જો કોઈ સ્ટૉકનું મૂલ્ય વધારે છે તો કેવી રીતે જાણવું

1 min read
by Angel One

દરેક રોકાણકાર સ્ટૉકના આંતરિક મૂલ્યની શોધ કરે છે કે તે ઓવરવેલ્યૂ કરેલ છે કે નહીં તે જાણવા માટે. સ્ટૉકનું આંતરિક મૂલ્ય માન્ય મૂલ્યાંકન છે જે હાલની બજારની કિંમતથી અલગ હોઈ શકે છે. મૂલ્ય છે કે સંપત્તિ માટે મૂલ્ય છે, અને તેની ગણતરી વિવિધ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવા માટે કરવામાં આવે છે. એક ઓવરવેલ્યુડ સ્ટૉક છે જ્યારે શેર ઇન્ટ્રિન્સિક કિંમત કરતાં વધુ મૂલ્ય પર ટ્રેડ કરે છે. જો કોઈ સ્ટૉકનું મૂલ્ય વધારે છે તો જાણવું તે જાણવું જરૂરી છે કારણ કે તે તમને રોકાણ પર નુકસાન ટાળવામાં મદદ કરશે.

સ્ટૉક કિંમતનું ઓવરવેલ્યુએશન શું છે?

જ્યારે તેના વર્તમાન બજારની કિંમતને તેના નફાના પ્રોજેક્શન અથવા કમાણીના આઉટલુક દ્વારા ન્યાયિત કરવામાં આવે ત્યારે સ્ટૉકનું મૂલ્ય વધારે છે. સ્ટૉકનું મૂલ્ય ભાવનાત્મક અથવા ગેરકાયદેસર વેપાર દ્વારા વધારી શકાય છે, કંપનીની નાણાંકીય શક્તિ અથવા મૂળભૂત બાબતોમાં ઘટાડો થાય છે. સ્ટૉક્સને ઓવરવેલ્યૂ કરવાના કેટલાક કારણો નીચે જણાવેલ છે:

માંગમાં વધારોકંપનીના સ્ટૉકની ખરીદીમાં અચાનક પ્રગતિ થઈ શકે છે. ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમમાં વધારો વાજબી કિંમત કરતાં વધુ કિંમતો વધી શકે છે.

આવકમાં ફેરફારજ્યારે અર્થવ્યવસ્થા ટેન્ક્સ અને જાહેર ખર્ચ પર અસર થાય ત્યારે કંપનીના નફા ઘટાડી શકે છે. જો કે, કેટલીકવાર સ્ટૉકની કિંમત નવી કમાણીના સ્તરને દર્શાવવા માટે આવતી નથી. આનાથી સ્ટૉકનું ઓવરવેલ્યુએશન થઈ શકે છે.

સાઇક્લિકલ ઉતારકેટલીક કંપનીઓ ચોક્કસ વલણો દરમિયાન વધુ સારુ પ્રદર્શન કરે છે. સ્ટૉકની કિંમત પર અસર કરી શકે છે.

સમાચાર કવરેજસકારાત્મક સમાચાર કવરેજમાં અચાનક સર્જથી કંપનીની સ્ટૉક ખરીદીમાં વધારો થઈ શકે છે. સ્ટૉકને ઓવરવેલ્યૂ કરી શકે છે.

સ્ટૉક ઓવરવેલ્યૂ છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણવું?

વેપારીઓ ટેકનિકલ અને મૂળભૂત વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરે છે કે સ્ટૉકનું મૂલ્ય ઓવરવેલ્યૂ છે કે નહીં. ઓવરવેલ્યુડ સ્ટૉકને ઓળખવાની સૌથી સામાન્ય રીતોમાંથી એક સંબંધિત આવક વિશ્લેષણ દ્વારા છે. તમારું સ્ટૉક ઓવરવેલ્યૂ છે કે નહીં તે તપાસવાની કેટલીક રીતો છે:

  1. પ્રાઈઝ અર્નિંગ રેશિયો
  2. EV/ EBITDA રેશિયો
  3. વેચાણ ગુણોત્તરની કિંમત
  4. ડિવિડન્ડ ગુણોત્તરની કિંમત
  5. વૃદ્ધિ ગુણોત્તર માટે કિંમત/કમાણી
  6. ડિવિડન્ડની ઉપજ
  7. ઇક્વિટી પર રિટર્ન

