા પહેલાં તમારે ડિવિડન્ડ વિશે જાણવું જરૂરી છે. સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેડ કોઈપણ કંપની, તેના શેરધારકોને ડિવિડન્ડ દ્વારા વળતર આપે છે. કંપની દ્વારા કરવામાં આવતા ચોખ્ખી નફા પર ડિવિડન્ડ ચુકવણીઓ આકસ્મિક છે. કંપનીના બોર્ડ ડિવિડન્ડ ઈશ્યુ કરવાની શરતોનો નિર્ણય કરે છે, જેને બદલે મુખ્ય શેરધારકો દ્વારા મંજૂરી આપવી પડશે. ફરીથી કંપની વિવિધ પ્રકારના રોકડ, સંપત્તિ અથવા સ્ટૉક્સ જેવા ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.

જ્યારે કંપની તેના શેરહોલ્ડર્સને રોકડ ચુકવણીના બદલે – વધારાના શેરરૂપમાં ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરે છે – ત્યારે તેને સ્ટૉક ડિવિડન્ડ અથવા સ્ટૉક બોનસ તરીકે ઓળખાય છે. અહીં, તમારે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે અતિરિક્ત સ્ટૉક્સ કંપનીના અગાઉ જારી કરેલા સ્ટૉક્સના 25% કરતાં ઓછા હોવા જોઈએ. જો કંપની 25% કરતાં વધુ વધારાના સ્ટૉક્સ ઈશ્યુ કરે છે, તો તે સ્ટૉક સ્પ્લિટ તરીકે વર્ગીકૃત કરે છે. જ્યારે કંપની પાસે રોકડમાં ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરવા માટે પૂરતું રોકડ નથી હોય, અથવા તે અન્ય રોકાણના હેતુઓ માટે તેની રોકડ સુરક્ષિત રાખવા માંગે છે ત્યારે સ્ટૉક ડિવિડન્ડ ચુકવણી કરી શકાય છે.

સ્ટૉક ડિવિડન્ડ ઉદાહરણ: આવી ડિવિડન્ડ ચુકવણીઓ વિશે વધુ સારી રીતે સમજવામાં તમારી મદદ કરવા માટે, અહીં એક સ્ટૉક ડિવિડન્ડ ઉદાહરણ છે. એબીસી કંપનીને માર્કેટમાં 10 લાખ શેરો સાથે 5% સ્ટૉક ડિવિડન્ડ્સની સમસ્યાઓ છે, પછી તેનો અર્થ 50,000 સ્ટૉક્સનું વધારાનું જારી કરવો છે. જો ડી એક્સવાયઝેડ કંપનીના 100 શેરોની માલિકી હોય તો ડીને 5 વધારાના શેર મળશે. સામાન્ય રીતે, ભારતમાં સ્ટૉક ડિવિડન્ડ્સ પ્રો-રેટા આધારે શેરહોલ્ડર્સને ચૂકવવામાં આવે છે. પ્રો-રાટા સ્ટૉક બોનસ ચુકવણી માટે અન્ય એક સ્ટૉક ડિવિડન્ડ ઉદાહરણ છે: એક્સવાયઝેડ કંપની 1:5 આધારે સ્ટૉક ડિવિડન્ડ જારી કરે છે, તેનો અર્થ એ છે કે દરેક શેરધારકને અતિરિક્ત 5 શેર પ્રાપ્ત થશે.

જારીકર્તા કંપનીના વ્યક્તિગત શેરહોલ્ડર્સ અને બજાર મૂડીકરણ પરના લાભોના સ્ટૉક્સનો અસર: ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સની જારી કરવાથી હાલના શેરહોલ્ડર્સની સંપત્તિ વધારી શકાતી નથી, અથવા તે જાહેર ટ્રેડ કરેલા કંપનીના બાકી શેરોના બજાર મૂલ્યમાં વધારો થાય છે (માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન). વ્યક્તિગત શેરધારકો માટે, જોકે માલિકીની સંખ્યા વધારે છે, તો દરેક શેરની કિંમતમાં પણ સંબંધિત ઘટાડો થાય છે. આ કારણ કે કંપનીની બજાર મૂડીકરણમાં વધારો થયો નથી.

 ચાલો અન્ય સ્ટૉક ડિવિડન્ડ ઉદાહરણ સાથે પરિસ્થિતિને સમજીએ. સમાન જી એલએમએન કંપનીનો શેરહોલ્ડર છે અને 1,000 શેરો ધરાવે છે, જે દરેક શેર દીઠ રૂપિયા 10 ની બજાર કિંમત ધરાવે છે. જો કંપની 10% સ્ટૉક ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરે છે, તો તેમની પાસે હવે 100 વધારાના શેર હશે. દરમિયાન, એલએમએન કંપનીનું બજાર મૂડીકરણ 1 લાખ બાકી શેરો સાથે રૂપિયા 10 લાખ છે. સ્ટૉક ડિવિડન્ડની જાહેરાત કર્યા પછી શેરોની કુલ સંખ્યા 1.10 લાખ સુધી વધશે, જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત રૂપિયા 9.09 (રૂપિયા 1,00,000/રૂપિયા 1,10,000=રૂપિયા 9.09) સુધી ઘટી જશે. તમે નીચે આપેલ ચાર્ટનો સંદર્ભ લઈ શકો છો :

શેરહોલ્ડર જી ડિવિડન્ડ પહેલાં 10% સ્ટૉક ડિવિડન્ડ પછી
માલિકીના શેરો 1,000 1,100
દરેક શેર દીઠ કિંમત રૂ. 10 રૂ. 9.09
શેરનું કુલ મૂલ્ય રુ. 10,000 રુ. 10,000

દરમિયાન, એલએમએન કંપની માટે

એલએમએન કંપની ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ જારી કરતા પહેલાં 10% ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ જારી કર્યા પછી
બાકી સ્ટૉક્સ 1,ઓઓ,ઓ 1,10,000
દરેક શેર દીઠ કિંમત રૂ. 10 રૂ. 9.09
માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ₹ 10,00,000 ₹ 10,00,000

આમ, ઉપરોક્ત ઉદાહરણથી તમે જોઈ શકો છો કે ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સની જારી કરવાથી શેરધારકો દ્વારા રાખવામાં આવતા શેરોના કુલ મૂલ્ય પર અસર પડે છે કારણ કે જારીકર્તા કંપનીની બજાર મૂડીકરણ સમાન રહે છે.

ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ ઈશ્યુ કરવાના લાભો :

સ્ટૉક ડિવિડન્ડ ચુકવણીના લાભો અહીં જુઓ:

કંપનીને તેના રોકડ આરક્ષણને જાળવવાની મંજૂરી આપે છે: ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ જારી કરવાનો સૌથી પ્રમુખ લાભ એ છે કે તે કંપનીને તેના વર્તમાન રોકડ આરક્ષણને જાળવવાની મંજૂરી આપી શકે છે. જેમ કે આ પ્રકારની ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે શૂન્ય રોકડ લેવડદેવડની જરૂર છે, કંપની રોકાણ અને વ્યવસાયના હેતુઓ માટે તેના વર્તમાન રોકડ આરક્ષણનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ જારી કરવા માટે કર અવરોધો: વ્યક્તિગત શેરહોલ્ડર્સ માટે, સ્ટૉક ડિવિડન્ડ્સમાં વધારાના સ્ટૉક્સ પ્રાપ્ત કરતી વખતે શૂન્ય કર વિચારણા શામેલ છે. કર પરિણામો છે – ટૂંકા ગાળાના મૂડી લાભ કર અથવા લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ કર તરીકે – જ્યારે આવા સ્ટૉક્સને ત્યારબાદ નફા માટે વેચાય છે ત્યારે જ. તેના વિપરીત, રોકડ લાભો પર કર અસર છે. ફાઇનાન્સ અધિનિયમ, 2020 મુજબ, લાગુ સ્લેબ દરો મુજબ શેરધારકો દ્વારા ડિવિડન્ડની આવક ચૂકવવાપાત્ર છે.

સામાન્ય રોકાણકારો માટે સ્ટૉક્સને વધુ વ્યાજબી બનાવે છે: એકવાર કંપની ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સની જાહેરાત કર્યા પછી, તેના પરિણામ શેરોના બજાર મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય છે. આ સ્ટૉક્સને સામાન્ય રોકાણકારો માટે વધુ વ્યાજબી બનાવી શકે છે, જેથી તેમને આવા સ્ટૉક્સ ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે. અન્ય શબ્દોમાં, તે કંપનીને રોકાણકારી કિંમતની શ્રેણી જાળવવાની મંજૂરી આપી શકે છે.

ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ ઈશ્યુ કરવાના નુકસાન:

ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ જારી કરવામાં કેટલાક નકારાત્મક અસરો પણ હોઈ શકે છે. અહીં એક દેખાવ છે :

કંપનીનું ખોટો સિગ્નલ નાણાંકીય સમયમાં છે: જો કોઈ કંપની ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ જારી કરવાની જાહેરાત કરે છે, તો બજારમાં સહભાગીઓ તેને ખોટી રીતે સમજી શકે છે કારણ કે કંપની પર્યાપ્ત રોકડ આરક્ષણ ધરાવતી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે. કંપનીના સ્ટેન્ડપોઇન્ટમાંથી, ઘણા કારણો હોઈ શકે છે જે ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સની જારી કરવાનું ન્યાયપૂર્ણ કરે છે, ત્યારે આવી જારી કરવાનું ખોટી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આના બદલે, કંપનીની સ્ટૉક કિંમતો પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.

જોખમી પ્રોજેક્ટ્સમાં કંપનીના રોકાણ માટે એક સિગ્નલ તરીકે ડિવિડન્ડ સ્ટૉક ઈશ્યુ કરવાનું ખોટું અર્થ કરવું: તેમાં ખરાબ વ્યવસાયિક સાહસોમાં રોકાણ કરવા માટે કંપની તરીકે તેના રોકડ આરક્ષણનો ઉપયોગ કરીને માર્કેટમાં સહભાગીઓ ખોટી રીતે જારી કરવાની સંભાવના પણ હોઈ શકે છે. આ તેના સ્ટૉકની કિંમતો પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.

તારણ :

 આમ, ડિવિડન્ડ સ્ટૉક્સ વર્તમાન શેરહોલ્ડર્સને બદલા તરીકે જારી કરવામાં આવેલા વધારાના શેર છે. આ પ્રકારની ડિવિડન્ડ ચુકવણીમાં તેની ખાસ સુવિધાઓ અને લાભો છે તેમાં કેટલીક અસુવિધાઓ સાથે છે. હવે તમે સ્ટૉક ડિવિડન્ડ વિશે જાણો, વિશ્વસનીય અને વિશ્વસનીય નાણાંકીય ભાગીદારને પસંદ કરીને સ્ટૉક માર્કેટમાં તમારી રોકાણની મુસાફરીને ઝંઝટ-મુક્ત બનાવો. અત્યાધુનિક ડિજિટલ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ, લાઇફટાઇમ ફ્રી ડિમેટ એકાઉન્ટ અને કોમ્પ્રિહેન્સિવ માર્કેટ રિસર્ચ રિપોર્ટ્સ જેવી સુવિધાઓ શોધો.