પ્રાઈઝ એર્નિંગ રેશિયો શેર દીઠ (ઇપીએસવર્તમાન શેર કિંમતને વિભાજિત કરીને કમાણીના ગુણોત્ત સાથે  કિંમતની ગણતરી કરવામાં આવે છે. રેશિયો જાહેર કરે છે કે રોકાણકાર પ્રતિ રૂપિયા આવકની ચુકવણી કરવા માટે કેટલું તૈયાર છે. ઉદાહરણ તરીકે જો કંપનીનો P/E રેશિયો 15 છે, તો તેનો અર્થ છે કે કોઈ રોકાણકાર કંપનીની વર્તમાન આવકના રૂપિયા 1 માટે રૂપિયા 15 ચૂકવવા માટે તૈયાર છે. ઉચ્ચ P/E સ્ટૉકનું ઓવરવેલ્યુએશન તરીકે જોઈ શકાય છે, જ્યારે ઓછું P/E અંડરવેલ્યુએશન દર્શાવી શકે છે. જોકેતેમની કમાણી અને સમીક્ષાઓ વધારી રહી હોય તો ઉચ્ચ P/E રેશિયો ધરાવતી તમામ કંપનીઓનું મૂલ્ય વધારે નથી. અન્ય કંપનીઓની તુલનામાં P/E રેશિયો વધુ અસરકારક છે.

ઇવી/ એબિટડા રેશિયોઇવી/ એબિટડા એવી કંપનીઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે શ્રેષ્ઠ છે જે મર્જ કરવામાં આવી રહી છે અથવા પ્રાપ્ત કરવામાં આવી રહી છે. આનો ઉપયોગ ખાસ કરીને પાવર, ઇન્ટરનેટ અને ટેલિકોમ ક્ષેત્રોમાં કરવામાં આવે છે જ્યાં કંપનીઓને વર્ષ લાગે છે અને નફો વધારવા માટે લાગે છે. તેમના માટે, P/E રેશિયો સારો ઉપાય નથી. 

પ્રાઇસટુસેલ્સ રેશિયોજ્યાં કંપનીઓની કમાણી નથી પરંતુ આવક છે, ત્યાં મૂલ્યાંકન માટેનું બેંચમાર્ક પી/એસ રેશિયો હોઈ શકે છે. તમે દરેક શેર દીઠ વેચાણ દ્વારા વર્તમાન સ્ટૉક કિંમતને વિભાજિત કરીને P/S રેશિયોની ગણતરી કરી શકો છો. દરેક શેર પર વેચાણની ગણતરી બાકી શેરોની કુલ સંખ્યા દ્વારા કંપનીની વેચાણને વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે. ઉચ્ચ પી/એસ રેશિયોનો અર્થ એક ખર્ચાળ છે, અને ઓછું પી/એસ રેશિયોનો અર્થ સસ્તો છે.

ડિવિડન્ડ રેશિયોની કિંમતપ્રાઇસ ડિવિડન્ડ રેશિયો વિશ્લેષણ કરે છે કે તમે ડિવિડન્ડ ચુકવણીમાં રૂપિયા 1 પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલી ચુકવણી કરો છો. તે ડિવિડન્ડપેઇંગ કંપનીઓના સ્ટૉક વેલ્યૂની તુલના કરવામાં ઉપયોગી છે.

વૃદ્ધિ માટે કિંમત/આવક (PEG) ગુણોત્તરPEG રેશિયો વિકાસ માટે સમાયોજિત P/E રેશિયો છે. તેની ગણતરી કંપનીના કમાણીના વિકાસ દર સાથે પી/ રેશિયોને વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે. ઉચ્ચ પેગ રેશિયો અને નીચેની સરેરાશ આવકવાળી કંપની એક ઓવરવેલ્યુડ સ્ટૉક બતાવી શકે છે. 

ડિવિડન્ડ ની ઉપજડિવિડન્ડની ઉપજ દરેક શેર દીઠ કિંમત દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવેલ ડિવિડન્ડ છે. તેનો ઉપયોગ ઘણીવાર સ્ટૉક મૂલ્યાંકનના માપ તરીકે કરવામાં આવે છે. ડિવિડન્ડની ઉપજ અને મૂલ્યાંકન વ્યાપક રીતે પ્રમાણમાં છે. જો ડિવિડન્ડની ઉપજ વધુ હોય, તો મૂલ્યાંકન ઓછી થશે. પરંતુ સ્ટૉક માર્કેટ ઉચ્ચ ડિવિડન્ડચુકવણી કંપનીઓને પસંદ કરે છે, તેથી ઉચ્ચ ડિવિડન્ડની ઉપજ ખૂબ સકારાત્મક નથી.

ઇક્વિટી પર રિટર્ન (ROE) – ઇક્વિટી સામે કંપનીની નફાકારકતાને માપે છેઓવરવેલ્યૂડ સ્ટૉક્સનું એક લોઅર રો સૂચક છે. આનો અર્થ છે કે કંપની શેરધારકોના રોકાણની તુલનામાં ઉચ્ચ આવક પેદા કરવામાં અસમર્થ છે.

નિષ્કર્ષ:

મૂલ્યવાન સ્ટૉક્સને ઓળખવાથી રોકાણકાર શું ખરીદવું અને વેચવું તે નક્કી કરશે, જેથી દરેક રોકાણની વાસ્તવિક ક્ષમતાને સાકાર કરશે.